Boodschap van de presidente van CCHR

Talloze ouders wordt het recht ontzegd om zelf te mogen kiezen welke opleiding hun kind gaat volgen en worden daarnaast gedwongen om hun kinderen bewustzijnsveranderende psychiatrische medicijnen te geven, of worden gedwongen hun kinderen te screenen op mentale stoornissen, waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat.

Maar, dankzij het werk van CCHR:

 • Zijn er wetten in Amerika aangenomen die het verbieden om elektroshocks en hersenchirurgie (lobotomie) op kinderen toe te passen.
 • Zijn er wetten aangenomen in Piemonte, Italië, die het verbieden om ECT toe te passen op kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.
 • Er zijn wetten aangenomen die een toestemmingsverklaring (informed consent) eisen waardoor minder mensen een ECT behandeling krijgen.
 • Deep Sleep Treatment (Diepe Slaap Therapie) – een dodelijke combinatie van medicatie en elektroshocks – werd in Australië verboden, omdat 48 mensen aan deze behandeling waren gestorven.
 • Werd in Amerika de wet aangenomen die het verbood om kinderen gedwongen aan de psychiatrische medicatie te zetten als voorwaarde om onderwijs te kunnen krijgen op school.
 • In verschillende landen werden wetten aangenomen die het verbieden om patiënten onder dwang vast te houden.
 • Zijn er wetten aangenomen die psychiatrische verkrachting van patiënten strafbaar stelt.
 • Verder werden er precedenten geschapen die garanderen dat patiënten die door een psychiater verkracht worden, het recht hebben om die psychiaters voor de rechter te brengen en een schadevergoeding te eisen op grond van schadelijke psychiatrische behandeling.
 • Er zijn duizenden burgers bevrijd van onrechtmatige opname en patiënten kregen hun wettelijke rechten terug.  

Geestelijke gezondheid kan worden bewerkstelligd, maar alleen door:

 • Effectieve geestelijke gezondheidszorg die in een kalme omgeving wordt aangeboden en gekenmerkt wordt door tolerantie, veiligheid en respect voor de rechten van mensen.
 • Door het herstellen van persoonlijke kracht, bekwaamheid, competentie, zelfvertrouwen, stabiliteit, verantwoordelijkheid en spiritueel welzijn.
 • Door gebruik te maken van goed opgeleide, ethische artsen die voornamelijk geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun patiënt en hun familie en niet slechts financieel gewin nastreven.

Deze beschrijving lijkt in de verste verte niet op de mentale behandeling van de psychiatrie vandaag de dag. De psychiatrie produceert geen geestelijke gezondheid, maar eerder geestelijke ongezondheid en miljoenen verwoeste levens.

Bij CCHR werken we eraan om een raamwerk voor geestelijke gezondheid te creëren dat gebaseerd is op menselijke waardigheid en fatsoen. Als gevolg van onze inspanningen hebben miljoenen de verwoesting van psychiatrische behandeling kunnen vermijden.

Wij heten u van harte welkom op onze website en hopen dat u deze gelegenheid te baat neemt om de toekomst van uw dierbaren, uw vrienden en uzelf verder te beveiligen.

Hoogachtend,

Jan Eastgate
Presidente
Citizens Commission on
Human Rights International

Jan Eastgate houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met onderzoek naar psychiatrische misstanden. Politici, advocaten, psychologen en mensenrechtenactivisten omschrijven haar als een “onvermoeibare campagnevoerster” en een persoon met een “enorme vastberadenheid en moed die opvallend werk heeft verricht”.In haar moederland Australië heeft Eastgate geholpen een Royal Commission (hoogste niveau van overheidsonderzoek) voor elkaar te krijgen vanwege de ‘deep sleep’ behandeling, een dodelijke psychiatrische behandelmethode die gebruik maakt van een mix van medicijnen en elektroshocks. De overheid heeft deze behandelmethode verboden en honderden patiënten schadeloos gesteld. Jan Eastgate werkt al meer dan 15 jaar op het internationale hoofdkantoor van CCHR in Los Angeles. Zij heeft zelf meegewerkt aan CCHR-onderzoek naar de misstanden in psychiatrische klinieken in Tsjechië, Denemarken, Griekenland, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Rusland en de Verenigde Staten

DOWNLOADEN