Hoofdstuk 2: Het pushen van psychiatrische middelen

Sinds 1952 is de Diagnostic Manual for Mental Disorders (DSM) de bijbel van de psychiaters die heel veel geld opbrengt, die inmiddels is uitgegroeid van een klein boekje met daarin 112 "Psychische Stoornissen” tot een enorm boekdeel bestaande uit 886 pagina’s met daarin 374 stoornissen opgesomd. Dit is de enige documentatie die de psychiater gebruikt om zijn diagnose te maken en om medicijnen voor te schrijven. Sterker nog, de psychiatrie gebruikt tegenwoordig de DSM om meer dan 72 miljard dollar aan verzekerings- en overheidsgelden te ontvangen.

Niemand is uitgezonderd van de door de psychiaters verzonnen honderden stoornissen om zo een miljardenindustrie aan de gang te houden.

FEIT: naar schatting zitten 50% van alle Amerikanen die zelfmoord plegen aan de psychotrope middelen.

DOWNLOADEN