In een van de landen met het grootste aantal kinderen dat stimulerende middelen wordt voorgeschreven, opent CCHR een tentoonstelling om de waarheid aan het licht te brengen. Dat inspireert een koning om een betere toekomst voor zijn volk te eisen.

lees meer >>
Fabrikant van ECT-apparatuur wordt aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, nadat klachten van patiënten in de wind zijn geslagen en gevaren van de “behandeling” zijn gebagatelliseerd.

lees meer >>
Psychiaters die steekpenningen aannemen van farmaceutische bedrijven, of die een onjuist beeld geven van de behandeling zullen er nu niet meer gemakkelijk vanaf komen.

lees meer >>
Toen Sydney zeven jaar was, kreeg ze psychiatrische middelen voorgeschreven. Ze werd een “leeg omhulsel”. En ze zou voor altijd verloren zijn geweest, ware het niet dat haar zus uit liefde voor haar, een niet-aflatende zoektocht begon om haar terug te krijgen.

lees meer >>
Toen alles er somber voor de “Aloha State” uitzag, overspoelde CCHR Hawaï de hoofdstad met de waarheid over psychiatrische middelen, waardoor het wetsontwerp op het nippertje werd tegengehouden.

lees meer >>
Aalmoezenier schudt honderden mensen wakker uit de “valse profetie” van de psychiatrie en traint andere aalmoezeniers om hetzelfde te doen.

lees meer >>
CCHR werkt samen om jongens in het Austin State Ziekenhuis te beschermen tegen dr. Charles Fischer.

lees meer >>
Gezien de destructieve cyclus van instanties voor kinder­bescherming en pleeggezinnen, heeft het Comité voor de Rechten van de Mens in Duitsland de regering aan de kaak gesteld.

lees meer >>
CCHR houdt een voorlichtings­forum voor alle gezindten en overtuigingen om meer te weten te komen over psychotrope middelen en hoe je daarmee om moet gaan.

lees meer >>
Hoe CCHR Rusland het wets­ontwerp heeft tegengehouden waardoor gezinnen uiteen zouden worden gerukt en het land in de toekomst overstelpt zou worden met drugs.

lees meer >>
Het Comité voor de Rechten van de Mens Florida liet haar stem horen in Orlando.

lees meer >>
Het verstrekken van psychofarmaceutische medicijnen is een belangrijke factor bij het grote aantal zelfmoorden onder militaire veteranen, zo werd in november 2014 door experts aan Amerikaanse senatoren verteld.

lees meer >>
Nu het aantal gevallen van zelfmoord onder veteranen bijna driemaal zo hoog is als dat onder de rest van de bevolking, zijn degenen die zich bekommeren om onze militairen, dringend op zoek naar een oplossing waarmee de crisis kan worden bezworen. Dat antwoord is de onthullende documentaire van CCHR.

lees meer >>
Korporaal Andrew White was een gezonde, enthousiaste marinier van 23 jaar die net terug was na een verblijf van negen maanden in Irak. Net als veel andere militairen leed hij aan de schijnbaar normale spanningen van de oorlog – slapeloosheid, nachtmerries en rusteloosheid. De jonge korporaal vroeg toen om hulp bij de afdeling geestelijke gezondheidszorg van het leger.

lees meer >>
DOWNLOADEN