Feiten

Hoewel ze zich voordoen als de 'autoriteiten’ op het gebied van het verstand en de geestelijke gezondheid, heeft de psychiatrie geen wetenschappelijke basis voor hun behandelingen of methoden. Hier vindt u specifiek bewijs die enkele beweringen en methodes van deze pseudo-wetenschap ontkrachten.

Echte Aandoeningen vergeleken met Geestelijke "Stoornissen"

Psychiatrische stoornissen zijn geen lichamelijke aandoeningen. Er zijn geen laboratoria onderzoeken, hersenscans, röntgenfoto's of testen op een chemische onbalans die aan kunnen tonen dat geestelijke stoornissen een lichamelijke zaak zijn. Dit zegt niet dat mensen niet depressief kunnen worden, of dat mensen geen emotionele of mentale stress kunnen ervaren, maar de psychiatrie heeft deze emoties en gevoelens herverpakt als een "ziekte" om medicatie te kunnen verkopen. Dit is een briljante marketing campagne, maar het is geen wetenschap. 

Lees meer >>

Psychische aandoeningen worden het bestaan in gestemd.

Psychiatrische stoornissen worden door stemming in het leven geroepen en worden gepubliceerd in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association. Waar op gestemd wordt is een systeem van klassificaties van symptomen die drastisch anders is opgesteld dan wat dan ook in de geneeskunde. Geen van de diagnoses wordt ondersteund door objectief bewijs van een lichamelijke ziekte, aandoening of wetenschap.

Lees meer >>

De psychiatrie geeft toe dat het niets geneest

"We kennen de oorzaken [van Geestelijke Stoornissen] niet. We hebben nog geen methode om deze ziekten te ‘genezen’.” – Dr. Rex Cowdry, psychiater en directeur van de National Institute of Mental Health (NIMH), 1995

Lees meer >>

Geen hersenscans voor mentale stoornissen

Psychiaters beweren dat hersenscans veranderingen in de hersenen aangeven die "bewijzen" dat geestelijke aandoeningen zoals schizofrenie en depressie uit de hersenen voortkomen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit aantoont. Het feit blijft dat de studies doorspekt zijn met woorden als: "wekt de indruk", "kan zijn" en "wordt gehoopt". 

Lees meer >>

Bijwerkingen

Psychiaters kunnen niet voorspellen wat voor mogelijke bijwerkingen je zou kunnen krijgen, omdat niemand weet hoe de medicijnen werken.

Over psychotrope middelen wordt meer en meer bekend dat het chemische vergiften zijn die dodelijk kunnen zijn. Psychiaters geven aan dat hun medicijnen levens redden, maar volgens hun eigen onderzoeken kunnen psychotrope medicijnen het risico op zelfmoord verdubbelen.

Lees meer >>

Geen genetisch bewijs voor geestelijke aandoeningen

"Geen enkele stelling over genen die achter een psychische aandoening zitten hebben het lang volgehouden, in tegenstelling tot populaire misleidende informatie." – Dr. Joseph Glenmullen van de Medische Faculteit in Harvard

Lees meer >>

DOWNLOADEN