OPTIES EN ALTERNATIEVEN

Psychiaters zullen je niet vertellen dat er voor mentale en emotionele problemen vele, veilige en effectieve opties zijn die buiten het terrein van de psychiatrie liggen.

Hoewel het leven soms vol problemen zit en ze je soms lijken te overstelpen, is het van belang dat je iets weet over de psychiatrie en dat je weet dat je problemen niet worden verholpen door haar onwetenschappelijke diagnoses en schadelijke behandelingen. De standaardbehandeling bestaat meestal uit het toedienen van psychiatrische middelen die de problemen en symptomen slechts wegdrukken; deze middelen zullen de problemen in iemands leven nooit kunnen verhelpen. Als het middel eenmaal uitgewerkt is, dan steekt het oorspronkelijke probleem weer de kop op en vormt het vaak nog een groter probleem. Ofschoon psychiaters beweren dat de middelen die ze voorschrijven de oplossing zijn voor iemands problemen, worden die problemen op lange termijn alleen maar erger

De werkelijke oplossing is dat je meer te weten komt over de gevaren van psychiatrische behandeling, met name de middelen die ze voorschrijven. Om meer te weten te komen over de bijwerkingen, surf dan naar www.cchrint.org/psychdrugdangers.

Dus als een psychiatrische behandeling niet de oplossing biedt, wat dan wel?

Volgens deskundigen heeft de meerderheid van de mensen met mentale problemen in feite last van stoornissen die buiten het terrein van de psychiatrie vallen en die tot emotionele stress kunnen leiden.

Daarnaast kun je door een vakkundig arts (geen psychiater) een grondig lichamelijk onderzoek laten doen om na te gaan of er enig onderliggend letsel of ziekte is, dat het emotionele leed zou kunnen veroorzaken.

Het is aan jou om hierop aan te dringen – het is per slot van rekening jouw gezondheid die er op het spel staat. Als jouw arts niet een dergelijk onderzoek kan uitvoeren of daartoe niet bereid is, vraag dan of hij jou door kan verwijzen naar iemand die dat wel kan.

Of zoals neuroloog Professor Malcom Hooper, Hoofd Wetenschappelijk Adviseur voor de Britse Golfveteranen Associatie adviseert: “Bij elk lichamelijk symptoom, elk symptoom zou er naar de lichamelijke oorzaken gezocht moeten worden voordat je naar een psychiater gaat. Als je dat niet doet, dan zal iemand met een echt lichamelijk symptoom, zeer zeker met een onjuist psychiatrisch symptoom gelabeld worden.”

Als je van psychiatrische middelen af wilt komen, is het van groot belang dat je dit onder toezicht van een vakkundig en bevoegd arts doet.

Om meer te weten te komen over alternatieve behandelingen, surf naar: http://www.cchrint.org/alternatives/

Voorbeelden van uitspraken van militaire experts die alternatieve behandelingen ondersteunen die niet op het terrein van de psychiatrie liggen:

  • “De voornaamste boodschap voor soldaten en iedereen die lijdt aan een zogenaamde geestesziekte, is dat er hoop bestaat. Dat er hoop is. Er zijn oplossingen te vinden. Er zijn mogelijkheden om je leven terug te krijgen. Om geen zelfmoordgedachten te hebben. Om niet je leven te beëindigen. Maar om je leven weer terug te krijgen. Om je lichaam te reinigen. Om de persoon te zijn die je altijd al had willen zijn. Voor elke situatie bestaat er een oplossing en die bestaat echt, je moet er gewoon naar zoeken. En dat kan zonder psychiatrische middelen.” – Dr. Edward F. Groep III, Grondlegger en CEO, Global Healing Center, Voorheen bij de Infanterie
  • “Ik wil dat onze troepen weten dat er mensen zijn die om ze geven. En ik wil dat ze weten dat we met betrekking tot deze psychiatrische middelen altijd de waarheid spreken en dat we blijven beweren dat het afgelopen moet zijn. Ze hebben een correcte behandeling nodig. En ze moeten menswaardig behandeld worden, geen geëxperimenteer, geen misstanden zoals dat bij de psychiatrie zo normaal is. Ik wil dat deze troepen het respect krijgen dat ze verdienen, want ze verdienen dat dubbel en dwars.” – Joyce Riley, Verpleegkundige, Kapitein bij de Luchtmacht van de VS, ter ondersteuning van Operatie Desert Storm
  • “Voor de soldaten die nog steeds in actieve dienst zijn: voordat je een medicijn slikt, lees eerst de gegevens hierover, lees de bijwerkingen. En weet ook dat dit waarschijnlijk niet de oplossing zal zijn en dat het je zal verhinderen te doen wat je moet doen, namelijk met je medemensen omgaan en om hen geven en die liefde van ze terug te ontvangen en dit met je medesoldaten proberen te delen.” – Joel Kort, Voorheen Korporaal en Hospik bij de Mariniers
  • “Dus, wat is de oplossing? Schop de psychiatrie uit de geestelijke gezondheidzorg. Laat ze niet meer aan het hoofd staan ... Waarom is de psychiatrie niet uit het gezag van de geestelijke gezondheidszorgdiensten ontheven? Ontsla ze. Of zullen we ze uit het leger smijten? Ieder ander, elk bedrijf dat maar tekort blijft schieten, zal de leiding kwijtraken.” – Bart Billings, Arts, Kolonel bd en voormalig legerpsycholoog
DOWNLOADEN