Hoofdstuk 7: “Bij”-werkingen

Waarom kunnen psychiaters de bijwerkingen niet voorspellen die gepaard gaan met psychiatrische medicatie? Omdat geen van allen weten hoe deze medicijnen werken.

Psychotrope middelen worden steeds vaker gezien als chemisch vergif, die je kunnen doden. Psychiaters beweren dat deze medicijnen levens redden, maar volgens hun eigen studies, verdubbelt juist het risico op zelfmoord door het gebruik van psychotrope medicijnen. Het is op de lange termijn bewezen dat ze de rest van iemands leven verwoesten, een gegeven dat volledig wordt genegeerd door psychiaters.

Omdat hun dodelijke strategieën steeds dieper de samenleving indringen, worden de kinderen tegenwoordig steeds vaker het slachtoffer van de meest tragische ongevallen.

Feit: psychotrope middelen doden naar schatting meer dan 42.000 mensen per jaar.

DOWNLOADEN