Grootschalige Oplichterij: De Psychiatrie is een Corrupte Industrie

Psychiaters en psychologen claimen al decennia lang een monopolie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Regeringen en verzekeringsmaatschappijen hebben ze elk jaar weer voorzien van miljarden euro"s om “geestelijke ziekten” te behandelen. Hierop volgden echter alleen aanvragen voor méér financiële middelen, om de veronderstelde steeds slechter wordende geestelijke gezondheid te verbeteren. Geen enkele andere industrie kan het zich veroorloven om voortdurend tekort te schieten en te verwachten toch meer fondsen te krijgen.

Een groot gedeelte van deze middelen en verzekeringsgelden is verloren gegaan door fraude binnen de geestelijke gezondheidszorg, een internationaal probleem dat naar schatting elk jaar meer dan honderd miljard euro kost.

  • De Verenigde Staten verliezen naar schatting jaarlijks 100 miljard dollar door fraude in de gezondheidszorg. Meer dan 20 miljard hiervan is het gevolg van frauduleuze praktijken in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Eén van de grootste fraudezaken in de gezondheidszorg uit de Amerikaanse geschiedenis betrof de geestelijke gezondheidszorg, terwijl het de kleinste sector is binnen de medische disciplines.
  • Een onderzoek van de fraudeafdelingen van de Amerikaanse Medicaid en Medicare verzekeringen, voornamelijk uitgevoerd in New York over een periode van 20 jaar, liet zien dat de psychiatrie het slechtst scoort van alle medische disciplines.
  • Duitsland rapporteert dat er jaarlijks voor grofweg 1 miljard euro wordt gefraudeerd.
  • In Australië heeft het overbodig behandelen van patiënten in een jaar tijd meer dan 226 miljoen euro gekost.
  • In Ontario in Canada, werd psychotherapeut Michael Bogart veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor het oplichten van de regering voor bijna 1 miljoen dolar, de grootste medische fraude in de geschiedenis van deze provincie.

Mark Schiller, voorzitter van de Amerikaanse Associatie van Artsen en Chirurgen, stelt: “Ik heb regelmatig gezien hoe psychiaters patiënten diagnosticeerden met een scala van niet toepasselijke diagnoses om vergoedingen [van verzekeringen] te ontvangen”.

Toch veroordelen psychiatrische en psychologische belangenorganisaties dit niet. Desondanks gaf de voormalige voorzitter van de American Psychiatric Association (APA), Dr. Paul Flink arrogant toe: “Het is de taak van de APA om het vermogen van psychiaters om geld te verdienen te beschermen”.

Het monopolie van de geestelijke gezondheidszorg is in de praktijk niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor haar mislukkingen. Dit heeft er voor gezorgd dat psychiaters en psychologen veel verder gaan dan alleen financieel frauderen. De misdaden die door deze “deskundigen” worden gepleegd variëren van fraude, drugs overtredingen, verkrachting en seksueel misbruik tot het molesteren van kinderen, mishandeling, doodslag en moord.

Het primaire doel van een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg moet gericht zijn op het geven van therapeutische zorg of het behandelen van mensen met emotionele problemen; het mag nooit gaan om het financiële gewin van de behandelaar. Degenen die lijden zijn onvermijdelijk kwetsbaar en beïnvloedbaar. Een goede behandeling vereist daarom de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en integriteit van de behandelaar.

De ervaring heeft geleerd dat er inderdaad veel criminele lieden in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn. CCHR heeft een archief aangelegd op www.psychcrime.org met een lijst van medewerkers in deze sector die veroordeeld en gevangen gezet zijn.

Deze website is opgezet als antwoord op het hoge aantal veroordeelde beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg, die toch proberen werkzaam te blijven binnen deze sector. Eén van de voornaamste doelen is het informeren van het publiek over de achtergronden van deze personen.

Er is geen plaats voor criminele bedoelingen in de geestelijke gezondheidszorg. CCHR werkt samen met anderen voor het zeker stellen van deze standaard.

De website en deze publicatie worden voor het algemeen belang openbaar gemaakt voor Officieren van Justitie, fraudeonderzoekers bij verzekeringsmaatschappijen, internationale politieorganisaties, instellingen die zich bezighouden met controle op het werk van psychiaters en psychologen en het algemene publiek, met als doel het stoppen van de criminele psychiatrische misdragingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Hoogachtend,


Jan
Presidente,
Citizens Commission
on Human Rights International

DOWNLOADEN