JAPAN STRIJDT TEGEN TOENAME GEBRUIK PSYCHOTROPE MIDDELEN

CCHR Japan knipt het lint door van Psychiatrie: Een Industrie des Doods exhibities en hield het afgelopen jaar 15 seminars speciaal afgestemd op leden van het Japanse parlement.

In 2016 werd de Japanse wet over steun aan personen met een ontwikkelingsstoornis herzien om nadruk te leggen op vroegtijdige interventie. Terwijl er beweerd wordt dat de veranderingen focussen op onderwijskundige en individuele programma’s, is het nu duidelijk dat het resulteert in een alarmerende toename van het aantal kinderen dat een psychiatrische behandeling krijgt en dat psychotrope middelen neemt.

Daarom is CCHR Japan begonnen aan een missie om het bewustzijn te verhogen, dat het een schending van mensenrechten is ten opzichte van een kind om hem een psychiatrisch etiket op te plakken en medicijnen te geven zonder een bewezen wetenschappelijke basis.

Het begon met de Psychiatrie: Een Industrie des Doods exhibitie in Tokio’s Bunkyo Civic Center. Dr. Kenichi Kozu, president van de Vereniging voor Preventieve en Alternatieve Geneeskunde, was een van de gastsprekers tijdens de opening. Hij behandelt met succes geestelijke problemen met een benadering zonder medicijnen. Persartikelen in de nationale kranten Asahi Shimbun en Mainichi onthulden criminele psychiatrische behandelingen.

De exhibitie verhuisde toen naar Osaka, in het Osaka Dawn Center. Om ambtenaren te bereiken, werden er flyers voor het gebouw van de plaatselijke overheid uitgedeeld. Een van de overheidsfunctionarissen die naderhand de exhibitie bezocht, verklaarde: “Om je de waarheid te vertellen, ik ben slachtoffer van psychiatrische middelen, daarom begrijp ik wat jullie zeggen.”

Verder naar het zuiden, kwam de exhibitie aan in Kobe, naast het regeringsgebouw in Hyōgo, voor de 114e jaarlijkse bijeenkomst van de Japanse Vereniging van Psychiatrie en Neurologie, dat als thema had: “Gemeenschappelijkheid en Uniciteit van de Psychiatrie in de Geneeskunde en Medische Zorg”. Tijdens het bezoek was er ook een protestmars tegen de gewoonte van de Japanse psychiatrie om bewustzijnsveranderende middelen voor te schrijven, in plaats van echte oplossingen aan patiënten te geven, vooral bij kinderen, zoals blijkt uit de stijging van 84 procent van het aantal recepten voor 6- tot 12-jarigen tussen 2002 en 2010.

De tournee van de exhibitie eindigde op het Yurakucho Station Metro Plaza in Tokio. Onder de sprekers tijdens de opening waren een drugspreventiespreker van de Lions Club, de voorzitter van de Burgerbeweging ter voorkoming van Zelfmoord, en een raadslid van het Toshima district.

Om tot de kern van het probleem te komen, moeten er wetten worden ingesteld om de rechten van burgers te beschermen en om tegen misstanden in de geestelijke gezondheidszorg te beschermen. Daarom begon CCHR Japan een reeks van 15 lezingen die specifiek bedoeld waren om parlementsleden op de hoogte te brengen van de cijfers en feiten van de psychiatrie.

“Jullie programma voor bescherming van de mensenrechten is zeer belangrijk en nodig voor individuele mensen en voor de maatschappij als geheel.”

Tijdens een van die lezingen deelde een 19-jarige jongen zijn ervaringen over hoe hij op 13-jarige leeftijd onder psychiatrische “zorg” was geplaatst. Zijn toestand ging alleen maar achteruit met zware medicijnen. Een van zijn artsen was dr. Kayoko Kifuji, die beroemd was omdat hij de tweejarige Rebecca Riley vier psychotrope middelen voorschreef, die uiteindelijk leidden tot haar dood toen ze vier jaar was. Terwijl Rebecca’s ouders in de gevangenis zitten, blijft Kifuji mensen behandelen.

Tijdens een lezing waarbij 13 leden van het nationale parlement en hun 20 secretarissen in het publiek zaten, sprak een diepbedroefde moeder over haar dochter, die zelfmoord pleegde na een seksuele relatie met haar psychiater. Ze werkte met CCHR Japan samen en had ervoor gezorgd dat hij vervolgd werd en nu zit hij in de gevangenis. Haar verhaal bracht één parlementslid tot tranen en een ander deelde een soortgelijk verhaal van een vriendin die seksueel misbruikt was door haar psychiater.

Zoals een parlementslid zei: “De verkeerde informatie over ontwikkelingsstoornissen heeft verschrikkelijke problemen veroorzaakt. Jullie programma voor bescherming van de mensenrechten is zeer belangrijk en nodig voor individuele mensen en voor de maatschappij als geheel.”


EEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN