HET BESCHERMEN VAN RUSLANDS VOLGENDE GENERATIE

De voorzitster van CCHR Rusland, Tatyana Malchikova, werd geïnterviewd buiten de Psychiatrie: Een Industrie des Doods voorlichtingstentoonstelling.
Hoe CCHR Rusland het wets­ontwerp heeft tegengehouden waardoor gezinnen uiteen zouden worden gerukt en het land in de toekomst overstelpt zou worden met drugs.

Onlangs liep er in West-Centraal Rusland een psycholoog een klaslokaal binnen en gaf de leerlingen opdracht om een tekening van een man te maken. Vervolgens riep hij de ouders bij zich om de “resultaten” te bespreken. Een moeder, wier zoon de tekening “verkeerd” had getekend, werd onder druk gezet om haar kind in een klas te laten zetten voor leerlingen met een handicap.

De psycholoog die deze stunt had uitgehaald, had wettelijk geen toestemming om zoiets te doen, maar na een wetsvoorstel dat bijna onopgemerkt door het Parlement was geglipt, had hij dat rustig kunnen doen, en nog veel meer, als het Comité voor de Rechten van de Mens Rusland er niet geweest was.

Het wetsvoorstel had de eufemistisch naam “Voor Psychologische hulp aan de bevolking van de Russische Federatie”, en was in juni 2014 ingediend en bood “gratis geestelijke therapie” aan Russische kinderen.

Vertaling: geef psychologen de vrije teugel om leerlingen van het lager, middelbaar en hoger onderwijs te screenen en te testen zonder toestemming van hun ouders.

Dergelijke screenings leiden op hun beurt tot psychiatrische evaluaties, waarbij het kind in 98% van de gevallen hersenbeschadigende medicijnen krijgt toegediend of nog erger. Daarnaast werden in het geval van die wet in West-Centraal Rusland, psychiaters verplicht gesteld het “vertrouwelijke” psychiatrische dossier van een kind te delen met orde­hand­havings­organisaties.

Dus zouden kinderen, op basis van een kort interview met een psycholoog – en in antwoord op vragen als, “Voel je je weleens neerslachtig?” – naar de gevangenis kunnen worden gestuurd of in een inrichting worden opgenomen of uit hun woning en hun gezin worden weggehaald, en dat alles “voor hun eigen bestwil”.

CCHR Rusland wilde daar niets van weten en ging onmiddellijk aan de slag.

“Door ons werk zijn honderdduizenden kinderen gered van verplichte psychiatrische testen en het verplicht slikken van psychiatrische middelen.”

De eerste zet van het team: een gedetailleerde juridische analyse van de wet, die ze direct naar leden van het Parlement stuurden en naar de indieners van de wet.

Daarna wendden ze zich tot de media en verspreidden ze een beoordeling van het wetsvoorstel aan meer dan 1100 verkooppunten in het land en bereikten daarmee duizenden mensen.

Om hun werk met informatie op grote schaal te steunen, overstelpte het team Rusland met een mailing van CCHR-documentaires naar scholen en leerkrachten. Het Marketen van Psychische Stoornissen was de uitgekozen film, die het boosaardige systeem blootlegt van het labelen en drogeren, dat ten grondslag ligt aan de gehele psychiatrische industrie.

Vervolgens creëerde de voorzitster van CCHR Rusland, Tatyana Malchikova, een online petitie met als titel Bescherm de Rechten van Ouders. De petitie beschreef de destructieve gevolgen van de wetgeving en was gericht aan de voorzitster van de commissie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van het wetsvoorstel. De petitie kreeg al snel zeer veel hits en verzamelde 1848 handtekeningen.

Verder begonnen gealarmeerde ouders en burgers persoonlijke brieven naar het parlement te schrijven waarin werd geëist dat het wetsvoorstel ten koste van alles zou worden gestopt.

De eerste overwinning van het team kwam medio oktober. Na het ontvangen van de juridische analyse van CCHR, schreef een leidinggevende van het Ministerie van Volksgezondheid terug, dat ze het met CCHR eens was en een amendement op het wetsontwerp zou indienen waarmee de rechten van gezinnen en kinderen beschermd zouden worden.

Dat was de eerste van talrijke brieven, die stuk voor stuk CCHR bedankten voor hun werk en waaruit instemming bleek met de analyse.

“Het wiel van hervorming was gaan draaien”, zei Malchikova. “En dat kon niet meer tot stilstand worden gebracht.”

Haar metafoor kwam uit, want binnen vier dagen, hadden 14 van de oorspronkelijke indieners van het wetsvoorstel hun handtekeningen op het wetsvoorstel ingetrokken. En op 8 december was er van het wetsvoorstel niets meer over.

Malchikova is trots op de triomf namens de volgende generatie van Rusland. Ze beschouwt het als meer dan alleen maar een gerechtelijke win.

“Door ons werk zijn honderdduizenden kinderen gered van verplichte psychiatrische testen en het verplicht slikken van psychiatrische middelen”, zei ze.WE HEBBEN JE HULP NODIG

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheids­zorg is CCHR afhankelijk van lidmaatschappen en donaties om haar missie uit te kunnen voeren om schendingen van mensenrechten door de psychiatrie uit de wereld te helpen en schoon schip te maken binnen het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Sluit je, om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld voor de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, aan bij de groep die heeft geholpen om meer dan 180 wetten in te voeren die burgers beschermen tegen misstanden in de geestelijke gezondheidszorg.

DOWNLOADEN