Raad van Adviseurs

Prof. Thomas Szasz,
mede-oprichter, CCHR
De Adviesraad van de Citizens Commission on Human Rights, waarvan de leden commissarissen worden genoemd, bestaat onder andere uit artsen, advocaten, leraren, artiesten, zakenlieden en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties.

Hun taken bestaan onder andere uit het adviseren van CCHR vanuit hun professionele achtergrond. Ze omvatten ook, maar zijn niet beperkt tot:

 • het geven van interviews; optreden als woordvoerder in zaken waarin het commissielid ervaring heeft aangaande de psychiatrie en de misstanden daarin.
 • Het onderhouden van contacten met Congresleden, het Parlement over wetgeving met betrekking tot zaken waar CCHR zich voor inzet.
 • Advies geven over alle wettelijke zaken waar CCHR bij betrokken zou moeten zijn.
 • Optreden als panellid bij openbare hoorzittingen die CCHR van tijd tot tijd houdt ten aanzien van specifieke gevallen van psychiatrische wanpraktijken.
 • Ze verlenen hun naam aan CCHR publicaties en campagnes of leveren kopij voor persberichten.
 • Het sturen naar CCHR van mogelijk interessante artikelen en onderzoeken, die vervolgens kunnen worden doorgestuurd naar regeringsfunctionarissen, CCHR afdelingen en andere belanghebbenden.
 • Als medische professionals of onderzoekers om onderzoeken of studies te beoordelen, zoals testen van psychiatrische medicatie, zodat het vervolgens publiekelijk bekend gemaakt kan worden.
 • Omdat veel artsen, dus ook veel huis- en kinderartsen, tegenwoordig zware en gevaarlijke psychiatrische medicatie voorschrijven, helpen ze CCHR deze artsen voorlichting te geven over de noodzaak van wezenlijke medische onderzoeken en behandelingen, waaronder testen om te zien of iemand werd blootgesteld aan zware metalen of voedingsallergieën heeft. Ze geven ook informatie over methodes die lichamelijk niet schadelijke zijn, zoals een aangepast dieet, goede voeding en extra lichaamsbeweging. Ook zijn ze er om artsen eraan te herinneren dat het behoud van de rechten van de mens, menselijke waardigheid, een toestemmingsverklaring (informed consent) en persoonlijke keuze van essentieel belang zijn in alle takken van de gezondheidszorg.
 • Advocaten uit de adviesraad kunnen andere advocaten adviseren bij aanklachten tegen psychiaters die patiënten hebben misbruikt en hoe rechtszaken kunnen worden gevoerd tegen psychiatrische instituten of tegen instellingen die psychiaters die deze misdaden begingen, opgeleid hebben.
 • Voorlichting geven aan artsen over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van psychiatrische diagnoses en de schade die psychiatrische behandeling kan veroorzaken.
 • Ze helpen bij het inzamelen van geld,
 • en nodigen andere deskundigen uit om ook CCHR commissaris te worden.
DOWNLOADEN