Wat er achter het terrorisme zit: de psychiatrie die knoeit met het menselijk verstand

De terroristische aanslag van 11 september 2001 op de beide torens van het World Trade Center en het Pentagon in Washington DC zullen we nooit vergeten: de vliegtuigen die in vlammen opgingen toen ze op de gebouwen invlogen; mensen die uit brandende gebouwen een zekere dood tegemoet sprongen; brandweerlieden die verwoeste torens binnen renden en zelf slachtoffer werden; grote delen van Manhattan veranderden in een rokende puinhoop. In ontzetting keek de hele wereld telkens opnieuw naar het nieuws om ook maar iets te kunnen begrijpen van het misdadige brein dat zoiets kon beramen en zelfs uit kon voeren.

Dergelijk gewelddadige acties treffen ons allemaal. Wat voor iemand zou er zo kil en destructief kunnen zijn – en daarbij ook nog eens zijn eigen leven geven? Wat voor soort brein houdt zich bezig met het methodisch voorbereiden en het uitvoeren van massaslachtingen – zonder ook maar even te denken aan menselijkheid? Toch verklaren een aantal "experts” dat de terroristenleiders niet irrationeler zijn dan jij en ik en dat we allemaal "demonen” van binnen hebben.

Pas maar op voor die "experts", want wat zij beweren zit er volslagen naast. Terrorisme is iets dat wordt gecreëerd, het zit niet in de menselijke aard. Zelfmoordterroristen worden gemaakt, die worden niet geboren. Uiteindelijk is terrorisme het resultaat van een aantal idioten met een voorliefde voor vernietiging en die idioten zijn vaak het resultaat van psychiatrische en psychologische technieken die er op zijn gericht om controle te krijgen over iemands verstand en gedrag. Zelfmoordterroristen zijn niet rationeel – ze zijn lieden die zwak en gedwee zijn en die psychologisch zijn geïndoctrineerd om meedogenloos onschuldige mensen te vermoorden, zonder dat ze zich bekommeren om de waarde van hun eigen leven. Het zijn geprogrammeerde moordenaars.

Een deel van dat proces houdt het gebruik in van psychiatrische medicijnen. Je moet de oorsprong maar eens nagaan van het woord "assassin". In het jaar 1090 had Hasan ibn al-Sabbah in een bergfort ten zuiden van de Kaspische Zee een terroristengroep gevormd die de Ismaili Order heette. Om volgelingen op te leiden tot moordenaars, werden ze eerst met drugs bewusteloos gemaakt, en vervolgens naar een prachtige tuin geleid vol met luxe dingen en prachtige vrouwen. Ze werden weer wakker gemaakt om van hun geneugten te genieten en vervolgens opnieuw onder de invloed van drugs gebracht en naar hun "Grote Meester" geleid die aan het hoofd stond van hun training. Die verzekerde ze dan dat ze nooit van zijn zijde waren geweken maar alleen maar een voorproefje van het paradijs hadden meegemaakt dat op hen lag te wachten als ze met succes een moordopdracht hadden volbracht. Vanwege het intensieve gebruik van hasjiesj om de vergiftiging teweeg te brengen stonden die moordenaars ook wel bekend als "Hashishiyn" (Arabisch voor "hasjgebruiker") en later "Assassins".

De Japanse "kamikaze” piloten die in de Tweede Wereldoorlog zelfmoordaanvallen uitvoerden op de geallieerde schepen hadden amfetamine gebruikt om hun natuurlijke impuls tot voortbestaan te onderdrukken. Onder de neveneffecten van amfetamine horen ook psychose, euforie en strijdlustigheid.

Schrijver en onderwijzer Beverly Eakman zei: "Afschuwelijke terroristische daden, martelingen en massamoorden zijn niet zozeer afkomstig van mensen die gek zijn geworden maar van mensen die hun bewustzijn hebben verloren. De gruwelijke zelfmoordaanvallen op het World Trade Center en het Pentagon zijn terug te sporen tot Osama bin Laden en ... de belangrijkste mentor van Bin Laden is psychiater geweest. ... Het zou niet de eerste keer zijn dat psychiaters als de manipulators waren opgetreden van charismatische maar zwakke en geknakte menselijke wezens – door het systematisch aanwakkeren van gevoelens van haat en het strelen van hun ego – tot uiteindelijk zelfs het meest barbaarse optreden voor hun rationeel en de normaalste zaak van de wereld werd, als het gedaan werd terwille van de een of andere zogenaamd goede zaak.

Van de "Endlosung” van Hitler en de ondenkbare "etnische zuiveringen" en terroristische zuiveringsacties in de jaren ´90 in Bosnië en Kosovo, tot de terroristische zelfmoordenaars van vandaag, is de wereld onnoembaar veel leed aangedaan door geprogrammeerde zelfmoordenaars en genocidale maniakken.

In dit rapport worden de belangrijkste spelers genoemd in de alarmerende en explosieve toename van het terrorisme van vandaag de dag – psychiaters en psychologen. Door deze destructieve bron achter het terrorisme openlijk te onthullen wordt er inzicht gegeven in een anders onbegrijpelijk en verwoestend verschijnsel en kan er een oplossing worden geboden.

Hoogachtend,


Jan Eastgate
Presidente, Citizens Commission
on Human Rights International

DOWNLOADEN