Raz Misgav, een vader die voogdij-advocaat is geworden, sluit zich aan bij CCHR Israël om ouders een eerlijke kans te geven in hun strijd tegen psychiatrische “getuige-deskundigen” en tegen de gedwongen toediening van psychotrope middelen aan hun kinderen.

lees meer >>
Na de tragedie van Germanwings heeft CCHR Duitsland zich als doel gesteld het beleid in de luchtvaart te veranderen en psychiaters ter verantwoording te roepen.

lees meer >>
Twee afgevaardigden van de staat Pennsylvania dienen een wetsvoorstel in om kinderen te beschermen tegen ECT.

lees meer >>
Een koning en zijn volk sluiten zich bij CCHR aan. Ze zorgen dat hun stem wordt gehoord op het Internationale Congres van de World Psychiatric Association, om hun toekomstige generatie te beschermen.

lees meer >>
In een van de landen met het grootste aantal kinderen dat stimulerende middelen wordt voorgeschreven, opent CCHR een tentoonstelling om de waarheid aan het licht te brengen. Dat inspireert een koning om een betere toekomst voor zijn volk te eisen.

lees meer >>
Fabrikant van ECT-apparatuur wordt aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, nadat klachten van patiënten in de wind zijn geslagen en gevaren van de “behandeling” zijn gebagatelliseerd.

lees meer >>
Psychiaters die steekpenningen aannemen van farmaceutische bedrijven, of die een onjuist beeld geven van de behandeling zullen er nu niet meer gemakkelijk vanaf komen.

lees meer >>
Toen Sydney zeven jaar was, kreeg ze psychiatrische middelen voorgeschreven. Ze werd een “leeg omhulsel”. En ze zou voor altijd verloren zijn geweest, ware het niet dat haar zus uit liefde voor haar, een niet-aflatende zoektocht begon om haar terug te krijgen.

lees meer >>
Toen alles er somber voor de “Aloha State” uitzag, overspoelde CCHR Hawaï de hoofdstad met de waarheid over psychiatrische middelen, waardoor het wetsontwerp op het nippertje werd tegengehouden.

lees meer >>
Aalmoezenier schudt honderden mensen wakker uit de “valse profetie” van de psychiatrie en traint andere aalmoezeniers om hetzelfde te doen.

lees meer >>
CCHR werkt samen om jongens in het Austin State Ziekenhuis te beschermen tegen dr. Charles Fischer.

lees meer >>
Gezien de destructieve cyclus van instanties voor kinder­bescherming en pleeggezinnen, heeft het Comité voor de Rechten van de Mens in Duitsland de regering aan de kaak gesteld.

lees meer >>
CCHR houdt een voorlichtings­forum voor alle gezindten en overtuigingen om meer te weten te komen over psychotrope middelen en hoe je daarmee om moet gaan.

lees meer >>
Hoe CCHR Rusland het wets­ontwerp heeft tegengehouden waardoor gezinnen uiteen zouden worden gerukt en het land in de toekomst overstelpt zou worden met drugs.

lees meer >>
DOWNLOADEN