Hoofdstuk 5: Psychotropische middelen in de rechtbank

In de moderne psychiatrie zijn psychotrope middelen de wapens geworden waaruit men kan kiezen. Maar zijn ze wel zo veilig als ze zeggen en moeten we dit geloven?

In feite zijn de mooie beweringen, dat aanbevolen psychotrope middelen door psychiaters en farmaceuten veilig zijn, volkomen onjuist.

Ten eerste, testen voor veilige medicijnen worden vooral gedaan door de fabrikanten, niet door overheidsinstanties of onafhankelijke laboratoria, wat een duidelijke belangenverstrengeling creëert.

Psychiaters hebben geen wetenschappelijke laboratoria voor onderzoek van medicijnen, dus geen meetbare mogelijkheid een gunstig of ongunstig resultaat te testen, maar wel de mogelijkheid om testresultaten zodanig te verdraaien in het voordeel van het farmaceutische bedrijf.

En er zijn vele mogelijkheden om de negatieve effecten te verduisteren of te verdraaien en het positieve veel te accentueren.

Zoals een medicijnenspecialist opsomde, "het kan worden bewezen dat de meest geclaimde onderzoeken vals en onjuist zijn."

Het resultaat? Het is zeer omvangrijk, wat nu bekend is geworden aan negatieve effecten, door de werking van deze antidepressiva, waaronder moord, zelfmoord en massamoord.

Met dit niveau van corruptie die als het ware de testen van psychotrope middelen doordrenkt, blijf je met de grote vraag zitten:

Waar zijn diegenen die we juist onze bescherming hiertegen toevertrouwde?

DOWNLOADEN