ACTIES DIE JE KUNT ONDERNEMEN

Het toenemende succes van de campagne van CCHR om mensenrechten en waardigheid te herstellen in de geestelijke gezondheidszorg, is voor een groot deel te danken aan de bijdragen van bezorgde burgers, professionals, consumenten, groepen en organisaties die wereldwijd hun bijdragen leveren. Hieronder staan stappen die je kunt doen die iets uitmaken.

1. BESCHERM ANDEREN TEGEN PSYCHIATRISCH MISBRUIK: Deel deze documentaire met vrienden, collega’s, familieleden en anderen die het slachtoffer zijn geworden van het psychiatrische systeem. Ga naar www.cchr.nl/vets voor meer informatie over wat soldaten en veteranen kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen.

2. MELD CRIMINELE EN ANDERE PSYCHIATRISCHE WANPRAKTIJKEN: Als je zelf of één van je collega’s, of een familielid of een vriend zich bewust is van criminele psychiatrische wanpraktijken, kun je de psychiater aangeven die verantwoordelijk is voor de misdaad (bijvoorbeeld: aanranding, criminele nalatigheid, wederrechterlijke vrijheidsberoving of fraude), door contact op te nemen met het politiebureau. Je kunt ook een formulier invullen voor het melden van psychiatrische wanpraktijken op cchr.nl/abusereport. Als er onvoldoende bewijs is voor een criminele misstand, kan je ook een klacht indienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die medische wanpraktijken en nalatigheid onderzoekt en veroordeelt. Als je in het leger bent of een veteraan bent en de overtredende psychiater is een militair, zoek dan samen met het medisch bureau uit welke kanalen je kunt bewandelen om een strafklacht of burgerlijke klacht te deponeren. Stuur een kopie van je aangifte naar het CCHR.contact@cchr.org.

3. VORM STEUNGROEPEN: Vorm een eigen groep of help een andere groep veteranen die met PTSS of een andere “geestelijke stoornis” zijn gediagnosticeerd en help elkaar, onder juiste medische (niet-psychiatrische) begeleiding, om van de psychiatrische middelen af te komen. Probeer nooit om dit zonder medische begeleiding te doen. Ga naar www.cchrint.org/psychdrugsdangers om informatie te krijgen uit een unieke database met gegevens over de gevaarlijke bijwerkingen van psychiatrische middelen en vertel anderen over deze dienstverlening. Je kunt ook gaan naar cchrint.org/alternatives voor meer informatie over alternatieve benaderingen.

4. MELD NADELIGE BIJWERKINGEN VAN MEDICIJNEN: Hoewel veteranen, soldaten in actieve dienst, hun familieleden of vrienden alle nadelige bijwerkingen van psychotrope middelen zouden moeten melden aan huisartsen en specialisten, zouden ze deze ook moeten melden aan de nationale instanties daarvoor. Alleen door het melden van alle nadelige reacties op psychiatrische middelen, zullen alle risico’s ervan aan het licht komen. Bezoek voor in de VS www.fda.gov/medwatch om deze nadelige bijwerkingen te melden, of ga naar www.cchrint.org/psychdrugdangers voor meer informatie over deze medicamenten.

5. MELD PSYCHIATRISCHE SCHADE OF EXPERIMENTEN: Ga niet akkoord om deel te nemen aan enig psychiatrisch of medisch experiment, omdat deze vaak schadelijke lichamelijke effecten hebben. Veel ervan worden voorgeschreven om een “diagnose” te behandelen die psychiaters niet eens fysiek kunnen bewijzen. Wees bijvoorbeeld bijzonder voorzichtig met welke procedure dan ook die ingrijpt op je hersenen, zoals elektroconvulsietherapie (elektroshock, ECT), diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS), Nervus Vagus Stimulatie (Vagus Nerve Stimulation VNS), Transcraniële Magnetische Stimulatie (Transcranial Magnetic Stimulation TMS), Herhalende Transcraniële Magnetische Stimulatie (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation TMS) en andere. Vaak worden ze voorgesteld als andere psychiatrische behandelingen hebben gefaald. De fout ligt echter niet bij de patiënt. Hij is niet “behandelingbestendig”. De fout ligt bij de psychiater die niet kan diagnosticeren. Meld dergelijke behandelingen via e-mail aan CCHR: contact@cchr.org (alleen Engels).

6. NEEM JURIDISCHE STAPPEN: Slachtoffers van psychiatrische misstanden of hun familieleden kunnen rechtszaken aanspannen tegen de psychiater of beoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg die schuldig is aan het verkeerd diagnosticeren en die middelen voorschrijft die hen hebben geschaad, of voor een sterfgeval als gevolg van slechte behandeling. Je zou gronden kunnen hebben voor een rechtszaak tegen de psychiater en schadeloosstelling kunnen eisen. In dit geval zou je contact op moeten nemen met een advocaat. Als je hier meer over wilt weten kun je ook contact opnemen met CCHR, via e-mail contact@cchr.org (alleen Engels).

7. VOOR DOCENTEN OF SEMINARLEIDERS: Je kunt seminars geven en anderen voorlichten over de gevaren van psychiatrische middelen door het gratis Verborgen Vijand onderwijspakket online aan te vragen. Het pakket dat een docentenhandleiding, De Verborgen Vijand documentaire en andere materialen bevat, geeft eenvoudig te volgen instructies om professionele en effectieve seminars te kunnen geven.

8. BESTEL EN VERSPREID DE DOCUMENTAIRES VAN CCHR: Zorg dat je de educatieve documentaires in bezit krijgt en verspreid ze. Deze films zijn bekroond vanwege de uitmuntende kwaliteit ervan en hebben wereldwijd reeds miljoenen mensen geïnformeerd over de gevaren van psychiatrische diagnoses en middelen en schadelijke behandelingen van de psychiatrie, waarbij elke wetenschappelijk verantwoorde richtlijn, zoals je die in andere medische disciplines aantreft, ontbreekt.

9. BEZOEK HET CCHR MUSEUM: Het “Psychiatrie: een industrie des doods”-museum van CCHR is gevestigd in het internationale hoofdkwartier van de CCHR, op 6616 Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90028, VS, presenteert de waarheid over een door winstbejag gedreven, corrupte en dwingende industrie die vaak stigma’s, dood en verwoesting in haar kielzog achterliet. Bel van tevoren om rondleidingen te regelen voor studenten. Bezoekers zijn 7 dagen per week welkom. Toegang en parkeren zijn gratis. Bel +1-800-869-2247 voor meer informatie. Je kan ook het Industrie des Doods museum online bezoeken, wat een volledige rondgang in 3D geeft met alle audiovisuele presentaties. Ga naar cchr.nl/museum.

10. ONDERSTEUN HET DOEL: Het zijn de donaties en lidmaatschapsgelden die het CCHR mogelijk maakt om gratis diensten en informatieve campagnes aan te bieden. CCHR is een non-profit organisatie die er op gericht is de wanpraktijken op het gebied van de psychiatrie in alle gebieden van de samenleving aan te pakken. Met een donatie aan CCHR ondersteun je de meest toegewijde en effectieve mensenrechtenorganisatie die vecht voor hervormingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Bezoek cchrint.org/cchrint-donate.

DOWNLOADEN