CCHR EIST DAT PSYCHIATERS ECT VERBIEDEN

Een CCHR-protest in Schotland
Jan Eastgate, eerw. Fred Shaw en eerw. Alfreddie Johnson met bisschop Desmond Tutu in Zuid-Afrika
CCHR onthult Deep Sleep Treatment
Meer dan 700 mensen demonstreerden voor de American Psychiatric Association Conventie om een verbod op ECT en andere schendingen te eisen (bovenaan en boven, links). CCHR opende haar tentoonstelling er vlakbij, waar duizenden mensen meer te weten kwamen over de geschiedenis van de psychiatrie (boven, rechts).
Tijdens de American Psychiatric Association Conventie spreekt CCHR zich luidkeels uit voor een nationaal verbod op elektroshockbehandeling.

Niets kon vrijwilligers van CCHR ervan weerhouden om in San Francisco hun stem te laten horen voor de 172e jaarlijkse conferentie van de American Psychiatric Association (APA). Terwijl de regen op de meer dan 700 demonstranten neerdaalde, vielen de demonstranten het Moscone Conventiecentrum binnen, waar de conferentie werd gehouden. Hun boodschap was luid en duidelijk, met grote teksten op spandoeken, borden en zelfs paraplu’s, “Stop de marteling” en “Verbied elektroshockbehandeling”.

Ze demonstreerden tegen het aanhoudende gebruik van elektroconvulsietherapie (ECT) op 100.000 Amerikanen elk jaar – waarvan sommigen zelfs vijf jaar of jonger zijn. ECT, waarbij tot 460 volt elektriciteit door de hersenen gaat, waardoor een grand-malaanval wordt opgewekt, kan blijvend geheugenverlies en hersenschade tot gevolg hebben. Diverse psychiaters sloten zich zelfs bij het protest aan en anderen staken hun duimen omhoog voor het verbod, waarmee ze aangaven dat ze instemden met de tekst op de borden “Elektroshock is marteling, geen behandeling”.

De demonstratie was des te noodzakelijker omdat zwangere vrouwen, kinderen en ouderen elektroshocks krijgen. Voeg daar het falen van de Food and Drug Administration (FDA) aan toe om te eisen dat fabrikanten van shockapparaten klinische onderzoeken aanleveren waarin ze bewijzen dat het apparaat veilig en effectief is. Als gevolg daarvan kunnen ze op de markt blijven, hoewel één fabrikant vorig jaar toegaf dat ECT permanente hersenbeschadiging kan veroorzaken.

Na de demonstratie opende CCHR aan de overkant van het conventiecentrum de rondreizende exhibitie, waardoor het toegankelijk was voor zowel alle deelnemers van de APA-conferentie als voor alle inwoners van San Francisco.

Voorzitter van CCHR International, Jan Eastgate, sprak tijdens de opening van de exhibitie. Ze vertelde hoe CCHR in 1976 hielp een precedent te scheppen met een Californische wet die elektroshockbehandeling op kinderen en tieners verbood. “Dit verbod moet worden uitgebreid tot alle leeftijdsgroepen en wereldwijd,” zei ze, “omdat elektroshock schade veroorzaakt, hersenbeschadiging veroorzaakt en levens ruïneert. CCHR heeft dit al 50 jaar gedocumenteerd.”

Andere sprekers waren James Sweeney, de politieke contactpersoon voor de Black American Political Association of California (BAPAC), die een verbod op ECT steunt en die sprak over de geschiedenis van racisme binnen de psychiatrie. Fran Andrews, algemeen directeur van CCHR International, trad tijdens de opening van de exhibitie als ceremoniemeester op. Zij werd vergezeld door Lee Spiller, het hoofd van CCHR Texas – de staat met de tot op heden krachtigste wet die bescherming tegen ECT biedt. [Meer informatie over het werk van Lee Spiller is te zien op nl.scientology.tv/LSpiller.]

Gedwongen psychiatrische behandeling, inclusief ECT, zijn “praktijken die bestaan uit marteling of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”. – Rapport van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over ‘Geestelijke gezondheidszorg en mensenrechten’

CCHR vestigt de aandacht op minder bekende feiten van ECT: zwangere vrouwen, zelfs als ze al zeven maanden zwanger zijn, krijgen elektroshocks, ondanks negatieve voorvallen waaronder miskramen, vroegtijdige bevallingen, doodgeboorte, hartproblemen en afwijkingen in de foetus.

Ongeveer 70 procent van de overlevenden van elektroshocks zijn vrouwen en 45-50 procent daarvan zijn ouder dan 60, met 10-15 die 80 jaar en ouder zijn. Volgens de cijfers van Veteran Administration krijgen honderden Amerikaanse veteranen elk jaar elektroshocks. De nadelige gevolgen van ECT zijn onder andere cardiovasculaire complicaties, beroerte, verminderde cognitieve vermogens en geheugenstoornis, langdurige aanvallen, verergering van symptomen en de dood.

In een rapport van juli 2018 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over ‘Geestelijke gezondheidszorg en mensenrechten’ werd een oproep gedaan tot regeringen om in te zien dat gedwongen psychiatrische behandeling, inclusief ECT, “praktijken [zijn] die bestaan uit marteling of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN