Schizofrenie – een ‘ziekte’ die winst oplevert voor de psychiatrie

Het leven kan soms een enorme uitdaging zijn. Het kan soms knap lastig zijn. Een gezin dat geconfronteerd wordt met een verward en irrationeel familielid kan soms wanhopig raken als ze de crisis willen oplossen.

Als dit gebeurt, waar kunnen ze dan naartoe voor hulp?

Psychiaters die denken dat zij de experts zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, vinden dat zij geraadpleegd zouden moeten worden. Maar dat is bedrog, zoals velen al hebben ondervonden.

Dr. Megan Shields, al 25 jaar huisarts en lid van de Adviesraad van de Citizens Commission on Human Rights, waarschuwt: "Psychiaters weten niets over het verstand, behandelen iemand zoals ze een orgaan in de hersenen behandelen en ze hebben evenveel interesse in het spirituele, standaard geneeskunde en genezing als een beul interesse heeft om een leven te redden."

In de met een Oscar bekroonde film A Beautiful Mind, wordt Nobelprijswinnaar John Nash afgeschilderd als afhankelijk van de nieuwste ontdekkingen op het gebied van psychiatrische middelen om het terugvallen tot zijn “schizofrenie” te voorkomen. Dit is echter een Hollywood verhaal, aangezien Nash zelf het beeld van de film bestrijdt dat hij “nieuwere middelen” nam ten tijde van zijn Nobelprijs. In feite had Nash al 24 jaar lang geen psychiatrische drugs meer genomen en was hij op een natuurlijke manier hersteld van zijn verwarde staat.

Dit betekent niet dat iemand die voorgeschreven psychotropische medicijnen neemt, die meteen van de hand moet doen. Gezien de gevaarlijke bijwerkingen zou niemand zomaar mogen stoppen met psychiatrische medicijnen zonder het advies en de hulp van een kundige, niet psychiatrische arts.

We willen u er echter op wijzen dat er oplossingen zijn voor serieuze mentale ongemakken om zodoende de ernstige risico"s die de psychiatrie met zich meebrengt te kunnen vermijden.

Een psychiater of psycholoog die beweert dat een "serieuze mentale ziekte" hetzelfde is als een hartafwijking, koudvuur in het been of een gewone verkoudheid, bedriegt de boel.

Dr. Thomas Szasz, professor of psychiatry emeritus aan de State University van New York, Syracuse, stelt: "Als we geestesziekte gaan beschouwen als lichamelijke ziekte, zou daar een biochemisch of pathologisch bewijs voor moeten bestaan." En als een "ziekte" van wetenschappelijk belang zou zijn, moet men op de een of andere manier in staat zijn die te benaderen, te meten of te testen, bijvoorbeeld door een bloedtest of een ECG. Als het niet gemeten kan worden – zoals in het geval van ’geestesziekten’ –dan is het woord ‘ziekte’ hoogstens een metafoor en daarom is het bahandelen ervan net zo onwetenschappelijk."

Er is in de praktijk een enorme hoeveelheid bewijs te vinden dat lichamelijke ziekten en pathalogische oorzaken ernstige mentale en gedragsstoornissen voor iemand tot gevolg kan hebben. De psychiatrie negeert het belang van dit wetenschappelijk bewijs volledig, en ze geeft er de voorkeur aan om de schuld toe te wijzen aan zogenaamde "chemische onbalansen" in de hersenen, iets wat nooit bewezen is maar wat hun wel ongelimiteerde toegang geeft om over te gaan op hun wrede behandelingen en dat niets anders doet dan het permanent beschadigen van de hersenen.

Hoewel ze niets weten over het verstand, de hersenen of de achterliggende oorzaken van mentale stoornissen, bewerken ze de hersenen desondanks nog steeds met elektroshocks, vernietigen ze met psychochirurgie en doden ze de hersenen met gevaarlijke medicijnen. In volledige ontwetendheid over wat ze doen, geven ze eenvoudigweg de voorkeur aan de reddende benadering "om het te repareren door een handgranaat in het schakelbord gooien". Ofschoon het er indrukwekkend uit ziet of klinkt, vernietigen ze tijdens zo"n behandeling een hoop goeds, genezen niets en spenderen elk jaar miljarden aan belastinggeld.

Door delen van de hersenen te vernietigen mag iemand dan beter handelbaar zijn, hij is wel minder levend. De oorspronkelijke mentale stoornis blijft bestaan en is slechts onderdrukt. Dat is hoe de psychiatrie te werkt gaat in het behandelen van verstoorde personen.

De informatie in dit rapport is een waarschuwing voor iedereen die weleens ernstige problemen in zijn leven heeft ondervonden of iemand kent die met problemen te kampen heeft en op zoek is naar antwoorden.

Er zijn alternatieve methoden voor een psychiatrische behandeling. Ontdek deze methoden en ondersteun ze want ze kunnen tot herstel leiden. Ze werken. Ga de psychiatrie uit de weg want het is alleen in staat om te vernietigen. En het werkt niet.

Hoogachtend,


Jan Eastgate
Presidente,
Citizens Commission
on Human Rights International

DOWNLOADEN