VETERANEN REDDEN VAN PSYCHIATRISCHE MIDDELEN

Ron Tottingham (links) afgebeeld met een Marine kapitein, nadat ze elkaar bij een militair bureau spraken waar nieuwe rekruten door de aanmeldingsprocedure gaan.
Aalmoezenier schudt honderden mensen wakker uit de “valse profetie” van de psychiatrie en traint andere aalmoezeniers om hetzelfde te doen.

Ron Tottingham is een man die vele functies heeft gehad. Allemaal ten dienste van anderen.

Toen hij 17 was ging hij in dienst bij de Amerikaanse mariniers en diende daar zes jaar. Hij werd een doctor in de Theologie en kreeg een Ph.D. in counseling psychologie. Hij stichtte een baptistenkerk in South Dakota, waar hij al 33 jaar pastor is en richtte de Great Plains Baptist Divinity school op. Zijn tweede roeping was als aalmoezenier van de Amerikaanse Luchtmacht Reserve Civiele Luchtpatrouille, waar hij 34 jaar diende. Hij dient ook als aalmoezenier van de VS Service Command, als een generaal-majoor. Sinds 2007 is hij degene die op federaal niveau goedkeuring geeft aan geestelijken om als aalmoezenier op te treden. Ook houdt hij toezicht op 31 aalmoezeniers en traint hij aalmoezeniers voor het leger.

Als aalmoezenier, ziet hij de verwoestende gevolgen van psychiatrische middelen. Toen hij dus voor het eerst een advertentie voor de De Verborgen Vijand documentaire zag, die het drogeren van soldaten en veteranen met psychiatrische middelen aan de kaak stelt, werd hij al snel een fervent promotor van CCHR om veteranen te beschermen van bewustzijnsveranderende middelen.

Wat is uw passie in het leven? Ik wil dat veteranen een vol en productief leven leiden, ondanks de problemen van alledag. Ik werk al lange tijd met veteranen en geef raad bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Daarom had ik ook contact met de geestelijke gezondheidszorg en zag ik hoe deze middelen – ik geloof er niet in. Ik ben er volledig van overtuigd dat psychiatrische middelen vergiften zijn, niet iets dat fysieke genezing kan bewerkstelligen.

Ik zag een [CCHR] advertentie in een tijdschrift. Ik krijg militaire tijdschriften... en het raakte me. Toen ik de advertentie zag, dacht ik dat het mijn vragen zou kunnen beantwoorden. En dat deed het ook. Toen ik De Verborgen Vijand bekeek, werden al mijn vragen beantwoord en alles viel op zijn plek. Het is zo’n belangrijk werk dat ik het sinds die tijd aan zo’n 1000 mensen heb gepromoot. Ik draag overal exemplaren van de dvd met me mee, waar ik ook naar toe ga. Ik geef het aan mensen waarvan ik denk dat ze het zullen bekijken en aan degenen die invloed kunnen uitoefenen door het aan anderen te laten zien.

Welke situaties pak je via je werk aan? Ik ben brandweerkapelaan en werk met brandweerlieden die PTSS hebben gekregen. Heel vaak gaan ze naar een psycholoog of psychiater, want dat is het departement van de geestelijke gezondheidszorg. Veel van die departementen kennen geen andere optie.

Wanneer ik dan deze video’s laat zien, zet dat er een domper op. De persoon stopt met deze middelen omdat hij de video bekeken heeft en krijgt medische hulp om veilig af te kicken.

“De meeste mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) die bij me komen, komen bij me voordat ze aan de psychiatrische middelen zitten, en als ik er ook maar iets over te zeggen heb, zullen ze er ook nooit mee beginnen.”

Welke resultaten heb je gezien? Honderd mensen, zo niet meer, hebben een e-mail teruggestuurd. Ze zeiden: “Ik heb het bekeken en ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan”, en dat delen ze met anderen.

De meeste mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) die bij me komen, zitten nog niet aan de psychiatrische middelen. En als ik er ook maar iets over te zeggen heb, zullen ze er ook nooit mee beginnen.

Er waren er een paar die al aan de psychiatrische middelen zaten. Die heb ik ook de dvd meegegeven, zodat ze die naar huis konden nemen. Toen ze terug kwamen zeiden ze: “Wauw!” Eén vrouw zei: “Mijn man was een kasplantje en dit opende mijn ogen”. Sommigen lopen al bij een psychiater en moeten dan naar die psychiater terug om te zeggen dat ze het niet langer zo willen doen. De psychiater zegt ze dan dat ze gek zijn. Zodra ze die video hebben gezien, stoppen ze er zo snel als ze kunnen mee.

Hoe heeft CCHR geholpen? Door het publiek te informeren over de schadelijkheid van psychiatrische middelen, doet CCHR het prachtigste en noodzakelijkste werk. Dat ik deel van zoiets groots ben zoals wat jullie doen is verbazingwekkend. Ik hoop echt dat jullie werk zal groeien en dat het een nationale beweging zal worden tegen de farma-industrie en haar “geestelijken”, de psychologen en psychiaters.DONEER

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, vertrouwt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN