MISSTANDEN IN DE PSYCHIATRIE M.B.T. KINDEREN, VERANKERD IN HET CORRUPTE SYSTEEM VAN SOCIALE DIENSTEN IN ISRAËL, AAN BANDEN GELEGD

Raz Misgav, vooraanstaand voogdij-advocaat in Israël, vertelt op een reizende tentoonstelling van Psychiatrie: Een Industrie des Doods het verhaal over zijn strijd voor de rechten van kinderen.
Raz Misgav, een vader die voogdij-advocaat is geworden, sluit zich aan bij CCHR Israël om ouders een eerlijke kans te geven in hun strijd tegen psychiatrische “getuige-deskundigen” en tegen de gedwongen toediening van psychotrope middelen aan hun kinderen.

Eén moeder is in Jeruzalem op straat blijven kamperen om haar zoon die bij haar was weggehaald op basis van een onjuist rapport, terug te krijgen. “De psychiater in kwestie had het kind nooit gezien, maar had toch toestemming gegeven om het kind weg te halen”, zo rapporteerde een tijdschrift dat de zaak was gaan onderzoeken.

Het tijdschrift ontdekte dat dergelijke kinderen in eerste instantie in een inrichting worden opgenomen, waar “kinderen al op driejarige leeftijd worden geëvalueerd” en vervolgens “medicatie worden voorgeschreven”.

Een dergelijke nauwe samenwerking tussen psychiaters en het Ministerie van Welzijn en Sociale Diensten in Israël is aan de orde van de dag. In dit bureaucratische juridische systeem is advocaat Raz Misgav een voorvechter geworden van de mensenrechten van alle gezinnen in Israël. Misgav was al geruime tijd bezig met plannen om de wetgeving van de sociale dienst te veranderen en woonde in 2005 in het Parlement een presentatie bij van CCHR Israël en realiseerde zich toen wie de schurk in het spel was – de psychiatrie. Daarop bracht CCHR hem, door exposés en CCHR-documentaires, op de hoogte van de misdaden van de psychiatrie en sindsdien werken ze samen. CCHR stuurt Misgav voogdij-gevallen toe waarin sprake is van psychiatrische complotten, die Misgav vervolgens wint.

“In veel gevallen komt het voor dat de psychiatrie de kinderen zware medicijnen geeft. Het probleem begint met de maatschappelijk werkers en eindigt in een inrichting”, zegt hij. “Het systeem neemt ouders op de korrel waarvan zij het idee hebben dat die niet goed genoeg zijn en dat de kinderen gevaar lopen en plaatst die dan in een inrichting. Als de kinderen of de ouders het hier niet mee eens zijn, worden ze gelabeld als abnormaal of geestelijk gestoord en krijgen ze psychotrope middelen toegediend.”

“Als de kinderen of de ouders het hier niet mee eens zijn, worden ze gelabeld als abnormaal of geestelijk gestoord en krijgen ze psychotrope middelen toegediend.”

Misgav heeft een succespercentage van 100 procent bij processen die niet eens voor de rechter komen en heeft al in meer dan 930 gevallen verhinderd dat kinderen ten onrechte psychiatrische behandeling kregen.

Hij heeft deze onrechtvaardigheden voor de rechtbank in Jeruzalem gebracht en hiervan een uitspraak verkregen, waarin wordt gesteld dat de activiteiten van de sociale dienst moeten worden vastgelegd voor onderzoek door de rechtbank en dat de rapporten van maatschappelijk werkers niet langer meer worden beschouwd als geldige “meningen van experts”. Hiermee kregen ouders ook het recht op een eerlijk proces en het recht om hun eigen getuigen op te roepen.


FEITEN

REIZENDE TENTOONSTELLINGEN VAN CCHR

De Psychiatrie: Een Industrie des Doods exhibitie, in één jaar

5

CONTINENTEN

waren gastheer van reizende tentoonstellingen in het afgelopen jaar

30.923

KILOMETER

zijn er afgelegd door 14 mobiele tentoonstellingen, van grote stad tot grote stad

42

TENTOON­STELLINGEN

in 42 steden, waardoor de bevolking zich bewust wordt van de gevaren van de psychiatrie

300+

DAGEN

waren de tentoonstellingen geopend om het publiek voor te lichten over de schendingen van mensenrechten door de psychiatrie

110.902

MENSEN

werden er in het afgelopen jaar rondgeleid door de tentoonstellingen


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN