Psychische aandoeningen worden het bestaan in gestemd.

Het psychiatrische “declaratiehandboek”, de Diagnostic and Statistical Manual
Psychiatrische stoornissen worden door stemming in het leven geroepen en worden gepubliceerd in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) van de American Psychiatric Association.Waar op gestemd wordt is een systeem van klassificaties van symptomen die drastisch anders is opgesteld dan wat dan ook in de geneeskunde. Geen van de diagnoses wordt ondersteund door objectief bewijs van een lichamelijke ziekte, aandoeningen of wetenschap.

"Er zijn geen objectieve testen in de psychiatrie, geen röntgenfoto's, laboratoria, of lichamelijke onderzoeken die aantonen dat iemand al dan niet een geestelijke aandoening heeft."
Allen Frances, Former DSM-IV Task Force Voorzitter

“DSM-IV is het middel waarmee de psychiatrie geaccepteerd wil worden door de medische wetenschap in het algemeen. Kenners weten dat het meer een politiek dan wetenschappelijk document is... de DSM-IV is een bijbel geworden en een bestseller om geld te verdienen, ondanks haar grote tekortkomingen.
– Loren Mosher, M.D., Klinische Professor in de Psychiatrie

“De manier waarop dingen in de DSM komen is niet gebaseerd op bloedtesten of hersenscans of lichamelijk onderzoek. Ze zijn gebaseerd op beschrijvingen van gedrag. Het hele psychiatrische systeem is niet meer dan dat.” – Dr. Colin Ross, psychiater

"We kunnen voldoende diagnostische etiketten verzinnen voor normale variabelen in humeur en gedachten om je constant van medicatie te voorzien. Maar als het aankomt op het creëren van ziekten kan niemand dat zo goed als de psychiatrie." – Dr. Stefan Kruszewski, psychiater uit Pennsylvania die op Harvard gestudeerd heeft, 2004

“Kortom, de hele business van het creëren van categorieën met psychiatrische “ziekten”, het formaliseren van deze lijsten door overeenstemming en het toevoegen van codes die ervoor zorgen dat verzekeringen uitbetalen, is niets anders dan een winstgevende truc die de psychiatrie voorziet van een pseudo-wetenschappelijk aura. De daders voeden zichzelf, natuurlijk, ten koste van de maatschappij.” – Dr. Thomas Dorman, internist en lid van het Royal College of Physicians in Groot-Brittannië en lid van het Canadese Royal College of Physicians

DOWNLOADEN