CCHR EIST DRASTISCHE VERANDERINGEN VAN BRITSE PSYCHIATERS

De CCHR-protestmarsen eisen dat psychiaters niet langer kinderen in het Verenigd Koninkrijk schaden met gevaarlijke medicijnen.
CCHR UK claimt dat het congres van het Royal College of Psychiatrists International het algemene publiek een pseudowetenschap aansmeert, waardoor kinderen in het Verenigd Koninkrijk een groot risico lopen.

De Citizens Commission on Human Rights (CCHR) was dit jaar aanwezig bij de opening van het congres van het Royal College of Psychiatrists International. Ze daagden psychiaters uit vanwege hun ethiek, namelijk, het voorschrijven van gevaarlijke psychotrope middelen aan Britse schoolkinderen, terwijl een vooraanstaand neurowetenschapper toegeeft dat er geen wetenschap bestaat die zelfs maar aantoont dat het zogenaamde Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, Aandachtstekort/Hyperactiviteits-stoornis) bestaat.

Sommige psychiaters op de conventie gaven in vertrouwen toe dat ze het ermee eens waren. Onder de voorwaarde dat hij niet zou worden aangehaald, gaf een persoon toe dat winst de voornaamste motivatie voor de psychiatrie is wat betreft deze destructieve praktijk. Een ander vertrouwde toe dat hij weet dat ADHD geen echte ziekte is. Een leraar die al vele jaren met kinderen met speciale behoeften werkt, zei dat de condities en behandeling van kinderen met “leerstoornissen” verschrikkelijk is, en dat het systeem corrupt is.

Volgens The Guardian, zijn er “bijna een miljoen recepten voor Ritalin of aanverwante medicijnen voor ADHD uitgeschreven [in Engeland] – meer dan het dubbele aantal van een tiental jaren geleden”.

“Psychiaters hebben zich na tientallen jaren van het drogeren van hun patiënten zonder dat er een genezing optrad, gerealiseerd dat deze pillen niet werken.”

Om de ware geschiedenis van het drogeren van kinderen en van vele andere destructieve praktijken te geven, zoals de recente pogingen om elektroshock weer populair te maken, opende CCHR de Psychiatrie: Een Industrie des Doods exhibitie om bezoekers van het congres en lokale bewoners te onderwijzen. De heer Awil Hoessein, Order of the British Empire (een Britse ridderorde) en voormalig lid van de Crown Prosecution Service (instantie verantwoordelijk voor de vervolging van strafzaken), opende de tentoonstelling, waarbij hij zei: “Er zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen kinderen aan de psychiatrische middelen. Psychiaters hebben zich na tientallen jaren van het drogeren van hun patiënten zonder dat er een genezing optrad, gerealiseerd dat deze pillen niet werken. Ze promoten nu andere barbaarse ‘behandelingen’, zoals elektroshocks.”

De tentoonstelling onderwijst, informeert, maar voorziet ook in een praktische leidraad voor wetgevers, artsen, voorvechters van mensenrechten en burgers om actie te ondernemen in hun gebieden om de psychiatrie te dwingen verantwoording te nemen voor hun misdaden en misstanden.


FEITEN

HET PROBLEEM VAN PSYCHOTROPE MIDDELEN

Als je naar een psychiater gaat is de kans groot dat je met een recept vertrekt.
Hier zijn de cijfers:

1 op de 4

AMERIKANEN

nemen volgens de rapporten psychotrope middelen, waarbij antidepressiva de meest voorkomende medicatie zijn

80.223.280

NEMEN PSYCHOTROPE MIDDELEN

in de VS, in 2017, met 3,2 miljoen van hen jonger dan 12 jaar

50%

MEER STERFGEVALLEN

in de VS door een overdosis psychiatrische middelen dan door een overdosis heroïne

57

DUIZEND

recepten uitgeschreven in 2014 in het Verenigd Koninkrijk, genoeg voor elke man, vrouw en elk kind

€ 77

MILJARD

wordt er internationaal, in één jaar, besteed aan psychiatrische middelenSTOP MISSTANDEN IN DE PSYCHIATRIE

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN