ER ZIJN STAPPEN DIE WE KUNNEN ONDERNEMEN. ZES OM PRECIES TE ZIJN.

  1. Bestel exemplaren van deze DVD en zorg dat zoveel mogelijk zorgverleners, medisch deskundigen en advocaten die krijgen. Ook vrienden, familieleden, actiegroepen en beleidsmakers zouden een exemplaar moeten krijgen.
  2. Als je over enige nadelige gevolgen van ECT hoort, zorg dan dat deze gemeld worden aan de nationale toezichthoudende instanties. Je kunt ook een vertrouwelijk rapport schrijven en naar CCHR sturen.
  3. Informeer je Kamerleden over de noodzaak voor wetsherziening met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg. Volledig informed consent zou verplicht moeten zijn voor iedereen die geestesziek wordt geacht en in aanmerking komt voor geestelijke gezondheidszorg. Dring aan op een permanent verbod op ECT.
  4. Regulerende instanties en besturen die psychiaters en deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg leiden, kunnen de vergunning van een beoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg intrekken in gevallen van ernstige nalatigheid, wangedrag of misstanden. Dien dergelijke klachten bij deze instanties in, om zo schendingen van de gedragscode voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg bekend te maken.
  5. Psychiaters beperken hun mishandeling van patiënten niet alleen tot elektroconvulsietherapie. Als je een psychiater of psycholoog kent die iemand aangerand heeft, verkeerd behandeld heeft, of die een misdaad begaan heeft, meld dit dan aan de politie en aan CCHR.
  6. Onthoud dit: Er zijn geen medische testen (röntgenfoto’s, hersenscans, bloedtesten, enz.) die welke beweringen dan ook die door de psychiatrie gemaakt worden, bewijzen. Echter, reguliere artsen hebben vele wetenschappelijke testen die onbehandelde lichamelijke ziekten die zich als een “psychiatrische conditie” manifesteren, aan het licht brengen. Als jij of iemand die je kent, een geestelijke stoornis ervaart, zorg er dan voor dat er een grondig en niet-psychiatrisch medisch onderzoek wordt uitgevoerd.
Downloaden
Psychiatrie: maakt de wereld afhankelijk van de drugs
Download gratis