Hoofdstuk 10: Het massaal marketen

TIJD VOOR JE JAARLIJKSE CONTROLE

Psychiaters staan erop dat iedereen gebaat is bij het screenen op geestelijke gezondheid.

Deze droom wordt vandaag de dag verwezenlijkt, met een presidentiële adviesgroep, die bekendstaat als: "The New Freedom Commission on Mental Health". Deze adviesgroep ontwikkelt plannen voor het screenen van grote delen van de Amerikaanse bevolking op tekenen van geestesziekten.

Het screenen op de geestelijke gezondheid is voor veel mensen al gewoon. Weeskinderen worden stelselmatig gescreend en gedrogeerd. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse soldaten.

Er zijn al plannen in ontwikkeling om zwangere vrouwen te screenen en mogelijkerwijs te drogeren en daarmee dus ook hun ongeboren kinderen.

Om dit te verwezenlijken hebben psychiaters en onderzoekers een stappenplan ontwikkeld die de duurste medicatie voor patiënten met psychische stoornissen vereist, en als dat niet werkt over te gaan op het toedienen van elektroshocks. Dit alles wordt door elf verschillende farmaceutische bedrijven gefinancierd.

Wat zal er met de patiënten gebeuren als dit plan wordt doorgevoerd en ze massaal aan psychotrope middelen worden overgeleverd?

DOWNLOADEN