WET OM ECT OP KINDEREN TE VERBIEDEN

Het Wetgevend Lichaam van de Staat Pennsylvania waar Wetsvoorstel 1809 wordt ingediend om ECT op kinderen te verbieden.
Twee afgevaardigden van de staat Pennsylvania dienen een wetsvoorstel in om kinderen te beschermen tegen ECT.

Wetsvoorstel 1809, geïntroduceerd door afgevaardigden Tom Murt en Stephen Kinsey wil dat elektroconvulsietherapie (ECT) wordt verboden bij personen van 16 jaar en jonger.

“Terwijl ECT voor volwassenen nog steeds een omstreden behandeling is, is het zeer slecht wanneer het bij kinderen wordt toegepast die niets te zeggen hebben over de vraag of ze het wel eens zijn met deze wrede behandeling”, aldus Murt in een persbericht. “Maar toch worden kinderen vandaag de dag nog steeds elektrische schokken toegediend. Dergelijke behandelingen kunnen leiden tot hersenbeschadiging. Voor mij is het een vorm van kindermishandeling.”

“Het gebruik van elektroshocktherapie bij kinderen is ronduit wreed en onacceptabel”, verklaarde Kinsey. “De bijwerkingen van ECT kunnen zelfs slopend worden voor volwassenen. Kinderen mogen niet worden gedwongen om een behandeling te ondergaan, waardoor hun lichamelijk en geestelijk welzijn blijvend kan worden aangetast.”

Bij ECT wordt er tot 450 volt door iemands hersenen gestuurd om een epilepsieaanval op te wekken. De Amerikaanse Food and Drug Administration meldt dat dergelijke epileptische aanvallen tot complicaties kunnen leiden zoals een hartaanval, moeilijkheden met ademhalen, verwarring, permanent geheugenverlies, hersenbeschadiging en de dood.

Naar schatting 100.000 Amerikanen worden elk jaar aan ECT onderworpen.

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken in Pennsylvania is er gemeld dat er in 2014 13 kinderen vanaf de geboorte tot aan hun vijfde jaar ECT hebben gekregen en dat in datzelfde jaar ook drie tieners in de leeftijd van 13 tot 17 jaar ECT toegediend hebben gekregen.


WE WILLEN echt VAN JE HOREN

Dit hadden bezoekers te zeggen toen ze op de hoogte waren gebracht van de gedocumenteerde feiten in de Psychiatrie: Een Industrie des Doods tentoonstelling.

KINDERPSYCHOTHERAPEUT

“Dit is de waarheid en die moet nodig verteld worden.”

MOEDER

“Schandalig maar waar. Hier kan men de ogen niet voor sluiten.”

STUDENT GENEESKUNDE

“Kennis is macht – alle artsen zouden deze tentoonstelling moeten zien. Het is noodzakelijk dat je de oorsprong van het probleem kent, voordat je de zaak op kunt lossen. Psychiatrie is een pseudowetenschap en als student geneeskunde zeg ik dat het nergens een vakgebied mag worden, op geen enkele school of universiteit.

OUDER

“Mijn persoonlijk standpunt is dat psychiaters gevoelloze mensen zijn en echte slagers. Die zouden ze in een kleine cel moeten opsluiten. Ik hoop dat ze van de aardbodem worden weggevaagd. We hebben mensen nodig die de verantwoordelijkheid als arts aankunnen.”

VERPLEEGKUNDIGE

“Er zijn geen woorden waarmee zo’n wreedheid kan worden beschreven – hier wordt de menselijke waardigheid vertrapt.”

BOEKHOUDER

“Heel verhelderend en schokkend. Erg goede voorlichting. Door het zien van de verschillende plaatjes ben ik me gaan realiseren, dat we te midden van hebzuchtige en machtsbeluste instellingen leven. We hebben oplossingen nodig voordat het te laat is.”

STUDENT

“Heel interessant, bijna ongelofelijk. Ik hoop dat iemand in de toekomst al die dingen een halt toe kan roepen. Het was schokkend.”

ONDERWIJZER

“Ik ben van mening deze expositie van fundamenteel belang is om de mensheid weer op het rechte spoor te brengen.”


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN