VAN NATIONALE TRAGEDIE TOT OPLOSSING

Vier dagen na de vliegramp met Germanwings eisten demonstranten van CCHR een antwoord op de vraag: Was de suïcidale piloot onder invloed van psychiatrische middelen?
Na de tragedie van Germanwings heeft CCHR Duitsland zich als doel gesteld het beleid in de luchtvaart te veranderen en psychiaters ter verantwoording te roepen.

Op 24 maart 2015 heeft de copiloot van Germanwings vlucht 9525, van Barcelona naar Düsseldorf, het vliegtuig moedwillig laten neerstorten in de Franse Alpen. Daarbij vonden alle 150 passagiers de dood. Andreas Lubitz was onder invloed van antidepressiva en het krachtige kalmeringsmiddel Lorazepam, toen hij de gezagvoerder uit de cockpit buitensloot en de controle over het vliegtuig overnam.

Onderzoekers ontdekten al snel dat Lubitz al lange tijd leed aan zelfmoordneigingen en depressies, die hij voor zijn werkgever had verborgen. Zijn opleiding tot piloot in 2008 werd onderbroken vanwege een “ernstige depressieve episode”, maar van zijn psychiater mocht hij verder gaan. In de dossiers stond dat hij, nadat hij piloot was geworden, 41 verschillende artsen had bezocht, omdat hij dacht dat hij blind werd. Hij bleef behandeld worden voor depressie, angststoornis en paniekaanvallen. Vlak vóór de vliegtuigramp bezocht Lubitz een psychiater in het ziekenhuis van de Universiteit van Düsseldorf, waar hij voor behandeling heen ging en arbeidsongeschikt werd verklaard.

Maar in de dagen die volgden op de ramp was hier niets van bekend, terwijl het land nog duizelde als gevolg van de tragedie en de media allerlei redenen bedachten die de copiloot hiertoe hadden kunnen motiveren. CCHR Duitsland liet er geen gras over groeien en kwam met de werkelijke oorzaak: Lubitz moet wel een slachtoffer zijn van krachtige psychotrope middelen die officieel als bijwerking “suïcidale gedachten” hebben.

Al vier dagen na de crash hebben CCHR Duitsland en CCHR Oostenrijk een protestdemonstratie georganiseerd bij het Congres van de Europese Psychiatrische Associatie (EPA) in Wenen, Oostenrijk. Er werd een optocht gehouden van 400 activisten die achter een zwarte auto liepen, waarop een doodskist lag met de boodschap: “Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de psychiatrie”. Ze deelden een flyer uit met de titel “Zelfmoordvlucht na Psychiatrische Middelen”, die tot in detail op de gevaren wees van psychiatrische middelen en waarin werd geëist dat de Duitse psychiater Wolfgang Gaebel, de president van de EPA en het hoofd van het psychiatrisch ziekenhuis in Düsseldorf waar Lubitz werd behandeld, antwoord gaf op de volgende vraag: verkeerde Lubitz onder invloed van psychiatrische middelen op het moment van de vliegramp?

Op het EPA Congres opende CCHR de reizende tentoonstelling Psychiatrie: Een Industrie des Doods, waar het publiek 10 dagen lang een rondleiding kon krijgen en de schokkende feiten werden onthuld over de gevaren van psychiatrische middelen.

CCHR-activist en piloot kapitein Roland Priester heeft de Duitse pilotenvakbond, het federaal agentschap voor onderzoek naar vliegtuigongelukken en de voorzitter van het Duitse Federale Ministerie voor Luchtvaart op de hoogte gebracht van de gevaarlijke bijwerkingen van psychiatrische middelen, waaronder zelfmoord.

Direct daarna diende CCHR Duitsland een strafeis in bij de openbare aanklager en het Departement Düsseldorf van Volksgezondheid tegen de psychiaters die Lubitz hadden behandeld en eiste dat hun vergunning werd ingetrokken.

Vlak vóór de vliegtuigramp bezocht Lubitz een psychiater in het ziekenhuis van de Universiteit van Düsseldorf, waar hij voor behandeling heen ging en arbeidsongeschikt werd verklaard.

Het team heeft ook een witboek opgesteld en naar meer dan 980 wetgevende instanties opgestuurd. Niet alleen om de vraag naar gerechtelijke stappen te ondersteunen om het openbaar vervoer te beschermen tegen de gevaren van de psychiatrie, maar ook om wijzigingen aan te brengen in het strafrecht, zodat psychiaters verantwoordelijk worden gesteld voor nalatig gedrag met dodelijke afloop.

In juni 2016 resulteerde de strategische, bliksemsnelle reactie van CCHR Duitsland in het doorvoeren van een wijziging in de Duitse wet over de Burgerluchtvaart. Daarin wordt gesteld dat het voor piloten die voor Duitse luchtvaartmaatschappijen werken verboden is om onder invloed van psychoactieve middelen of alcohol een vliegtuig te besturen of mede te besturen. Toezichthoudende instanties in de luchtvaart moeten ook rigoureus en periodiek piloten op deze stoffen testen om de veiligheid in de luchtvaart te kunnen garanderen. De wet vereist ook dat er een elektronische medische database wordt bijgehouden bij het beoordelen van de gezondheid van Duitse piloten.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN