PLEEGGEZINNEN MET PSYCHIATRISCHE HORRORVERHALEN, HOE CCHR DUITSLAND DAAR EEN EIND AAN MAAKTE

Leden van het Comité voor de Rechten van de Mens Duitsland en andere verontwaardigde burgers protesteren tegen de behandeling van de Duitse jeugd in de kinderopvangtehuizen van het land.
Gezien de destructieve cyclus van instanties voor kinder­bescherming en pleeggezinnen, heeft het Comité voor de Rechten van de Mens in Duitsland de regering aan de kaak gesteld.

In 2011 werd er 178 miljoen Euro besteed aan Duitse instanties voor kinderbescherming voor de “bescherming van kinderen”, waar ook ontvoering van kinderen bij werd gerekend, iets wat twee jaar later een recordhoogte bereikte. 42.100 kinderen werden uit hun gezinnen weggehaald en hiervan kwamen er veel terecht bij de psychiatrische pleegzorg.

Daar worden ze vaak het slachtoffer van seksueel misbruik, gewelddadige therapieën en schaamteloze over-medicatie. En dit wordt allemaal aangemoedigd door het Duitse Kinderbescherming Genootschap (DKG) dat tussen de $1000 en $10.000 per maand per kind in de pleegzorg biedt – hoe meer “geestelijke stoornissen”, des te meer geld en des te meer bewustzijnsveranderende middelen.

In het licht van deze destructieve cyclus, stelde het Duitse Comité voor de Rechten van de Mens het systeem aan de kaak.

In het begin van 2010 diende CCHR Duitsland talrijke klachten in bij ambtenaren in Brandenburg, de Oost-Duitse staat rondom de hoofdstad, omdat de psychiatrie de kinderen in pleeggezinnen als probleemgevallen beschouwde en ze medicijnen toediende.

Een verontwaardigde Minister voor Jeugdzaken in Brandenburg, Martina Münch, gaf toen onmiddellijk opdracht om een onderzoek in te stellen naar drie van de meest schandalige gevallen, “De Haasenburg Tehuizen”, waar de omstandigheden zo slecht waren, dat twee meisjes ertoe werden gedreven zelfmoord te plegen. Maar het Ministerie van Jeugdzaken was niet voorbereid op de mensonterende praktijken die werden aangetroffen: tienermeisjes die werden gedwongen zich uit te kleden voor het oog van psychiatrisch personeel, die in de badkamer vernederend “onder toezicht” stonden, seksueel werden misbruikt, maandenlang in afzondering werden opgesloten, met medicijnen werden volgepropt tot ze volledig bedwelmd waren en met geweld in bedwang werden gehouden, wat allerlei gevolgen had, van blauwe plekken tot gebroken armen.

Vandaar dat de openbare aanklager tegen de personeelsleden en de leiding van de instellingen 50 zaken opende voor mishandeling.

Minister Münch sloot de tehuizen en trok hun vergunning in waarbij de Duitse regering voor het eerst in de geschiedenis van het land kindertehuizen sloot. Ze zei dat de Haasenburg Tehuizen nooit meer hun deuren mochten openen omdat ze “onverbeterlijk” waren. Het was een beslissing die werd gesteund door het hogere bestuurlijke rechtscollege van Berlijn-Brandenburg.

En anderhalf jaar later volgden vier andere psychiatrische tehuizen voor kinderopvang, die naar aanleiding van soortgelijke rapporten werden gesloten.

“Het welzijn van de tieners en hun waardigheid hebben voorrang”, zei Kristin Alheit, Minister van Sociale Zaken in de staat Sleeswijk-Holstein in Noord Duitsland. “Dit moet de maatstaf zijn van de instantie voor kinderbescherming van de staat.”KOM IN ACTIE
Hoeveel Mensen moeten er nog Dood voordat Elektroshock een Halt wordt toegeroepen?

CCHR brengt de gedocumenteerde risico’s van elektroshocks aan het licht, zoals overlijden, cardiovasculaire complicaties en geheugenverlies.

Vele duizenden mensen (met hersenbeschadiging) later en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft nog stééds het apparaat niet onderzocht waarmee elektroshocks, ook bekend als elektroconvulsietherapie (ECT), worden toegediend. In plaats daarvan heeft de FDA plannen aangekondigd om het als veilig en effectief te categoriseren, waardoor de deur wordt geopend naar grootschalig gebruik ervan.

Als reactie hierop heeft CCHR een non-profit commercial gelanceerd waarin wordt gewaarschuwd tegen de gedocumenteerde risico’s van elektroshock-“behandelingen”, zoals overlijden, cardiovasculaire complicaties en geheugenverlies.

CCHR en andere betrokken groepen en artsen eisen dat de fabrikanten van de apparatuur moeten voldoen aan het mandaat van de FDA uit 1979 om klinisch bewijs te overleggen van de veiligheid en effectiviteit ervan. Tot nu toe werden dergelijke klinische studies nog nooit verricht.

Desondanks spoort de Amerikaanse Psychiatrische Associatie momenteel de FDA aan om de risicoclassificatie van het apparaat voor kinderen te verlagen.

Bezoek cchr.org/ECT om meer te leren over wat je kunt doen om deze dodelijke praktijk een halt toe te roepen.WE HEBBEN JE HULP NODIG

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheids­zorg is CCHR afhankelijk van lidmaatschappen en donaties om haar missie uit te kunnen voeren om schendingen van mensenrechten door de psychiatrie uit de wereld te helpen en schoon schip te maken binnen het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Sluit je, om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, aan bij de groep die heeft geholpen om meer dan 180 wetten in te voeren die burgers beschermen tegen misstanden in de geestelijke gezondheidszorg.

DOWNLOADEN