WETSONTWERP: PSYCHOLOGEN KUNNEN PSYCHIATRISCHE MIDDELEN VOORSCHRIJVEN, TEGEN GEHOUDEN

Vertegenwoordiger Richard Creagan, arts, lobbyt hard om het wetsontwerp dat psychologen toestemming zou geven om psychotrope middelen voor te schrijven tegen te houden. (Civil Beat/Cory Lum)
Toen alles er somber voor de “Aloha State” uitzag, overspoelde CCHR Hawaï de hoofdstad met de waarheid over psychiatrische middelen, waardoor het wetsontwerp op het nippertje werd tegengehouden.

De wetgevende macht is erachter gekomen dat er niet voldoende geestelijke gezondheidszorgverstrekkers zijn die middelen voorschrijven, om te voldoen aan de behoeften van de mensen van Hawaï.” Zo begint het Hawaïaanse wetsontwerp 1072, een regeling die psychologen in staat zou stellen psychotrope middelen voor te schrijven.

Het wetsvoorstel wijst erop dat zelfmoord de “grootste doodsoorzaak in Hawaï” is en dat het zelfmoordcijfer toeneemt. Dat zou dan rechtvaardigen om de toegang tot recepten te vergemakkelijken. Maar deze middelen behandelen geen zelfmoord. Integendeel, er zijn 37 officiële waarschuwingen over antidepressiva, die aangeven dat het risico op zelfmoordneigingen juist toeneemt. Zo ook het risico op zelfmoordpogingen. Er zijn ook waarschuwingen op medicijnverpakkingen van de Amerikaanse FDA over het verhoogde risico van “suïcidaliteit” bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen.

CCHR had dit wetsvoorstel al eens eerder tegengehouden. In 2006, toen het door het Huis van Afgevaardigden en bijna door de Senaat vloog. Maar in de Consumentenbeschermings- en Huisvestingscommissie, hield de voorzitter het tegen zodat er niet over werd gestemd. Zo werd dat wetsontwerp om zeep geholpen. CCHR Hawaï had de voorzitter net daarvoor ontmoet en had hem de onderzoeksdocumenten die achter de FDA waarschuwingen liggen overhandigd. Hij was geschokt. En hij deed die dag zijn werk en beschermde de consument.

Tien jaar later, keerde het wetsontwerp terug. Die voorzitter was sindsdien gepensioneerd. Het wetsvoorstel ging opnieuw ongehinderd door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en was al in de Huisvestingscommissie voordat iemand ook maar realiseerde dat er een ramp opkomst was. Het zag ernaar uit dat de gevestigde belangen hun zin zouden krijgen, zonder zelfs maar een discussie over de gevaren van psychotrope middelen.

Hun strategie was eenvoudig: overspoel de wetgevers met de waarheid, zodat ze ten behoeve van de mensheid, dit wetsvoorstel niet naar de gouverneur zouden sturen.

Maar CCHR Hawaï sprong er bovenop. Hun strategie was eenvoudig: overspoel de wetgevers met de waarheid, zodat ze ten behoeve van de mensheid, dit wetsvoorstel niet naar de gouverneur zouden sturen.

Een oproep tot actie werd uitgestuurd. Aanhangers van CCHR stuurden brieven naar elke wetgever, 140 in totaal, om erop aan te dringen het wetsvoorstel tegen te houden. Gewapend met feitenmateriaal en documentaires, bezochten ze wetgevers en assistenten. De boodschap: psychotrope middelen zijn op zijn best niet effectief en zijn in het ergste geval dodelijk, het maakt niet uit wie ze voorschrijft.

Uiteindelijk was de commissie niet in staat om tot een overeenstemming te komen om het wetsvoorstel goed te keuren. Dus stierf het daar in de raadszaal.FEITEN

EEN PIL VOOR ALLES

Psychiatrische recepten, brengen jou en je kinderen in gevaar omwille van winst.

20

MILJOEN KINDEREN

gebruiken wereldwijd psychiatrische middelen.

60%

VAN DE PATIËNTEN

die psychiatrische middelen zijn voorgeschreven als ze uit een psychiatrisch centrum komen, doen dat met ten minste twee voorgeschreven middelen. Aan 33% zijn drie of meer middelen voorgeschreven.

96.685

RECEPTEN

werden er door een arts in Florida uitgeschreven voor psychiatrische middelen, in 21 maanden, meer dan 150 per dag.

37

OFFICIËLE WAAR­SCHUWINGEN

op anti­depressiva­verpakkingen voor risico op zelfmoord of pogingen tot zelfmoord.

€ 69

MILJARD

verdiend door de industrie die psychiatrische middelen op recept fabriceert en pusht.DONEER

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, vertrouwt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN