VANCOUVERS FIRST NATIONS PUTTEN HOOP UIT DE CCHR-KRUISTOCHT

Leden van de First Nations van Vancouver openen trots de rondreizende CCHR-exhibitie, met als doel hun mensen weer in contact te brengen met hun tradities om zichzelf te genezen.
Een rondreizende CCHR-exhibitie die in Downtown Eastside Vancouver opende, is het begin van een kruistocht om Canada’s First Nations te redden van de welig tierende misstanden in de psychiatrie.

In april 2017 opende CCHR de Psychiatrie: Een Industrie des Doods reizende exhibitie in Vancouver, Canada, in Downtown Eastside, een gebied dat geteisterd wordt door buitensporig drugsgebruik en psychiatrische programma’s.

Van de 2068 mensen die de exhibitie bezochten, waren vele ook leden van de Canada’s First Nations – de oorspronkelijke bewoners van Canada. Terwijl ze 4,3 procent van Canada’s bevolking uitmaken, vormen de First Nations mensen 40 procent van de inwoners van Downtown Eastside.

Vele First Nations mensen die naar de exhibitie kwamen leiden onder het verlies van dierbaren, die zelfmoord hebben gepleegd. Het zelfmoordcijfer onder hen is meer dan twee keer het nationale gemiddelde; echter, ironisch genoeg, krijgen ze ook meer “professionele” geestelijke gezondheidszorg (d.w.z. psychiatrische) hulp dan het nationale gemiddelde. Vergeleken met de 8 procent Canadezen die bij een psychiater loopt, lopen 17 procent van de oorspronkelijke bewoners van Canada bij een psychiater.

Het werd onrustbarend duidelijk dat – ondanks een hoge mate aan geestelijke gezondheidszorg – het snel stijgende aantal zelfmoorden de ineffectiviteit van deze psychiatrische programma’s laat zien en de noodzaak voor de First Nations mensen om echte oplossingen te vinden.

Een First Nation houtsnijkunstenaar vertelde over zijn zoon die zes maanden eerder zelfmoord had gepleegd. Zijn zoon nam psychiatrische middelen. Het kind van een goede vriend van hem had ook onlangs zelfmoord gepleegd terwijl hij psychotrope middelen nam.

De algemeen directeur van CCHR Vancouver, Sharon Werner, die zelf een First Nation achtergrond heeft, was uitgenodigd om op Vancouver Co-op Radio te spreken. Ze briefde toen opperhoofd Tommy Curley, het opperhoofd van de Ehattesaht First Nation mensen in de buurt van Vancouver Island.

Het opperhoofd schreef een waarschuwende brief aan zijn volk, waarin stond: “Psychiatrie houdt zich niet aan onze tradities en het overdrogeren van onze kinderen is het bewijs. Ik roep al mijn mensen op traditionele genezing te zoeken voor ons verstand en onze ziel, en om in alle gevallen naar een echte, verantwoordelijke arts te gaan voor een competente tweede opinie.”

Werner sloot zich toen bij opperhoofd Curley aan op zijn eigen Tuff City Radio ochtendprogramma, waar ze misstanden in de psychiatrie bespraken. CCHR organiseerde en gaf ook speciale seminars aan de First Nations mensen van Vancouver.

Een tweede Psychiatrie: Een Industrie des Doods reizende exhibitie werd in februari 2018 geopend, waarbij opperhoofd Curley officieel het lint doorknipte. In drie seminars werden CCHR-documentaires getoond: Het Marketen van Psychische Stoornissen, Het Tijdperk van Angst en De Verborgen Vijand.

De impact was zodanig groot dat in minder dan een jaar tijd, het Canadese parlementslid Jean Augustinus, het werk van CCHR prijsde. Hij schreef: “Dit werk redt zeker levens”.CCHR-groepen over de hele wereld demonstreren in protest tegen misstanden in de psychiatrie, zoals hier in Sarasota, Florida.

ONDERNEEM ACTIE
Sluit je bij een CCHR-groep aan, of begin er een

Om de missie van CCHR te bereiken, zijn we afhankelijk van mensen over de hele wereld, die toegewijd zijn aan het uitroeien van de misstanden in de geestelijke gezondheidszorg. Het CCHR-netwerk van afdelingen groeit en wij nodigen u uit om zich bij ons aan te sluiten.

Bestel de materialen die je voor je activiteiten nodig hebt via van CCHR.nl. Begin dan met het organiseren van vertoningen van documentaires, het geven van seminars en het organiseren van handtekeningenacties voor petities tegen ECT en het drogeren van kinderen. Je kunt vragen naar gegevens over gevallen van misstanden en je kunt elk van de vele andere acties doen om de fraude van de psychiatrie het onthullen.

Voor een voorbeeld van een geweldige CCHR-afdeling in actie, ga naar scientology.tv. De voorzitter van CCHR Florida, Diane Stein, neemt het op tegen de psychiatrische industrie en hun agenda om winst te maken met het “behandelen” van kinderen en gezinnen. Bekijk ook elke zaterdag van 18:00 tot 21:00 (PST tijd) de CCHR-documentaires op scientology.tv.

Neem contact met ons op met informatie over je groep en of wat je ook maar nodig hebt.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN