Hoofdstuk 7: Marketen naar Artsen

DE SNELLE HANDEL

Hoe hebben psychiaters en farmaceuten dan miljoenen artsen kunnen overtuigen om psycho-actieve middelen voor te schrijven aan honderden miljoenen mensen?

Het indoctrineren van psychiaters en psychologen begint al op medische conferenties, die vaak bekostigd worden door de farmaceutische industrie.

In veel gevallen zijn respectabele tijdschriften voorgelogen om studies te publiceren van anonieme schrijvers, in opdracht van farmaceutische industrie, zogenaamd van een bekende psychiater die soms wel heel veel geld krijgt om zijn naam eronder te kunnen zetten.

De farmaceutische industrie besteedt per jaar 22 miljard dollar aan marketing om het aantal recepten te verhogen. Dat is een verbluffende 90% van het marketingbudget.

Met als resultaat, dat op wereldwijde schaal medici psychotrope middelen voorschrijven, omdat ze ervan verzekerd zijn dat ze veilig en nodig zijn, door de experts op dat gebied – psychiaters.

Maar psychiaters en farmaceutische bedrijven hadden al vroeg in de gaten dat promotie via artsen niet voldoende was.

Hoe konden ze hun demografische doel bereiken – de eindgebruiker – deze naar de dokter laten gaan, en om deze pillen te eisen?

DOWNLOADEN