Hoofdstuk 6: Psychiatrie in de Sovjet-Unie

De mens vecht en sterft voor het recht om vrijelijk te spreken en te handelen. De psychiatrie werkte samen met de machthebbers in communistisch Rusland om de rechten van politieke dissidenten af te nemen en hun “zoektocht naar rechtvaardigheid” te definiëren als een geestelijke afwijking om hun gevangenschap te rechtvaardigen.
DOWNLOADEN