Hoofdstuk 4: Het experiment

Het feit dat wetenschappelijke testen ontbreken om een diagnose te stellen, weerhoudt psychiaters er niet van om met deze middelen gevaarlijke proeven te doen.

Geen enkele labatoriumtest kan een psychische stoornis vaststellen of meten. Het draait alleen om veel geld. Onderzoek naar psychiatrische medicijnen is zeer subjectief en manipuleerbaar. De beweringen dat psychotrope middelen vrij zijn van fatale bijwerkingen berust volledig op bevooroordeeld onderzoek en worden routinematig door de panelleden van de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd om niets vermoedende mensen te veroordelen tot een levenslang gebruik.

Maar daar blijft het niet bij. Aanvullende onderzoeken naar de werking van psychotrope middelen maken misbruik van verzonnen stoornissen in de DSM om zelfs nog meer winst te behalen door zich te richten op de meest onschuldigen van ons allemaal –·onze kinderen.

FEIT: psychiatrische onderzoek op kinderen grijpt zeer snel om zich heen omdat er enorme geldbedragen mee gemoeid zijn.

DOWNLOADEN