CCHR ONDERSTEUNT DUITSE
ANTI-CORRUPTIE WETGEVING

De Duitse Bondsraad heeft een anti-corruptie wet aangenomen om de Duitse bevolking te beschermen tegen de vereniging van psychiaters en farmaceutische bedrijven.
Psychiaters die steekpenningen aannemen van farmaceutische bedrijven, of die een onjuist beeld geven van de behandeling zullen er nu niet meer gemakkelijk vanaf komen.

Met wereldwijd 54 miljoen voor antidepressiva, waarvan bekend is dat ze gewelddadig en moordzuchtig gedrag veroorzaken, hebben psychiaters al lang hun eed van Hippocrates naast zich neer gelegd omwille van winst.

In Duitsland werd in 2015 door geneesmiddelenfabrikanten, meer dan 575 miljoen euro betaald aan artsen, apothekers en medische instellingen voor lezingen, advies, reiskosten en inschrijvingskosten voor conferenties. Dit komt in feite neer op vergoedingen voor het voorschrijven van de “juiste” pil.

Hoewel dergelijke steekpenningen in veel gebieden van de geneeskunde worden aangeboden en door artsen worden geaccepteerd, is de corruptie nergens duidelijker dan in de psychiatrie. Volgens onderzoek van het tijdschrift Der Spiegel, hebben 35 van de 37 directeuren van Duitse universitaire psychiatrische ziekenhuizen dergelijke betalingen aanvaard.

CCHR Duitsland heeft jarenlang campagne gevoerd, door klachten en witboeken bij 3394 wetgevers en ambtenaren in te dienen, en door met advocaten, artsen en anti-corruptie specialisten te werken. Dit heeft erin geresulteerd dat de Duitse Bondsraad een nieuwe “Wet ter bestrijding van corruptie in de gezondheidszorg” heeft aangenomen. Deze wet wijzigt de anti-omkopingsbepalingen van het Duitse Wetboek van Strafrecht, zodat deze ook de gezondheidszorg omvat. De wet sluit een lacune uit waardoor artsen “bonussen” kunnen aanvaarden voor het uitschrijven van recepten voor medicijnen van een bepaalde onderneming. Dergelijke zaken zijn nu strafbaar en kunnen worden bestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf voor zowel degene die omkoopt als degene die wordt omgekocht.


WE WILLEN echt VAN JE HOREN

Hier volgt wat bezoekers zeiden na het zien van de Psychiatrie: Een Industrie des Doods tentoonstelling:

MOEDER

“De tentoonstelling Psychiatrie: Een Industrie des Doods stemde mij triest. Ik was totaal geschokt dat psychiaters zo wreed kunnen zijn ten opzichte van mensen en vooral ten opzichte van kinderen. Ik was met afschuw vervuld. Ik was in tranen en emotioneel overstuur. Het zorgt ervoor dat je je bewust wordt en dat je er iets aan wilt doen.”

KINDERADVOCAAT

“Nou, gruwelen zijn gruwelen. Maar wat ik zo verbazingwekkend vind, is hoeveel mensen er naar de psychiatrie zijn gegaan in de overtuiging dat ze zouden worden geholpen, terwijl ze er geen idee van hadden waarin ze terechtkwamen, of dat ze zelfs met hun ogen wijd open erin liepen. Onwetendheid is een gevaar. Het CCHR Museum opende mijn ogen voor de gevaren van onwetendheid en de gevaren van zelfgenoegzaamheid en de gevaren van iets zomaar aannemen zonder er vragen bij te stellen.”

GEPENSIONEERDE HUISARTS

“Het was erg belangrijk de geschiedenis van de psychiatrie door de eeuwen heen te zien. Het deed me beseffen dat ik veel meer moest weten van waar de psychiatrie vandaan kwam.”

ZAKELIJK ADVISEUR

“Terwijl ik de tour deed vond ik het erg moeilijk dingen op te nemen. Dat was voornamelijk omdat het nogal verontrustend was wat er in de psychiatrische industrie gebeurt. Waar de psychiatrie vandaan komt was erg zorgwekkend. De recente ontwikkelingen waren op verschillende manieren niet minder verontrustend. Tegen het einde van die tour werd het me duidelijk dat dit in alle lagen van onze moderne samenleving is doorgedrongen. Ik begon bij mezelf te denken dat er iets moet zijn dat ik er persoonlijk aan kan doen om dit te veranderen. Ik voelde me persoonlijk geroepen om het beste te doen wat ik kan doen om te helpen.”


DONEER

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, vertrouwt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN