Geen genetisch bewijs voor geestelijke aandoeningen

"Geen enkele stelling over genen die achter een psychische aandoening zitten, heeft het lang volgehouden, in tegenstelling tot populaire misleidende informatie. – Dr. Joseph Glenmullen van de Medische Faculteit in Harvard

“...de hedendaagse psychiatrie moet nog steeds het bewijs van de genetisch/biologische oorzaak van iedere geestesziekte leveren… – David Kaiser, psychiater

“In veertig jaar tijd heeft de 'biologische' psychiatrie nog steeds van geen enkele psychiatrische conditie of diagnose vastgesteld dat het een afwijking of een ziekte is of iets neurologisch, biologisch, of een chemische onevenwichtigheid of iets genetisch."– Dr. Fred Baughman Jr. , kinderneuroloog en lid van de American Academy of Neurology.

DOWNLOADEN