KHOISAN KONING EN CCHR BINDEN DE STRIJD AAN TEGEN HET DROGEREN VAN ZUID-AFRIKAANSE KINDEREN MET PSYCHIATRISCHE MIDDELEN

Koning Thomas Edgar Brown, monarch van het nationale Khoisan volk (midden, links) en eerwaarde Fred Shaw Jr., CCHR woordvoerder, protesteren tegen het drogeren van Zuid-Afrikaanse kinderen met psychiatrische middelen.
Een koning en zijn volk sluiten zich bij CCHR aan. Ze zorgen dat hun stem wordt gehoord op het Internationale Congres van de World Psychiatric Association, om hun toekomstige generatie te beschermen.

Koning Thomas Edgar Brown, monarch van het nationale Khoisan koninkrijk in Zuid-Afrika, sloot zich bij een mars aan voor kinderrechten, rond het Internationale Conventiecentrum van Kaapstad, waar de World Psychiatric Association (WPA) een internationaal congres hield. De mars was georganiseerd door de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), om te protesteren tegen de toenemende gewoonte om Zuid-Afrikaanse kinderen van een psychiatrisch label te voorzien en ze psychiatrische middelen voor te schrijven.

Het percentage van kinderen dat stimulerende middelen krijgt voorgeschreven, waarvan deskundigen zeggen dat ze sterker zijn dan cocaïne, is verbazingwekkend veel groter dan zelfs in de Verenigde Staten.

De koning heeft een gemeende boodschap uitgegeven, “We moeten de psychiatrie tegenhouden met het zinloos verminken van mensen, onder wie kinderen. CCHR zal het voortouw nemen en ik zal mijn mensen daarop attent maken.” Eerwaarde Fred Shaw Jr., internationaal woordvoerder van CCHR en voorheen voorzitter van de Compton, Californië afdeling van de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, Nationale Associatie voor de Vooruitgang van Gekleurde Mensen), juichte de zorg van koning Brown voor de toekomst van zijn volk toe. Eerwaarde Shaw vloog naar Kaapstad om Zuid-Afrikanen te waarschuwen voor de westerse trends in de psychiatrie. Dit omvat het labelen van kinderen met een “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD, aandoening met aandachtstekort en hyperactiviteit) en het voorschrijven van stimulerende middelen zoals Ritalin of antidepressiva voor “depressie”. Er worden nog steeds medicijnen voorgeschreven aan kinderen en jongeren ondanks een waarschuwing in 2005 van de Controleraad voor Medicijnen van Zuid-Afrika over SSRI antidepressiva (selectieve serotonine-heropnameremmers) die een verhoogd risico op zelfmoord onder jongeren hebben.

In 1997 had eerw. Shaw CCHR geholpen met het presenteren van bewijsmateriaal aan de hoorzitting van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie over de rol van de psychiatrie in apartheid. Destijds waarschuwde hij voor de risico’s indien Zuid-Afrika in het post-apartheidstijdperk, psychotrope (bewustzijnsveranderende) middelen voor haar mensen zou blijven gebruiken. “Psychiaters erkennen dat ze geen enkele medische test hebben om te bepalen of iemand ADHD heeft of welke andere psychische stoornis dan ook, noch hebben zij iets om het te genezen. Maar de medicijnen die ze voorschrijven zijn in verband gebracht met zelfmoord, geweld, hartkwalen, hoge bloeddruk, verlies van eetlust en psychose”, zei hij.

Eerw. Shaw vroeg aan Anchy Asher Ivanir, een psychiater uit Zwitserland, die het WPA-congres bezocht, “Hoeveel mensen heeft u in uw praktijk genezen?” “Geen”, antwoordde Ivanir, terwijl hij zijn handen fier in de lucht steekt. “Godzijdank, geen.”

Daarop zegt eerw. Shaw, “Die arrogantie en dat gebrek aan remedies – daarom vechten we”.Meer dan 60 Khoisan jongeren sluiten zich bij het protest voor het WPA-congres in Kaapstad, Zuid-Afrika aan.

ONDERNEEM ACTIE
Jeugd neemt stelling tegen psychiatrische misstanden

CCHR heeft al lange tijd gestaan voor de bescherming van minderjarigen tegen psychiatrische mishandeling. Wereldwijd nemen er 20 miljoen kinderen psychiatrische middelen. Dit “marktsegment” brengt miljoenen op voor psychiaters en farmaceutische bedrijven. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep. De Amerikaanse Psychiatrische Associatie wil de risico-classificatie van de ECT-machine omlaag brengen. Daarmee, en met de recente druk in de richting van elektroshocks (ECT) voor kinderen, zijn kinderen kwetsbaarder dan ooit.

Terwijl familieleden altijd al een basis van protest vormden tegen de psychiatrie, heeft er zich nu een nieuwe stem bijgevoegd. Die van de jeugd zelf, die nu voor zichzelf opkomt en “Nee!” zegt tegen de gevaarlijke en ineffectieve praktijken van de psychiatrie.

Bij de protestmars in Kaapstad (deze pagina), deden meer dan 60 jongeren mee aan de mars. De deelnemers waren Khoisan van Zuid-Afrika, met hun eigen chant: “Drogeer onze kinderen niet, elektroshock onze kinderen niet. Laat onze kinderen met rust!”


DONEER

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, vertrouwt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN