NIETS HOUDT CCHR TEGEN OM EEN EINDE TE MAKEN AAN MISSTANDEN IN DE PSYCHIATRIE

CCHR heeft haar bevindingen over het massaal voorschrijven van psychotrope middelen aan kinderen in 14 landen aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind overhandigd.
CCHR heeft haar bevindingen over het massaal voorschrijven van psychotrope middelen aan kinderen in 14 landen aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind overhandigd.
CCHR heeft contact opgenomen met de Verenigde Naties om een einde te maken aan dwangpraktijken in de psychiatrie.

Gedurende al die jaren heeft CCHR contact opgenomen met ’s werelds hoogste ethieklichaam, de Verenigde Naties, als nationale overheden niet voldoende actie ondernamen. Dat was ook het geval in 2010 en 2012, toen CCHR Nieuw-Zeeland aan het VN-Comité tegen Foltering rapporteerde met details over mensenrechtenschendingen in het Lake Alice ziekenhuis in Nieuw-Zeeland. ECT en andere psychiatrische dwangtechnieken zijn gebruikt om kinderen te straffen. De VN reageerde hierop door de regering van Nieuw-Zeeland ertoe te bewegen systemen te implementeren om misstanden in de psychiatrie in de toekomst te voorkomen.

CCHR waarschuwde de VN-Commissie voor de Rechten van het Kind (VNCRK) over het massale voorschrijven van psychotrope middelen aan kinderen in 14 landen. De VNCRK reageerde met hoorzittingen over de toename van kinderen die gelabeld werden met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en die psychostimulantia kregen. Ze deed de aanbeveling dat er een systeem moet worden opgezet voor “het monitoren van overmatig gebruik van psychostimulerende middelen aan kinderen”.

De tientallen jaren waarin CCHR psychiatrische behandeling als marteling ontmaskerde, werden in 2013 ondersteund door een rapport van de VN-Rapporteur inzake Foltering, dat gedwongen shockbehandeling veroordeelde en dat landen verzocht “om een absoluut verbod te leggen op alle gedwongen en niet-overeengekomen medische tussenkomsten inzake gehandicapte personen, inclusief de niet-overeengekomen toediening van psychochirurgie, elektroshock en bewustzijnsveranderende middelen”.


WE WILLEN echt VAN JE HOREN

CCHR werkt samen met overheidsfunctionarissen, advocaten, NGO’s en vele anderen. Lees hier wat enkele van hen te zeggen hebben:

STAATSSENATOR CALIFORNIË, VS

“Ik presenteer met trots deze proclamatie ter ere van jullie 50-jarig jubileum. Jullie toewijding in het helpen van het uitvaardigen van wetten om mensen te beschermen tegen misstanden en dwangpraktijken en om de onvervreemdbare fundamentele mensenrechten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg te herstellen, zijn het waard erkend te worden. Wij huldigen jullie.”

AMBASSADEUR INDONESIË, AUSTRALIË

“Ik complimenteer en feliciteer CCHR voor het aandragen van informatief en bruikbaar statistisch onderzoek en de documentaire om het publiek bewuster te maken van het belang van het begrijpen van de risico’s die verbonden zijn aan psychiatrische middelen. Ik geloof dat wij een zorg delen over de gevaarlijke bijwerkingen van psychiatrische middelen die op een gepaste manier aangepakt moeten worden door campagnes om het bewustzijn van het publiek te verhogen.”

DIRECTEUR, ABLECHILD, VS

“AbleChild is vereerd om vandaag de dag op het slagveld te staan met een organisatie die nog nooit heeft opgegeven, die het publiek blijft informeren en die met wetgeving helpt om de rechten van ouders te beschermen. CCHR redt levens! Wij kunnen getuigen van het succes van CCHR!”

PARLEMENTSLID, ZWITSERLAND

“Ik ben al vele jaren bekend met de Citizens Commission on Human Rights. Door de goed onderbouwde feiten in hun informatiemateriaal, kreeg ik een inzicht in de dubieuze zaken van de psychiatrie. Dit gaf mij een inzicht in hun invloed op het te veel voorschrijven van psychiatrische middelen, zoals Ritalin, en dat kon ik gebruiken in mijn werk als lid van het parlement.”

VOORZITTER, NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NAACP, VS

“Dit is toegekend ‘vanwege de uitstekende dienstverlening op het gebied van het onthullen van misstanden binnen de geestelijke gezondheidszorg. De Citizens Commission on Human Rights (CCHR) is een ware leider in het land.’”


FEITEN

50 JAAR – DE CIJFERS

50 jaar lang heeft CCHR de psychiatrie onder de wet gebracht en heeft ze mensenrechten verdedigd. Hier zijn de cijfers.

50

JAAR

van het beschermen van de rechten van mensen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg

188

WETTEN

zijn aangenomen om misbruik in de psychiatrie tegen te gaan

$ 1,4 miljard

IS BETAALD

door de psychiatrie aan strafrechtelijke en civiele boetes

170

PSYCHIATERS

en psychologen worden elk jaar gestraft voor misbruik, of veroordeeld voor misdaden

3923

PSYCHIATRISCHE INSTELLINGEN

gesloten vanwege corrupte en soms dodelijke praktijkenEEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN