Symposium over het beëindigen van het misbruik van gedwongen opname in Florida

Advocaat Justin Drach uit Florida leidt een seminar en discussie met advocaten en CCHR-commissieleden over het misbruik van gedwongen opname in psychiatrische inrichtingen.

De Baker Act in Florida heeft tot een alarmerende stijging in het aantal gedwongen opnamen in de staat geleid, terwijl de staat hoe langer hoe meer in de media komt vanwege geweld dat gerelateerd is aan psychische problemen. Maakt het daarom deel uit van de oplossing of maakt het deel uit van het probleem? CCHR Florida, die geschrokken is door deze trend, hield het allereerste Baker Act advocatensymposium om deze kwesties te bespreken.

De wet geestelijke gezondheidszorg van Florida (bekend als de Baker Act), die in 1972 door de voormalige staatsvertegenwoordiger van Florida, Maxine Baker, werd gesteund, behelst onder meer dat iemand 72 uur opgenomen mag worden voor een gedwongen onderzoek als men denkt dat hij een gevaar is voor zichzelf of voor anderen.

Sinds 2001 is het aantal mensen dat zo onder de Baker Act is geplaatst, gestegen met 105 procent. Jaarlijks zijn 32.000 van die mensen, kinderen (zo jong als 2 jaar oud) en tieners. De krant Jacksonville, schreef in een opinieartikel getiteld “Florida’s Baker Act wordt te vaak gebruikt, is inefficiënt en onvoldoende” het volgende: “Ziekenhuisopnamen onder de Baker Act van kinderen worden soms gebruikt als noodoplossing van schoolsystemen of ouders die niet in staat zijn of niet bereid zijn zorg te dragen voor moeilijke kinderen (...) Andere voorstanders van geestelijke gezondheidszorg vrezen dat de Baker Act als vergaarbak wordt gebruikt om mensen te institutionaliseren die nergens anders heen kunnen.” Het concludeert: “Overmatig gebruik, misbruik of verkeerd gebruik rond gedwongen opname is crimineel.”

“Het was belangrijk om dit symposium te organiseren omdat deze advocaten zo hun succesvolle acties bij de verdediging van cliënten die vastgehouden worden voor een gedwongen psychiatrisch onderzoek, konden delen.”

Diane Stein, voorzitter van CCHR Florida, licht het als volgt toe: “Het probleem is, wie beslist er of je een gevaar bent voor jezelf of anderen? Stel je voor dat je een ruzie hebt met je buurman die daarna de politie belt en zegt dat je een gevaar bent; je wordt opgepakt en in een psychiatrische inrichting gegooid. Stel je voor dat je naar een psychiater gaat om hulp voor de stress van het dagelijkse leven, om dan opgenomen te worden omdat hij dat noodzakelijk acht.” Het symposium behandelde de geestelijke gezondheidszorgwet, rechtspraak en acties voor het succesvol verdedigen van de rechten van burgers die onder de Baker Act werden geplaatst. “Het was belangrijk om dit symposium te organiseren omdat deze advocaten zo hun succesvolle acties bij de verdediging van cliënten die vastgehouden worden voor een gedwongen psychiatrisch onderzoek, konden delen”, zei Stein.


FEITEN

TEGEN HUN WIL

Mensen over de hele wereld krijgen tegen hun wil schadelijke psychiatrische behandelingen.

1 op de 3

ECT SLACHTOFFERS

van de naar schatting 1 miljoen mensen die het jaarlijks wereldwijd krijgen, kregen dat zonder hun toestemming

70

PROCENT

toename van het aantal gedwongen opnamen in Duitsland, gedurende een periode van acht jaar

10.000+

MENSEN

in Australië worden er elk jaar onderworpen aan gedwongen psychiatrische behandeling in hun eigen huis

1800

PLEGEN ZELFMOORD

ieder jaar in de Verenigde Staten terwijl ze in een inrichting zitten

195.000

ONDER DE BAKER ACT

(gedwongen opname) in Florida, VS, in een enkel jaarEEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN