Informatiefolders en Rapporten

Klik hier om de informatiefolders en rapporten te verkrijgen over kwesties die variëren van alternatieven voor geestelijke gezondheidszorg en internationale waarschuwingen tegen psychiatrische medicijnen tot psychiatrische fraude en misbruik.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Texas Medication Algorithm Project: Allen Jones luidt de klok over artsen.

Allen Jones, een voormalige onderzoeker van de Commonwealth of Pennsylvania Office of Inspector General (OIG), Bureau of Special Investigations luidt de klok over de farmaceutisch-psychiatrische samenzwering om psychotropische medicijnen te pushen en verzekeringspremies omhoog te drijven.

CBS 48 hours – A Mouthpiece for the Psychiatric/Pharma Cabal

Het is geen wonder dat CBS’s 48 Hours beweerde dat “schizofrenie” een lichamelijk veroorzaakte geestelijke “ziekte” was waar slopende antipsychotica voor nodig waren – CBS ontvangt bijna $600 miljoen per jaar in reclamegelden van farmaceutische bedrijven en de antipsychotica die worden gemaakt door de sponsors van CBS zijn uiterst winstgevend.

DIAGNOSTISCH BEDROG

Psychiaters kunnen geen gewelddadig gedrag voorspellen of behandelen

Psychiaters geven zelf toe dat ze niet kunnen voorspellen of iemand gevaarlijk is. Ze ontslaan vaak gewelddadige patiënten uit inrichtingen en beweren dan dat ze niet gevaarlijk zijn, of geven vrijheden die afbreuk doen aan de veiligheidsmaatregelen. Volgens de American Psychiatric Association (APA) is het psychiatrisch handboek Diagnostisch en Statistisch Handboek van Geestelijke Stoornissen “niet geschikt om voor juridische doeleinden het bestaan vast te stellen van een ‘geestelijke stoornis’, ‘geestelijk gebrek’, ‘geestesziekte’ of ‘geestelijk mankement’ ” met betrekking tot bekwaamheid, criminele verantwoordelijkheid of onvermogen. Lees meer in dit rapport.

Blaming the Brain: The “Chemical Imbalance” Fraude

De hoeksteen van het huidige ziektemodel van de psychiatrie is de theorie dat een chemische onbalans in de hersenen een geestelijke stoornis veroorzaakt. Dr. Mark Graff, voorzitter van Public Affairs van de American Psychiatric Association verklaarde echter dat deze theorie “waarschijnlijk voortkwam uit de medicijnenindustrie”. Zijn collega, Dr. Steven Sharfstein, president van de APA, werd onder druk van de media gedwongen toe te geven dat er geen “simpele laboratoriumtest” bestond om te bepalen of er een chemical imbalance in de hersenen bestaat.Dit is een korte samenvatting van de theorie achter de fraude van de “chemische onbalans”, aan de kaak gesteld door deskundig commentaar.

Artsen in een open brief aan overheden

Moeten we ons zorgen maken over de berichten dat één op de vier mensen het slachtoffer zal worden van een wereldwijde epidemie van geestelijke ziekten? Volgens de schrijvers van dit soort alarmerende berichten, de psychiatrische industrie, dreigen we overspoeld te worden door geestelijke stoornissen en is dit alleen te stoppen door het verhogen van de subsidies. Deze brief van artsen is het voorwoord van een brochure van CCHR over de crisis van “geestelijke stoornissen” die op gang gebracht is door psychiaters.

Global Burden of Disease

Naast de snelle ontwikkeling van het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Geestelijke Stoornissen (DSM) van de psychiatrie creëerde Lewis Judd, hoofd van het National Institute of Mental Health (NIMH) van 1987 tot 1990, psychiatrische marketingstrategie. Het werd het “Decennium van de Hersenen” genoemd en werd opgenomen in de wetgeving van de Verenigde Staten bij een presidentieel decreet. Sinds die tijd werden termen als “behandelbare hersenaandoening”, “hersenziekte” en “chemische onbalans in de hersenen” op de markt gebracht. Dit rapport laat zien hoe de "Wereldwijde last van Ziekten" met betrekking tot “geestelijke stoornissen” bedrog is.

Veroorzaakt krankzinnigheid Misdaad? door Thomas S. Szasz, M.D.

Dit artikel door de befaamde Dr. Thomas Szasz is herdrukt met toestemming van Sheldon Richman, Editor, Ideas on Liberty (Ideeën over vrijheid), dat gepubliceerd is door The Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, NY 10533.

WAARSCHUWINGEN VOOR MEDICIJNEN

Zelfmoordpercentage Onder Tieners, Niet veroorzaakt door Waarschuwingen op Medicijnverpakking

Psychiaters die hun eigen belangen hadden in de omzet van farmaceutische producten, voedden het idee in de media dat waarschuwingslabels op de antidepressiva-verpakkingen oorzaak waren van het toegenomen zelfmoordpercentage onder kinderen. Dit was volkomen onwaar en dit rapport legt uit waarom.

Anatomy of an Epidemic: Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America door Robert Whitaker

Dit artikel onderzoekt hoe in de laatste vijftig jaar een verbazingwekkende toename is geweest van ernstige geestelijke stoornissen in de Verenigde Staten. Studie van de wetenschappelijke literatuur maakt duidelijk dat het op medicijnen gebaseerde zorgmodel oorzaak is van deze epidemie. De medicijnen vergroten de kans dat de persoon chronisch ziek zal worden en ze veroorzaken nieuwe en ernstiger psychiatrische symptomen bij een niet-verwaarloosbaar deel van van de patiënten.

MISBRUIK IN INRICHTINGEN

Psychiatrisch Misbruik in de Staat New York

Het rapport bevat onder andere: sterfgevallen, misbruik, criminaliteit (waaronder grote fraude in de staat New York), mishandeling van patiënten (waaronder een geval van onvrijwillige opname die het onvermogen aantoont van psychiaters om te bepalen of iemand gevaarlijk is), mensen die vluchten uit inrichtingen die vervolgens schade berokkenen en psychiatrische experimenten in New York.

Verklaring van de Rechten van de Mens op het gebied van Geestelijke Gezondheid

De Verklaring van Mensenrechten voor de Geestelijke Gezondheidszorg van CCHR stipt de basisprincipes van CCHR aan en de maatstaven waartegen de schendingen van mensenrechten door de psychiatrie worden gehouden en onderzocht en onthuld. Deze is gebruikt om misbruik in inrichtingen aan het licht te brengen en geeft aan hoe ze aangepakt zouden moeten worden.

GELIJKWAARDIGHEID VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Het Opstuwen van Verzekeringskosten

Volgens de psychiater Sander Breiner, in de Psychiatric Times, wordt bijna 40% van de psychiaters in de Verenigde Staten wegens wanpraktijken tijdens hun loopbaan vervolgd. Dit heeft gevolgen voor de kosten van de gezondheidszorg in het algemeen. Zoals een rapport met de titel “Medical Malpractice Insurance”, uitgegeven door het Insurance Information Institute uitlegt: “Vele verzekeringsmaatschappijen hebben hun marktaandeel in medische wanpraktijken teruggebracht en in veel gevallen die markt helemaal verlaten.”

SCREENING VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEID

Screening voor Geestelijke Gezondheid in Scholen Leidt tot het Drogeren van Kinderen

In 2003 beval een rapport aan de federale overheid over “geestelijke gezondheidszorg” aan dat alle 52 miljoen Amerikaanse schoolkinderen een screening zouden ondergaan voor “geestelijke stoornissen”. Het rapport beweerde – zonder enig wetenschappelijk bewijs – dat “vroege herkenning, beoordeling en daarmee samenhangende behandeling” konden “voorkomen dat “problemen met de geestelijke gezondheid verergeren….” Tegenwoordig worden deze aanbevelingen geëffectueerd, staat na staat, land na land. Laat je informeren en vecht terug.

Rutherford vervolgt school in Indiana voor de screening voor geestelijke stoornissen zonder toestemming, Vrijgegeven door Nisha Mohammed van het Rutherford Instituut

South Bend, Indiana – Advocaten van The Rutherford Institute hebben een rechtszaak aangespannen in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Noordelijke District van Indiana ten behoeve van een gezin uit Indiana wiens 15 jaar oude dochter Chelsea Rhoades onderworpen werd aan screening. Als u uw kinderen wilt bescherming tegen psychiatrische screening op school is dit artikel de moeite waard om te lezen.

PSYCHIATRISCHE FRAUDE

Geestelijke gezondheid Fraude: Big Business

In 1991 in Dallas, Texas, stopten twee geüniformeerde veiligheidsbeambten naast de 14 jaar oude Jeramy Harrel en brachten hem tegen zijn wil en het protest van zijn moeder naar een particulier psychiatrisch ziekenhuis, eigendom van de Psychiatrische Inrichtingen van Amerika (PIA), een dochteronderneming van de National Medical Enterprises (NME). Een psychiater, Dr. Mark Bowlan en een jeugdwerker die beiden nooit met Jeramy of zijn ouders hadden gesproken, hadden een rechterlijke machtiging aangevraagd om hem op te nemen. Ze claimden dat hij “verslaafd” was en dat zijn grootouders hem lichamelijk mishandeld hadden. Lees dit verhaal en leer meer over de illegale praktijk van “het vissen naar patiënten”

Sluwe psychiatrische oplichterij

De in de VS gebaseerde verzekeringsmaatschappij Cross & Blue Shield United meldde dat er net zo veel soorten fraude met gezondheidszorg bestonden als “een crimineel kan verzinnen”. Deze informatiefolder geeft slechts een paar voorbeelden van veroordelingen.

PSYCHOLOGIE

De “Wetenschap” Zonder Ziel

Een van de essentiële problemen met de psychologie is haar afhankelijkheid van psychiatrische of biologische gedragsmodellen – ver verwijderd van haar basis. De psychologie volgde eens de vroege psychologie en het betekende oorspronkelijk de studie van de psyche (ziel) en ologie (studie van). De algemene gedachte was dat het verstand en het lichaam afzonderlijke dingen waren. Dus iedere man en vrouw werd beschouwd als een samenstel van ziel, verstand en materie. Hier geven we een overzicht van de afkomst van de psychologie.

SCHIETPARTIJEN OP SCHOLEN

Lijst van recente schietpartijen op scholen

Recente schietpartijen op school door kinderen onder invloed van psychiatrische medicijnen resulteerden in 54 doden en 105 gewonden.

OPLOSSINGEN

Commissie tegen Kwakzalverij Verhult de Verspreiding van Psychotropische Medicijnen

Het American Medical Association Committee on Quackery (1963–1974) stelde zich tot doel om chiropractors in diskrediet te brengen, terwijl de AMA haar leden aanspoorde om “hun volledige steun te geven aan de voortdurende, krachtige aanval om medische kwakzalverij en het onderwijsprogramma over de cultus van chiropractors.” De AMA beval aan dat het Congres behandelingen door chiropractrici niet meer onder de verzekering zou laten vallen. Dit rapport laat zien hoe psychiaters, in samenwerking met de AMA, alternatieve medicijnvrije behandelingen in diskrediet probeerden te brengen en patiënten het recht ontzegden om volledig geïnformeerd te worden over alle opties die voor hen beschikbaar waren.

Oplossingen voor een Betere Geestelijke Gezondheid

Mensen hebben wel degelijk problemen in het leven, af en toe heel ernstige. Geestelijke problemen bestaan wel degelijk, de verwachtingen en dromen van mensen kunnen in duigen vallen en hun methoden om hier mee om te gaan kunnen tekortschieten. Echter met een grote beschikbaarheid van bewustzijnsveranderende, lichamelijk schadelijke psychiatrische medicijnen zijn de psychiaters niet aan het genezen, maar creëren verslaafden en levenslange patiënten. Hoewel CCHR geen medisch advies geeft, biedt dit rapport informatie over alternatieven die aanbevolen worden door artsen.

Om de files te kunnen lezen heb je PDF Acrobat Reader nodig, klik hier om gratis te downloaden.

DOWNLOADEN