EEN VERJAARDAG OM NIET TE VERGETEN: CCHR VIERT 50 JAAR VAN SUCCESSEN

CCHR’s 50e Verjaardagsgala
Producer/regisseur Kevin Miller neemt de CCHR Mensenrechtenprijs in ontvangst
Advocaat Andy Vickery, uit Texas, neemt de CCHR Mensenrechtenprijs in ontvangst
CCHR’s 50e Verjaardagsgala (boven); producer/regisseur Kevin Miller (boven, rechts) en advocaat Andy Vickery uit Texas (onder, rechts) nemen de CCHR Mensenrechtenprijs in ontvangst.
CCHR viert haar 50-jarig jubileum in stijl. Ze kijkt terug op een verleden waarin ze de mensenrechten beschermde en haar wapenbroeders bedankte met haar Mensenrechtenprijs.

Mensenrechtenactivisten, wetgevers, artsen, advocaten en maatschappelijke leiders kwamen op 13 april 2019 bijeen in het Langham Huntington Hotel in Pasadena, Californië, voor het 50-jarig jubileum van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) en de uitreiking van de Mensrechtenprijs.

Tientallen officiële proclamaties en felicitatiebrieven bevestigen deze mijlpaal en getuigen van de vele successen op het gebied van mensenrechten van CCHR.

In haar toespraak maakte Allison Folmar, een burgerrechtenadvocaat uit Detroit, van de gelegenheid gebruik om “een leger van advocaten” op te roepen om het werk van CCHR te ondersteunen. Folmar, het nieuwste lid van de CCHR-adviesraad, bracht hulde uit aan “de 50 actieve jaren van CCHR voor gerechtigheid en vrijheden in de geestelijke gezondheidszorg”.

CCHR kende de Mensenrechtenprijs toe aan individuen die een voorbeeldige moed toonden in de strijd van het herstel van de fundamentele rechten van de mens op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Onder de ontvangers dit jaar was Andy Vickery, een advocaat uit Texas, die het al meer dan 30 jaar opneemt tegen farmaceutische bedrijven vanwege de geweld- en zelfmoordveroorzakende effecten van psychotrope middelen. Hij verkreeg een uitspraak met een precedentwerking voor het gezin van een man die drie gezinsleden doodde en zijn eigen leven nam nadat hij een antidepressivum had genomen. De jury had vastgesteld dat er een oorzakelijk verband bestond tussen deze middelen en geweld. Toen hij de prijs in ontvangst nam, zei Vickery dat CCHR “met waarheid tot de macht spreekt, waarmee ik bedoel dat ze spreekt over een onpopulaire, maar belangrijke waarheid tot mensen in invloedrijke posities, die daar misschien helemaal niet over willen horen”. Hij bedankte CCHR voor haar “toewijding en vasthoudendheid” en juichte CCHR’s inspanningen toe. De andere prijswinnaar was de schrijver, producer en regisseur Kevin Miller, die met zijn eigen unieke documentaires, Generation Rx en Letters from Generation Rx, een schijnwerper zette op de diepgaande en kwellende schade die psychotrope middelen veroorzaken.

CCHR werd in 1969 opgericht door de Scientology Kerk en hoogleraar in de psychiatrie dr. Thomas Szasz, die verklaarde: “De taak die we voor onszelf zetten om psychiatrische dwangmiddelen te bestrijden, is belangrijk. Het is een nobele zaak en in dat streven moeten we, ongeacht de obstakels, volharden. Ons geweten eist dat we er alles aan doen.”

De laatste 50 jaar heeft CCHR, in samenwerking met haar vele wapenbroeders over de hele wereld, tegen die psychiatrische dwangmiddelen gevochten. Ze ziet uit naar de volgende 50 jaar, terwijl ze doorgaat om gerechtigheid te krijgen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Bekijk Een blik op vijf decennia van successen voor meer informatie over de succesvolle geschiedenis van CCHR in dit streven.Als je iemand kent die psychiatrische misstanden heeft ervaren, rapporteer dit dan vandaag nog aan CCHR.

ONDERNEEM ACTIE
Bescherming tegen psychiatrische misstanden

CCHR’s missie is misstanden die begaan worden onder het mom van geestelijke gezondheid uit te bannen en te zorgen voor wetgeving die alle patiënten en consumenten beschermt.

CCHR ontvangt rapporten van individuele mensen die misbruikt zijn nadat ze hulp zochten bij psychiaters en/of psychologen en die onjuist gediagnosticeerd werden en gedwongen werden schadelijke en ongewilde psychiatrische behandeling te ondergaan. Dit kan gaan om psychiatrische middelen, waarvan gedocumenteerd is dat ze ernstige bijwerkingen kunnen hebben, gedwongen opnamen of elektroshock.

CCHR is vaak in staat mensen te helpen met het indienen van een klacht of ze te helpen door met hun advocaten samen te werken om hun case verder te onderzoeken.

Als een moeder, vrouw, zus of vader, broer, zoon, kind of vriend gestorven is, of schade heeft opgelopen door psychiatrische “behandelingen”, schrijf ons dan a.u.b. met de volledige details en al het schriftelijke bewijsmateriaal op cchr.nl/misstanden. Alle ontvangen informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Help ons misstanden tegen te gaan. Meld het vandaag nog.


EEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN