Hoofdstuk 9: Het Marketen van Psychische Stoornissen

WAT NIEMAND VOORZAG

Als je echt op onderzoek uitgaat, kom je vanzelf de verborgen marketingcampagnes van medicijnen tegen.

Vrijwel al deze campagnes zijn afkomstig van belangengroepen die zich voordoen als behulpzame patiëntenverenigingen die bestuurd worden door psychiaters.

Van al deze campagnes, is de meest succesvolle wel degene die de aanbeveling doet om te screenen op geestelijke gezondheid. Het hanteert psychiatrische vragenlijsten om de algemene levenssituaties, zoals verdriet, nervositeit, en eenzaamheid als psychische stoornis te bestempelen.

Onder het mom van "zelfmoordpreventie” richten dergelijke campagnes als Teenscreen zich op tieners. Maar volgens de statistieken is er helemaal geen zelfmoordepidemie onder tieners. In plaats daarvan nam het zelfmoordpercentage over de laatste tien jaar onder tieners met 25% af.

Sterker nog, de deelnemers dachten nadat ze deel hadden genomen aan het screening programma eerder na over zelfmoord als oplossing voor een probleem dan dat ze vóór de deelname deden.

Tot nu toe waren screeningcampagnes beperkt tot diegenen die wilden meedoen.

Maar wat als de screening niet langer vrijwillig is?

DOWNLOADEN