Hoofdstuk 8: DROGEREN UIT WINSTBEJAG

Psychotrope drugs zijn niet bedoeld om te genezen, maar om de symptomen te onderdrukken en ze brengen lichamelijke schade toe aan diegene die ze inneemt. Met elke nieuwe “wonderpil” die op de markt komt, worden ook uitspraken over de veiligheid en effectiviteit gedaan; de gevaren komen pas later aan het licht. Psychotrope drugs hebben de dood tot gevolg.
DOWNLOADEN