EEN BLIK OP VIJF DECENNIA VAN SUCCESSEN

Een CCHR-protest in Schotland
Jan Eastgate, eerw. Fred Shaw en eerw. Alfreddie Johnson met bisschop Desmond Tutu in Zuid-Afrika
CCHR onthult Deep Sleep Treatment
Een CCHR-protest in Schotland (bovenaan); Jan Eastgate, eerwaarde Fred Shaw en eerwaarde Alfreddie Johnson met bisschop Desmond Tutu in Zuid-Afrika (linksonder); CCHR onthult Deep Sleep Treatment (rechtsonder).
Om een idee te krijgen van het werk dat CCHR doet, kijken we naar een aantal van CCHR’s vele prestaties in de eerste 50 jaar.

Na haar oprichting in 1969 was het eerste geval van misbruik de Hongaarse vluchteling, Victor Gyory, die onvrijwillig vastgehouden werd in het Haverford Staatsziekenhuis in Pennsylvania nadat psychiaters zijn “onsamenhangende wartaal” als “schizofrenie” diagnosticeerden. Hij werd gedrogeerd en kreeg tegen zijn wil in elektroshocks. CCHR diende een habeas corpus akte in (een bevelschrift tot voorleiding van een arrestant om de legaliteit van zijn arrestatie te bepalen). Dr. Szasz getuigde dat Gyory’s “wartaal” Hongaars was en CCHR slaagde erin dat Gyory uit het ziekenhuis werd vrijgelaten.

In de jaren 70, tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika, onthulde CCHR dat psychiaters 10.000 zwarte mensen gevangen hadden genomen, en ze gebruikten voor slavenarbeid terwijl ze hen zonder verdoving elektroshocks gaven. CCHR rapporteerde dat aan de World Health Organization, die de kampen onderzocht en in 1983 een rapport uitbracht waarin stond: “In geen enkel ander medisch vakgebied (...) is de minachting voor de persoon, vormgegeven door racisme, duidelijker zichtbaar dan in de psychiatrie.”

Na de val van apartheid zorgde CCHR ervoor dat er nationaal onderzoek werd gedaan naar het psychiatrisch racisme. Ze presenteerde bewijsmateriaal voor de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie dat bestond uit een historisch verhaal van de onderzoeken in de geestelijke gezondheidszorg die ertoe hadden bijgedragen dat apartheid zich verankerde en bleef voortduren, en de rol van de psychiatrie in de misstanden tijdens apartheid.

CCHR leidde meer dan tien jaar een campagne om gerechtigheid te krijgen voor de slachtoffers van de “Deep Sleep Treatment” (DST) in het Chelmsford Private Psychiatric Hospital in Sydney, Australië. Patiënten werden maandenlang bewusteloos gehouden met medicijnen en kregen elke dag elektroshocks – 48 mensen stierven. Het resultaat was een verbod op de procedure en strafrechtelijke vervolging van de psychiaters die gebruikmaakten van DST.

Nadat CCHR de onmenselijke omstandigheden in Italiaanse inrichtingen aan het licht had gebracht, werden 97 inrichtingen gesloten en werden de patiënten gered.

In 1991 hielp CCHR de FDA tijdens hoorzittingen over antidepressiva en hoe ze zelfmoord- en moordgedachten bij gebruikers teweegbrengen. De FDA gaf strenge waarschuwingsstickers uit waarin staat dat deze middelen tot zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen kunnen leiden bij jongeren onder de 24 jaar.

In 2004 was CCHR onder de organisaties die de Amerikaanse Prohibition of Child Medication Safety wet (Verbod op Toedienen van Medicijnen aan Kinderen Veiligheidswet) goedgekeurd kregen, waarin het scholen verboden werd om schoolkinderen te dwingen psychotrope middelen te nemen als een vereiste voor hun onderwijs.

In Duitsland onderzocht CCHR de rol van psychiaters in euthanasie en de Holocaust en bracht deze aan het licht. In 2010 schreef dr. Frank Schneider, voorzitter van de Duitse Vereniging voor Psychiatrie, Psychotherapie en Psychosomatie, een verontschuldiging en bekende hij dat Duitse psychiaters “gelogen hadden tegen de patiënten in hun zorg en hun families en deze bedrogen hadden. Ze werden gedwongen gesteriliseerd, organiseerden hun dood en voerden zelf het doden uit. Ze hadden ook in meer dan dertig psychiatrische en pediatrische ziekenhuizen kinderen vermoord en geestelijk invalide gemaakt.”

“In geen enkel ander medisch vakgebied (...) is de minachting voor de persoon, vormgegeven door racisme, duidelijker zichtbaar dan in de psychiatrie.”

In 2018, nadat CCHR al jaren met de Verenigde Naties had gewerkt in een poging om het gebruik van dwangmiddelen in de psychiatrie uit te bannen, gaf de VN-Mensenrechtenraad een resolutie uit waar onder andere in staat dat “beleid dat het gebruik van dwangmiddelen en gedwongen interventies toestaat (...) moet worden ingetrokken” en dat “landen op een andere manier naar deze praktijken moeten kijken en ze moeten herkennen als zijnde marteling”.

De afgelopen dertig jaar heeft CCHR psychiatrische fraude onderzocht, zoals het laten betalen voor hun seksuele misbruik van patiënten als “therapie”. CCHR hielp om 28 wetten goedgekeurd te krijgen waarin seksueel misbruik van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg strafbaar is en tot gevangenisstraf kan leiden.

Bijna 200 wetten en talloze voorschriften die mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg beschermen, zijn een getuigenis van de passie en het doorzettingsvermogen van de leden, partners en supporters van CCHR.


EEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN