Het schaden van de Jeugd: screening en medicijnen verwoesten kinderen

Ideologisch misbruik van schoolkinderen

In zijn boek uit 1932, Brave New World, schildert Aldous Huxley een “utopische” doch totalitaire samenleving, die krankzinnig is en volledig gecontroleerd wordt. Het is een gecontroleerde beschaving die, volgens Huxley, gebruik maakt van de “techniek van de suggestie, voor het conditioneren van kinderen waaraan later drugs worden toegevoegd.”

In 1967 kwam een groep vooraanstaande psychiaters en doktoren bijeen in Puerto Rico om hun doelen voor het gebruik van bewustzijnsveranderende middelen op “gewone” mensen in het jaar 2000 te bespreken. Hun plan, dat gemakkelijk een vervolg op Huxley’s boek zou kunnen zijn (hoewel het geen fictie was) bevatte ontworpen “bedwelmende middelen” die dezelfde behoefte zouden creëren als alcohol, marihuana, opiaten en amfetaminen, die “disassociatie en euforie” teweeg zouden brengen. Medicijnen om “het vermogen om te leren van het individu te vergroten, zouden zeer waarschijnlijk het hele onderwijsproces veranderen, zodat de tijd die nodig was om (welk onderwerp dan ook te onderwijzen) sterk verminderd zou worden. Hun invloed zou uitgebreid moeten worden met ‘karakter vormend onderwijs’.”

De bijeenkomst in Puerto Rico kwam tot de conclusie dat: “Bewustzijnsveranderende middelen iets gemeen hebben met de nieuwe Utopische gedachte, beide kunnen een gevoel van stabiliteit en zekerheid teweeg brengen, of dit nu reëel is of niet.” Het rapport stelde ook: “Degenen onder ons die op dit terrein werken, zien mogelijkheden voor een bijna volledige controle van menselijke emoties, het geestelijk functioneren en over de wil om te handelen. Die menselijke verschijnselen kunnen worden opgeroepen en gestopt of geëlimineerd door het gebruik van verschillende soorten chemische stoffen. Wat wij heden ten dage met onze wetenschap kunnen produceren zal de hele samenleving beroeren.”

Die groep voorspelde ook: “De omvang van het drugsprobleem zal minder belangrijk worden, in vergelijking met het arsenaal aan chemische middelen dat beschikbaar zal komen voor het controleren van de verschillende aspecten van het menselijk leven in het jaar 2000.” [Emphasis added]. Op dit moment gebruiken meer dan 20 miljoen kinderen bewustzijnsveranderende middelen en door het gebruik van psychologische leerplannen op scholen is Huxley’s Brave New World een realiteit geworden.

Die realiteit werd versterkt door de uitgave van het US New Freedom Commission on Mental Health Report dat de aanbeveling deed om alle 52 miljoen Amerikaanse schoolkinderen te “screenen” op “geestelijke ziekten”. Zonder enig bewijs werd er beweerd, dat het “vroegtijdig ontdekken, beoordelen en behandelen ervan zou kunnen voorkomen dat geestelijke problemen zouden verergeren”. “Behandeling” betekent uiteindelijk psychiatrische medicatie, gewoonlijk de duurste, die het meest effectief zijn om levenslange psychiatrische patiënten te creëren en die gedeclareerd kunnen worden bij de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Vragenlijsten, gebaseerd op gedragscontrole, worden al in veel onderwijssystemen gebruikt. Indringende vragen zoals “Hoe behaard denk je dat de geslachtsdelen van je ouders zijn?” of “Ben jij of is iemand van je familie ooit verkracht of seksueel misbruikt?” zijn gewoon. Medewerkers die het programma uitvoeren geven “beloningen”, zoals cadeaubonnen van 5 dollar, bonnen voor het gratis huren van een video of “voedselbonnen” aan leerlingen om zich te verzekeren van ouderlijke toestemming om de screening uit te voeren. De meeste ouders weten niet eens dat hun kind wordt gescreend. Scholen krijgen het advies om gediplomeerde “clinici” in te huren die “verzekerd zijn voor het uitvoeren van verkeerde behandelingen”.

In een reactie op de wereldwijde psychiatrische screening, stelt Vera Sharav van de Alliance for Human Research Protection (AHRP): “Dit dubieuze initiatief is een ernstige schending van de privacy, die geen ruimte laat voor individuele keuzes, of de vrijheid van ouders om nee te zeggen tegen bewustzijnsveranderende middelen voor hun kinderen. Dergelijke verplichte, door de overheid gesteunde screenprogramma’s, staan in schril contrast met de vrijheden in een democratische samenleving.”

Kinderen over de hele wereld worden op een zeer gevaarlijke manier bedreigt. Vandaag de dag worden ook ouders en leraren misleid uit naam van verbeterde geestelijke gezondheidszorg en beter onderwijs. De resultaten zijn verwoestend:

  • In de Verenigde Staten lopen 1,5 miljoen kinderen en jongeren die antidepressiva gebruiken het risico op bekende bijwerkingen zoals gewelddadig gedrag en zelfmoord.
  • Het niveau van het onderwijs is enorm gedaald als gevolg van de op psychologie gebaseerde leerplannen.
  • Sinds de jaren "60 is het aantal geweldsmisdrijven onder minderjarigen in de Verenigde Staten met meer dan 147% gestegen. Het drugsmisbruik steeg met meer dan 2900%.
  • Het aantal geweldsmisdrijven in de gehele Europese Unie, Australië en Canada heeft de aantallen van de Verenigde Staten ingehaald en overstegen.

Wij geloven dat onze samenleving valt of staat met de nalatenschap aan onze kinderen. Dit rapport is geschreven om ouders die oprecht en hard hun best doen om hun kinderen beter onderwijs en hoop op een succesvol leven te geven, te informeren. Het is bestemd voor leraren die toegewijd zijn aan het welzijn van en hun liefde voor kinderen. In feite is deze publicatie bedoeld voor iedereen die intuïtief begrijpt dat kinderen niet alleen liefde en bescherming nodig hebben en waardevol zijn, maar ook dat ze nu en in de toekomst, nieuw leven vertegenwoordigen.

Deze informatie is niet gemakkelijk en aangenaam om te lezen, maar zet alstublieft door, omdat de wrange werkelijkheid die u uiteindelijk onder ogen moet zien is, dat kinderen dringend onze hulp en bescherming nodig hebben. Zonder dat loopt onze toekomst ernstig gevaar. Voor dit doel vragen wij uw hulp.

Hoogachtend,


Jan Eastgate
Presidente
Citizens Commission
on Human Rights International

DOWNLOADEN