DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID IN JAPAN TREKT VAN 89 PSYCHIATERS DE VERGUNNING IN

(Boven) De directie van het St. Marianna University School of Medicine ziekenhuis maakt een verontschuldigende buiging, nadat van 23 van hun psychiaters en toezichthoudende artsen de vergunning werd ingetrokken. (Boven, rechts) CCHR Coördinator Japan onthult statistieken – in een jaar tijd 20.000 doden in psychiatrische ziekenhuizen. (Rechts) Bezoekers worden rondgeleid in de Psychiatrie: Een Industrie des Doods tentoonstelling.
CCHR Tokio heeft, na een twee jaar durend onderzoek met een campagne waarmee de verontwaardiging onder het publiek is opgelaaid, het nationale Ministerie van Gezondheid gedwongen om zijn werk te doen en de misstanden in de psychiatrie tegen te gaan.

Als gevolg van een verschrikkelijke gebeurtenis waarbij de destructieve gevolgen van psychiatrische “behandeling” aan het licht kwamen, heeft de Japanse Minister van Volksgezondheid bij een ongekend aantal van 89 psychiaters de vergunning ingetrokken vanwege frauduleus verkregen kwalificaties. Daarnaast werden er ook nog eens vier van de vijf nieuwe kandidaten afgewezen, omdat ze werden verdacht van het vervalsen van sollicitaties.

Er is een vergunning vereist van een “Psychiater die door de Geestelijke Gezondheidszorg is aangewezen” om een patiënt zonder eigen toestemming op te nemen, zijn bewegingsvrijheid te beperken of in een isoleercel te zetten. Maar er bestaat geen enkel controlesysteem. Hierdoor kunnen psychiaters naar believen iedereen laten opnemen, medicijnen toedienen, mensen opsluiten en vrijheidsbeperkingen opleggen en daarbij ook nog eens extra kosten in rekening brengen voor “professionele” diensten.

Veertig jaar lang heeft Japan een gestage stijging gezien van het aantal psychiatrische patiënten, die uiteindelijk haar hoogtepunt bereikte met het hoogste aantal psychiatrische bedden ter wereld en 290.000 patiënten die in psychiatrische ziekenhuizen verbleven. Bijna de helft hiervan was onvrijwillig opgenomen en iedere maand kwamen er zo’n 1800 om het leven.

Nadat jarenlang de onthutsende statistieken m.b.t. de psychiatrie naar buiten werden gebracht, besloot CCHR Tokio dat het tijd werd dat de regering haar werk deed en die op hol geslagen trein tot stilstand bracht.

In 2015 drong CCHR Tokio erop aan dat het Ministerie van Volksgezondheid haar eigen onderzoek uit zou voeren, om te beginnen met de Universiteit St. Marianna. Het ministerie ontdekte bewijs dat psychiaters sollicitaties voor het verkrijgen van een baan in de geestelijke gezondheidszorg hadden vervalst. Van 23 psychiaters van de universiteit werd de vergunning ingetrokken wegens fraude.

CCHR Tokio eiste dat het ministerie al die vergunningen opnieuw ging onderzoeken. Omdat er van de kant van het publiek zo nauwkeurig op werd toegezien, stelde het ministerie over de afgelopen vijf jaar een onderzoek in naar 3374 vergunninghouders. Die vertraagden de boel echter en hielden resultaten achter.

Het keerpunt kwam toen een van de ergste moordzaken in de geschiedenis van Japan aan het licht kwam. Iemand had 19 gehandicapten vermoord en 25 anderen verwond. Een paar maanden eerder was de moordenaar tegen zijn wil door psychiaters opgenomen en 12 dagen later weer vrijgelaten.

Daarop gelastte de minister-president een onderzoek naar gedwongen opnamen. Hierop deed CCHR een boekje open over de psychiatrie en liet zien hoe hun “behandelingen” in de praktijk tot geweld en moord hadden geleid.

Vervolgens kwam CCHR met de ontdekking dat juist de psychiater die tot de opname van de moordenaar had besloten, zijn benoeming in de geestelijke gezondheidszorg illegaal had verkregen. Hij was een van de 3374 psychiaters die door het ministerie opnieuw werden onderzocht – toch kwam het nog steeds niet tot een vonnis. Toen CCHR het verhaal naar buiten bracht, werd het ministerie door de daaruit voortvloeiende storm in de media gedwongen om in actie te komen en werden er met onmiddellijke ingang 89 vergunningen van psychiaters ingetrokken.In Taichung in Taiwan leidt een vrijwilliger van CCHR bezoekers rond door de reizende tentoonstelling van Psychiatrie: Een Industrie des Doods.

ONDERNEEM ACTIE
Kom eens langs bij een Rondreizende Tentoonstelling

Eén van de manieren waarop CCHR de bevolking informeert over en op de hoogte brengt van de misstanden in de psychiatrie, is door middel van de rondreizende Psychiatrie: Een Industrie des Doods tentoonstellingen. Met deze hypermoderne presentaties wordt gedocumenteerd hoe de psychiatrie een industrie is die door winst wordt gedreven, waarbij de zogenaamde hulp vaak de dood tot gevolg heeft. Dit is een bezichtiging waar men ook zonder gids rond kan kijken en waarbij documentaires en displays worden getoond en een boekje wordt opengedaan over de theorieën en praktijken van de psychiatrie, zowel over vroeger als tegenwoordig.

Deze “mobiele musea” trekken van plaats naar plaats over alle zes de continenten om iedereen met de feiten te kunnen bereiken. Die musea zijn niet alleen een goede manier om beter op de hoogte te raken, maar vormen ook een prachtige mogelijkheid om je als vrijwilliger bij CCHR aan te melden om de waarheid naar anderen te brengen. Je kunt op allerlei manieren helpen, zoals promotie, mensen rondleiden, werken bij de receptie, seminars geven en nog veel meer.

Om erachter te komen waar de volgende expositie bij jou in de buurt haar deuren opent en hoe je je bij ons kunt aansluiten, kun je contact opnemen.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN