DE SCHUTTER VAN NAVY YARD SLIKTE HET
ANTIDEPRESSIVUM TRAZODONE

HOEVEEL DOOR DEZE MIDDELEN VEROORZAAKTE SCHIETPARTIJEN MOETEN ER NOG KOMEN
VOORDAT WETGEVERS WAKKER WORDEN?

“Ondanks 22 internationaal voorgeschreven waarschuwingen op psychiatrische middelen waarin bijwerkingen worden genoemd als manie, vijandigheid, geweld en zelfs zelfmoordgedachten, en tientallen schietpartijen/moorden die in verband worden gebracht met het gebruik van psychiatrische middelen, wordt er nog steeds gewacht op een federaal onderzoek naar het verband tussen psychiatrische middelen en daden van zinloos geweld.”

Binnen 48 uur was bekend dat de schutter van Washington's Navy Yard, Aaron Alexis, alweer iemand is in een lange rij van door psychiatrische middelen gedreven misdadigers.

De New York Times meldde dat terwijl hij in Providence in Rhode Island was, op 23 augustus 2013 en vijf dagen later in Washington, D.C., Alexis Trazodone voorgeschreven had gekregen, een antidepressivum dat op het doosje een waarschuwingssticker van de FDA heeft voor zelfmoordgedrag en waarvan bekend is dat het manie en gewelddadig gedrag veroorzaakt.

Bij de Washington Navy Yard zijn er nu 12 onschuldige mensen om het leven gebracht, inclusief de schutter. Ja, deze zinloze doden zijn droevig, tragisch en onbegrijpelijk. Het wordt tijd om degenen die hier verantwoordelijk voor zijn, op het matje te roepen.

(Opmerking: Klik hier om de verklaring van psychiater Peter Breggin te lezen over de Navy Yard schutter Aaron Alexis die het antidepressivum Trazodone gebruikt.)

Omdat wetgevers, zowel op het niveau van de staten als op federaal niveau, weigeren om de enorme hoeveelheid documentatie te behandelen die het verband onthult tussen geweld en het voorschrijven van psychiatrische middelen, zullen bloedbaden zoals de slachting die op de Washington Navy Yard plaatsvond, blijven gebeuren.

Ondanks 22 internationaal voorgeschreven waarschuwingen op psychiatrische middelen waarin bijwerkingen worden genoemd als manie, vijandigheid, geweld en zelfs zelfmoordgedachten, en tientallen schietpartijen/moorden die in verband worden gebracht met het gebruik van psychiatrische middelen, wordt er nog steeds gewacht op een federaal onderzoek naar het verband tussen psychiatrische middelen en daden van zinloos geweld.

Hoeveel bloedbaden moeten er nog plaatsvinden door schutters die aan de psychiatrische medicatie zitten, voordat zij die het aan het zeggen hebben eindelijk de noodzakelijke acties gaan ondernemen om het Amerikaanse volk te beschermen?

De lijst schutters die psychiatrische zorg krijgen en psychiatrische middelen gebruiken, is lang. In iets meer dan één jaar zijn er drie van dergelijke bloedbaden geweest, waaronder Aurora in Colorado, Newtown in Connecticut en nu Washington Navy Yard, met in totaal 52 doden en 69 gewonden. In al deze gevallen, net zoals in tientallen andere schietpartijen, is de gemeenschappelijke noemer dat de schutters psychiatrische behandeling kregen, psychiatrische bewustzijnsveranderende middelen kregen, of beide.

Van de veronderstelde schutter bij de Navy Yard, Aaron Alexis, is bekend dat hij het antidepressivum Trazodone gebruikte.

Terwijl de wetshandhavers proberen om een motief te vinden, zouden ze beter naar de psychiatrische achtergrond van Alexis kunnen kijken, en specifiek naar zijn volledige “behandeling” met psychiatrische middelen. Deze informatie is broodnodig en toch is het verbijsterend dat informatie over het gebuik van psychiatrische middelen door de schutters nogal eens maanden en jaren voor de bevolking wordt achtergehouden.

Een mooi voorbeeld hiervan is de rechtzaak die in Connecticut is aangespannen om de lijkschouwer van de staat te dwingen om de psychiatrische achtergrond en gegevens over het gebruik van psychiatrische middelen betreffende de schutter Adam Lanza, openbaar te maken.

Dezelfde moeilijkheden ontstonden bij James Holmes, de schutter in Aurora in Colorado. Hij was ook onder psychiatrische behandeling, en hoewel de politie antidepressiva in zijn appartement vond, werd dat nauwelijks door de media genoemd en wetgevers lieten na om de rol na te gaan die deze middelen kunnen hebben gespeeld bij alweer een schietpartij die in verband gebracht kan worden met het gebruik van psychiatrische middelen.

Mensen sterven onnodig. Deze informatie is geen staatsgeheim. Het verband tussen psychiatrische middelen en geweld is al jaren bekend.Zelfs de Food and Drug Administration (FDA) heeft het door, en erkent dat psychiatrische middelen zowel zelfmoord als geweld kunnen veroorzaken.

Ironisch genoeg zijn nu de militairen ook bezig om het overdadig voorschrijven van psychiatrische middelen aan te pakken, vanwege de zelfmoordepidemie in het leger. Jammer genoeg is in een recente studie die ten behoeve van het Ministerie van Defensie (MvD) werd gedaan, naar tientallen factoren gekeken die bijgedragen kunnen hebben aan de zelfmoorden in het leger, maar, geloof het of niet, ze hebben het gebruik van psychiatrische middelen zelfs niet genoemd, terwijl het gebruik daarvan volgens gegevens van het MvD zelf, elk jaar toeneemt.

Dat zijn geen zoetjes. Ze veranderen het bewustzijn. Het MedWatch systeem van de FDA onthult dat er tussen 2004-2012 wel 14.773 meldingen waren van psychiatrische middelen die gewelddadige bijwerkingen hadden – 1.531 gevallen van moordgedachten of moord, 3.287 gevallen van manie en 8.219 gevallen van agressie. De FDA geeft toe dat er minder dan 1% van alle ernstige gevallen aan hen wordt gemeld, zodat het echte aantal van bijwerkingen zeer zeker hoger zal liggen.

Dit is geen giswerk. Dit is gedocumenteerd. Ten minste 31 schietpartijen op scholen en/of met school gerelateerde gewelddadigheden zijn begaan door hen die psychiatrische middelen gebruikten of daarvan aan het afkicken waren, wat resulteerde in 162 gewonden en 72 doden.

Manie, vijandigheid, geweld, zelfmoordgedachten en zelfs moordgedachten zijn ernstige bijwerkingen van psychiatrische middelen. Voor psychiatrische middelen zijn er 22 internationale waarschuwingen uitgegeven.

Wat begrijpen wetgevers niet van die nationale en internationale waarschuwingen, de waarschuwingsstickers van de FDA en de lange lijst van schutters (waaronder Alexis) die psychiatrische middelen gebruiken? Hoeveel onschuldige mensen moeten er nog sterven omdat wetgevers het lef niet hebben om het mogelijke verband tussen psychiatrische middelen en geweld te onderzoeken?


Kelly Patricia O’Meara is een vroegere onderzoeksjournalist van de Washington Times Insight Magazine, heeft prijzen gewonnen en heeft tientallen artikelen geschreven die het bedrog van psychiatrische diagnose en de gevaren van psychiatrische middelen aan het licht brengen – inclusief haar baanbrekende dartikel Guns & Doses, wat het verband aantoont tussen psychiatrische middelen en zinloos geweld. Ze is eveneens de schrijver van het boek Psyched Out: How Psychiatry Sells Mental Illness and Pushes Pills that Kill. Dat zeer goede recenties kreeg.Voordat ze als onderzoeksjournalist begon te werken, bracht O’Meara zestien jaar door op Capitol Hill, als staflid van het congres voor vier congresleden. Ze heeft een bachelor graad in politieke wetenschappen van de Universiteit van Maryland.

DOWNLOADEN