DIANE STEIN VERTELT OVER HAAR CCHR-ACTIES

Diane Stein is sinds 2014 deel van CCHR Florida en heeft honderden levens gered door haar werk. Ze vertelt ons hoe.
Diane Stein, voorzitter van CCHR Florida, geeft een inzicht in wat iemand tegen misbruik kan doen als onderdeel van een CCHR-afdeling.

Diane Stein heeft in 2014 geholpen om de CCHR-afdeling in Florida op te richten. Sinds die tijd hebben ze meer dan 6900 klachten ingediend en zijn er 85 onderzoeken door overheidsinstanties begonnen naar criminele psychiaters en hun inrichtingen. Ze hebben ook 606 mensen vrij gekregen die tegen hun wil in een inrichting waren opgenomen.

Waarom ben je lid geworden van CCHR?

Omdat het de enige groep is die het opneemt tegen de criminele psychiatrie. Ik ben een vechter en dat ben ik altijd al geweest. Ik was dat kind in de schoolbus, dat het tegen de bullebak opnam. Als je in je hart een vechter bent, iemand die niet alleen maar een pleister op een probleem wil plakken, maar die het met wortel en al wil uitroeien, dan is CCHR perfect.

Wat doet iemand als onderdeel van een CCHR-afdeling?

Er zijn elementaire acties die CCHR-afdelingen doen om voor hervormingen te zorgen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals het vinden van gevallen van mishandeling, het indienen van klachten en het ondernemen van gerechtelijke stappen. Als je net met je eigen activiteit begint, kun je ook contact opnemen met een actieve afdeling in de buurt door contact op te nemen met CCHR. Ze kunnen je begeleiden terwijl je je eigen activiteit opzet.

Iedereen wil altijd onmiddellijke resultaten. De manier waarop ik meteen een verschil uitmaakte was door eerst de geestelijke gezondheidszorgwet in mijn regio te kennen en te begrijpen en vandaaruit de grootste bron van misbruik te identificeren. Voor mij was dat kinderen die gedwongen werden een psychiatrisch onderzoek te ondergaan zonder dat de ouders daarvan op de hoogte waren. Toen ik eenmaal het probleem exact bepaald had, begon ik gezinnen te onderwijzen over de wet, over hun rechten en wat ze aan deze situatie konden doen. Dat was het begin en vanaf dat moment werkte ik eraan om de basisacties te doen. Dit is wat je kunt doen:

 1. Zoek en documenteer gevallen van psychiatrische misstanden.
 2. Dien klachten hiervan in bij de politie, medische commissies of andere beroepscommissies die licenties goedkeuren, enz.
 3. Help mensen die mishandeld zijn of hun familieleden om zich uit te spreken in de media en in interviews voor documentaires. Laat ze spreken op openbare evenementen en kamerleden bezoeken.
 4. Documenteer systematisch misbruik in psychiatrische instellingen en dien klachten in bij de van toepassing zijnde instanties.
 5. Onderzoek de mate van invloed van de psychiatrie en wissel die informatie uit met je dichtstbijzijnde CCHR-afdeling en gebruik het in plaatselijke materialen om het bewustzijn van de criminele activiteit en de misstanden in de psychiatrie te verhogen.
 6. Houd toezicht op en voorkom wetgeving die door de psychiatrie wordt gesteund.
 7. Houd toezicht op en steun wetten die mensenrechten beschermen en die psychiaters ter verantwoording roepen voor schadelijke praktijken.
“Als je in je hart een vechter bent, iemand die niet alleen maar een pleister op een probleem wil plakken, maar die het met wortel en al wil uitroeien, dan is CCHR perfect.”
 1. Informeer en onderricht het publiek door het uitdelen van CCHR-documentaires en -materialen via verschillende kanalen – uitdelen, evenementen, sociale media, persberichten, enz.
 2. Maak gebruik van de Psychiatrie: Een Industrie des Doods dvd (of de reizende exhibitie wanneer die in jouw gebied komt) om gevallen van psychiatrisch misbruik te vinden en deze te documenteren, en om leiders, wetgevers en beleidsmakers hierover te informeren.
 3. Werk samen met ouders, onderwijzers en andere onderwijsdeskundigen om te zorgen dat schadelijke psychiatrische/psychologische programma’s en activiteiten in scholen, hogescholen en universiteiten worden verboden.
 4. Laat mensen de Psychiatrische Wilsbeschikking ondertekenen, die ze beschermt tegen gedwongen psychiatrische interventie en behandeling. Ga naar cchrint.org/psychiatric-living-will voor een exemplaar.

Met betrekking tot je werk, waar ben je het meeste trots op?

Al van jongs af aan wilde ik inspireren en anderen moed geven om voor hun rechten te vechten. Daar ben ik het meest trots op. Als een groep werken we samen naar hetzelfde doel. We zullen een permanente verandering teweegbrengen.


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN