Het Creëren van Racisme: Het Verraad van de Psychiatrie

Bestaat rasicme tegenwoordig nog?

In de VS krijgen gekleurde en/of Spaanstalige kinderen in schooldistricten waar veelal blanke kinderen naar toegaan, veel vaker een “leerstoornis” opgeplakt dan blanke kinderen. Hierdoor worden er aan miljoenen gekleurde kinderen psychiatrische drugs voorgeschreven, zogenaamd om hun “geestelijke stoornis” te “behandelen”. Echter met een goede leesinstructie in de eerste schooljaren zou het aantal kinderen met dit etiket met 70% verminderd kunnen worden.

Op dit moment zijn er meer Latino"s en/of gekleurde burgers in de Amerikaanse gevangenissen te vinden.

In Engeland krijgen zwarte mannen tien keer zo vaak de diagnose schizofrenie als blanke mannen en is de kans groter dat ze een hogere dosering anti-psychotica voorgeschreven krijgen. Verder lopen ze meer kans op elektroshocks (meer dan 400 volt die door de hersenen worden gejaagd om het gedrag van de persoon te veranderen of te controleren) en worden er sneller fysieke en chemische dwangmaatregelen toegepast.

Overal ter wereld worden minderheidsgroepen aangevallen. De gevolgen zijn duidelijk: armoede, gebroken gezinnen, problemen met de jeugd en zelfs genocide (het opzettelijk vernietigen van een cultuur, volkerenmoord). Het maakt niet uit wat onze religieuze leiders, politici en leraren ervan zeggen, racisme lijkt te blijven bestaan.

Ja, racisme bestaat nog steeds. Maar waarom? Laten we niet teveel tijd besteden aan het zoeken naar het antwoord op deze vraag. We kunnen beter vragen: wie?

De waarheid is dat we racisme nooit volledig zullen begrijpen totdat we de twee groepen identificeren die het racisme actief en op een verborgen manier over de hele wereld in stand houden. Het erfgoed van deze groepen bevat grote tragedies zoals de Holocaust, de Apartheid in Zuid-Afrika en het op dit moment beïnvloeden van miljoenen schoolkinderen door middel van schadelijke, verslavende medicijnen. Die twee groepen zijn de psychiatrie en de psychologie.

Een rapport van de World Health Organization uit 1983 stelde: “In geen enkel ander medisch vakgebied in Zuid-Afrika is de minachting voor de persoon, vormgegeven door racisme, duidelijker zichtbaar dan in de psychiatrie.”

Professor in de sociale psychiatrie S. P. Sashidharan, stelde: “Psychiatrie lijkt het meest op politie… in hun praktijken en procedures die… etnische minderheidsgroepen in het Verenigd Koninkrijk discrimineren.”

Dr. Karen Wren en professor Paul Boyle, verbonden aan de Universiteit van St. Andrews in Zweden, concludeerden dat de rol van het wetenschappelijke racisme binnen de psychiatrie in Europa niet alleen in het verleden diep geworteld was, maar dat dit vandaag de dag nog steeds het geval is.

De Citizens Commission on Human Rights werkt al sinds 1969 aan hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en het herstel van mensenrechten en heeft de racistische invloed van de beroepen in de“geestelijke gezondheidszorg” op de Holocaust, de Apartheid, de culturele vernietiging van de Aboriginals in Australië, de Maori"s in Nieuw Zeeland, de Indianen in Amerika en de huidige discriminatie van zwarte mensen over de hele wereld uitgebreid onderzocht.

De racistische ideologieën van de psychiatrie en de psychologie blijven het vuur van het racisme ontsteken op lokaal en internationaal niveau.

Dit rapport is gemaakt om mensen te informeren over deze schadelijke invloed. Racisme kan niet alleen gestopt worden, het moet gestopt worden als de mens ooit in harmonie wil leven.

Hoogachtend,


Jan Eastgate
Presidente, Citizens Commission
on Human Rights International

DOWNLOADEN