Psychiatrie: maakt de wereld afhankelijk van de drugs

Wat is op dit moment een van de grootste bedreigingen in uw omgeving?

Wanneer u drugs ervaart als een grote bedreiging, dan deelt u deze visie met de meerderheid van de mensen in uw buurt. Illegale drugs en de gevolgen ervan in de vorm van misdaad en geweld worden herkend als een grote bedreiging voor de jeugd en de samenleving. Er zijn echter maar weinig mensen die zich realiseren dat illegale drugs maar een deel van het drugsprobleem zijn. We zien momenteel een ander soort type drug waar men op vertrouwd, namelijk voorgeschreven psychiatrische medicijnen.

Dergelijke medicijnen waren in het verleden bestemd voor de geestelijk gestoorden, tegenwoordig is het moeilijk iemand te vinden, een familielid, vriend of buurtgenoot, die geen vorm van psychiatrische medicijnen gebruikt. Deze medicijnen zijn voor veel mensen zo gewoon geworden dat men zich “een leven zonder pillen” eenvoudigweg niet kan voorstellen.

Deze medicijnen worden voorgeschreven voor studie- en gedragsproblemen, bedplassen, criminaliteit, agressie, drugs- en rookverslaving, evenals voor angsten en andere problemen van ouderen. We worden ons hele leven lang overspoeld met informatie die ons in de richting van dit soort snelle chemische “oplossingen” duwt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de statistieken over de hele wereld een snel groeiende groep mensen (van kinderen tot bejaarden) laat zien, die in het dagelijks leven in grote mate afhankelijk is van deze drugs. De wereldwijde verkoop van antidepressiva, anxiolytica en antipsychoticum levert momenteel zo"n 76 miljard dollar per jaar op – het dubbele van het budget dat de Amerikaanse overheid uitgeeft aan drugsbestrijding.

Ondertussen waarschuwden de schrijvers van The Tranquilizing of America, Richard Hughes en Robert Brewin, ons dat psychotrope drugs “de scherpe kantjes van nervositeit, pijn en stress afhalen, maar dat ze tegelijkertijd ook de scherpe kantjes van het leven zelf afhalen … Deze pillen verdoven niet alleen de pijn, ze verdoven het hele verstand. Onderzoek toont aan dat ze niets genezen, dat ze allemaal bijwerkingen hebben en dat ze door hun verslavende en psychotrope (bewustzijnsveranderende) werking allemaal in staat zijn om iemands leven te vernietigen.

Neem hierbij in overweging dat terroristen psychotrope medicijnen gebruiken om jonge mannen te hersenspoelen om zelfmoordaanslagen te plegen. Minstens 250.000 kindsoldaten op de wereld, sommige pas zeven jaar oud, worden gebruikt voor revolutionaire strijd en krijgen daarbij amfetaminen en kalmerende middelen om dagenlange moordpartijen vol te kunnen houden. Dit zijn dit dezelfde medicijnen die psychiaters voorschrijven voor ”leer- en gedragsproblemen”.

Het is van wezenlijk belang om te begrijpen hoe het stijgende gebruik van psychiatrische medicijnen in de samenleving in elkaar zit. Wereldwijd nemen 54 miljoen mensen antidepressiva waarvan bekend is dat ze geweld en zelfmoord kunnen veroorzaken.

Hoe zijn al die miljoenen mensen aan deze destructieve middelen verslaafd geraakt? We moeten hiervoor kijken naar de periode voordat ze deze middelen namen.

Voor ze in deze valkuil trapten, werden deze mensen ervan overtuigd dat deze middelen hen zou helpen om het leven beter aan te kunnen. De algemene verkoopmethode die gebruikt werd om hen te overtuigen was de diagnose die gesteld werd met behulp van de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders IV (DSM-IV) van de American Psychiatric Association en de sectie over geestelijke stoornissen uit de Europese International Classification of Diseases (ICD). Na de diagnose en het uitschrijven van het recept kregen ze te maken met de destructieve invloed van deze medicijnen.

Psychiaters hebben door het toepassen van deze diagnostische oplichterij veel mensen zonder ernstige geestelijke problemen (en zelfs mensen die helemaal geen problemen hadden!) laten geloven dat hun problemen opgelost kunnen worden door de “nieuwste en beste” psychiatrische medicijnen.

Of u nu een wetgever, ouder van schoolgaande kinderen, onderwijzer, werknemer, werkgever, huiseigenaar of gewoonweg lid van de gemeenschap bent, deze publicatie bevat belangrijke informatie voor u.

Het fiasco van het drugsbeleid is grotendeels toe te schrijven aan ons onvermogen om de gevaarlijkste dealers van onze samenleving een halt toe te roepen.

Dat is de psychiater van vandaag de dag, druk bezig ons en onze omgeving aan de drugs te zetten.

Hoogachtend,


Jan Eastgate
Presidente,
Citizens Commission on
Human Rights Internationaal

DOWNLOADEN