Wat is CCHR (Nederlandse afdeling: NCRM)

CCHR houdt toezicht op de geestelijke gezondheidszorg en is een organisatie zonder winstoogmerk. Het zorgde al voor ruim 150 wetten die mensen beschermt tegen misstanden en dwangpraktijken. CCHR zet zich al geruime tijd in om onvervreemdbare fundamentele mensenrechten weer terug te geven aan patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder deze rechten vallen onder andere het recht op informed consent, om volledig te worden geïnformeerd over de geldigheid van psychiatrische diagnoses, het risico dat psychiatrische behandeling mogelijk met zich meebrengt, het recht op alle beschikbare medische alternatieven en het recht om elke behandeling te mogen weigeren als die als schadelijk wordt gezien.

CCHR werd in 1969 opgericht door de Scientology Kerk en hoogleraar in de psychiatrie Thomas Szasz, in een tijd waarin patiënten in psychiatrische inrichtingen werden opgeborgen en waarbij hen al hun grondwettelijke rechten en universele mensenrechten werden ontnomen.

CCHR opereert uitsluitend als toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg. Zij werkt samen met medische deskundigen, waaronder artsen, wetenschappers, ziekenverzorgers en een aantal psychiaters dat in opstand komt tegen de biologische tak van de psychiatrie die werkt op basis van het biologische/medicijnen model dat medicatie voorschrijft voor het behandelen van "ziekten", het model dat continu door de psychiatrische/farmaceutische industrie wordt gepromoot om pillen te verkopen. CCHR is niet-politiek en niet-religieus van aard en heeft geen winstoogmerk. Als organisatie is zij volledig toegewijd aan het uitbannen van misstanden in de geestelijke gezondheidszorg en zij ziet toe op het beschermen van patiënten en consumenten. De raad van adviseurs van CCHR, commissarissen genaamd, bestaat uit onder andere artsen, wetenschappers, psychologen, advocaten, wetgevers, leraren, zakenlieden, artiesten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties.

Mensen vragen zich regelmatig af of CCHR van mening is dat iemand onder geen beding psychiatrische medicatie zou moeten krijgen, maar deze website gaat niet over opinies. Ze is gericht op het verstrekken van de informatie dat de psychiatrische/farmaceutische industrie, waarin jaarlijks miljarden euro"s omgaan, niet wil dat het publiek kennis van zaken krijgt. Daarom is het volgende eigenlijk het enige dat echt van belang is: mensen hebben het recht om over alle informatie te beschikken omtrent (a) de bekende risico's die de medicatie of behandeling met zich meebrengt, uit onpartijdige medische rapporten, (b) de medische juistheid van de diagnoses waarvoor medicatie wordt voorgeschreven, (c) alternatieve behandelingsmethoden zonder medicatie, (d) het kunnen weigeren van een behandeling die zij schadelijk achten.

CCHR zet zich al meer dan 40 jaar in voor volledig informed consent (toestemmingsverklaring) binnen de geestelijke gezondheidszorg en het recht op alle beschikbare informatie omtrent psychiatrische diagnoses en behandelingen en niet slechts de informatie die wordt verstrekt door partijen die er belang bij hebben het algemene publiek ontwetend te houden.

Met dit in gedachten voorzien we u van video's, blogs, nieuws, medische experts en informatie die erop is gericht om u met feiten te wapenen.

Omdat we een non-profit organisatie zijn, zijn het donaties die ons in staat stellen om door te gaan met onze informatiecampagnes. 

DOWNLOADEN