DE TOEKOMST VAN INDIA REDDEN DOOR PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN TE VERBIEDEN

Dr. Khazi Muzaffar ul Islam geeft seminars in India om de mensen in zijn land te onderwijzen over de gevaren van elektroshocktherapie en andere psychiatrische misstanden.
Een verouderde Wet Geestelijke Gezondheidszorg in India krijgt een broodnodige opknapbeurt. Dit verzekert dat ECT niet langer op minderjarigen mag worden toegepast en maakt ook een einde aan andere onrechtmatige psychiatrische praktijken.

Dr. Khazi Muzaffar ul Islam groeide op met een passie om anderen te helpen. Op dit moment werkt hij als spoedeisende hulp arts in India. In 2009 ontdekte hij online de Citizens Commission on Human Rights (CCHR). Omdat hij regelmatig met ernstige gevallen te maken had, was het hem opgevallen dat: “Als je middelen van een psychiater gaat nemen staat je levenslang pijn te wachten, als je een echt medicijn neemt, voel je je beter. Psychiatrische middelen maken dat je hersenen gaan slapen.”

Een andere oorzaak van “levenslange pijn” is elektroconvulsietherapie (ECT). Dr. Khazi had straatkinderen gezien die gelabeld werden, een elektroshock kregen, waardoor ze schoon werden geveegd, om dan – zoals hij het zegt – “gehersenspoeld” te worden tot het doen van illegale activiteiten.

Hij gaf een eerste seminar op het Bapuji College van Verpleegkundig Personeel in de staat Karnataka, waarbij hij gebruikmaakte van de materialen van CCHR. Hij verspreidde CCHR ECT flyers, en eiste een verbod erop en liet de CCHR documentaire Over Lijken Gaan zien. Hij ging door met het geven van nog meer seminars.

Toen er in 2011 een Internationale CCHR delegatie India bezocht, keerde het tij. Het had een blijvende verandering tot gevolg. Ze sloten zich bij Dr. Khazi aan en gaven seminars. Ze inspecteerden ook het Yerwada Regionale Psychiatrische Ziekenhuis, één van de grootste in Azië. Daar documenteerden ze de verschrikkelijke condities: patiënten die als misdadigers achter roestige tralies werden gehouden, anderen die vastgebonden lagen op gammele bedden en nog weer anderen die naakt op een dunne matras op de vloer lagen.

Het kaartenhuis begon te schudden. In 2011 kondigde de regering aan dat ze de Wet Geestelijke Gezondheidszorg van 1987 gingen herzien. In 2013 gaf de VN Speciale Rapporteur inzake Foltering een rapport uit waarbij hij “elektroshock dat resulteert in een aanval” als “mishandeling onder het mom van rehabilitatie” beschouwd. Het werd gevolgd door een Human Rights Watch, waarbij 24 Indiase psychiatrische inrichtingen werden geïnspecteerd en meer dan 200 vrouwelijke slachtoffers van de geestelijke gezondheidszorg werden geïnterviewd. In 2014 gaven ze hun verslag uit: “Slechter behandeld dan dieren”. Daarin werd de marteling, gedwongen opname en ECT gedetailleerd beschreven. Een voorval citeerde een vrouw die door haar man, zonder haar toestemming, in een inrichting was geplaatst en die talloze keren zonder dat ze het wist onder verdoving ECT had ontvangen. Haar man wilde haar als krankzinnig bestempelen, zodat hij van haar kon scheiden zonder alimentatie te hoeven betalen.

Ten slotte viel het kaartenhuis voor goed in elkaar, toen een herziene Wet Geestelijke Gezondheidszorg in 2017 werd goedgekeurd. Het voorkomt dat ECT op minderjarigen kan worden toegepast. Het verbiedt verder het vastketenen, in afzondering of in eenzame opsluiting plaatsen van geestelijk zieke patiënten, terwijl het tegelijkertijd mensen het fundamentele recht geeft om psychiatrische behandeling af te wijzen.Als je iemand kent die psychiatrische misstanden in de psychiatrie heeft ervaren, rapporteer dit dan vandaag nog aan CCHR.

ONDERNEEM ACTIE
Bescherming tegen psychiatrische misstanden

CCHR’s missie is misstanden die begaan worden onder het mom van geestelijke gezondheid uit te bannen en te zorgen dat punten ter bescherming van patiënten en consumenten in de wet worden opgenomen.

CCHR ontvangt rapporten van individuele mensen die misbruikt zijn nadat ze hulp zochten bij psychiaters en/of psychologen en die onjuist gediagnosticeerd werden en gedwongen werden schadelijke en ongewilde psychiatrische behandeling te ondergaan. Dergelijke behandelingen zijn onder andere de elektroshock-“therapie”, gedwongen opname en psychiatrische middelen waarvan is gedocumenteerd dat ze ernstige bijwerkingen veroorzaken. CCHR is vaak in staat mensen te helpen met het indienen van een klacht of ze te helpen door met hun advocaten samen te werken om hun case verder te onderzoeken.

Iedereen van wie een moeder, vrouw, zus of vader, broer, zoon, kind of vriend gestorven is, of die schade heeft opgelopen door psychiatrische “behandelingen”, zou de volledige details op moeten schrijven en al het schriftelijke bewijs moeten leveren. Meld het vandaag nog op www.cchr.org/abuse. Alle ontvangen informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Help ons misstanden tegen te gaan.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.1. Любые решения относительно приёма (изменения количества или отказа от психотропных препаратов) следует принимать только на основании консультации со своим врачом и только под его контролем. Ничто на данном сайте не является советом или призывом к самостоятельным действиям по этому поводу.

DOWNLOADEN