RUSSISCHE ROULETTE MET PSYCHOTROPE MIDDELEN

Van Nikolas Cruz was bekend dat hij regelmatig zijn psychiatrische medicatie nam voordat hij 17 leerlingen in zijn oude school in Parkland, Florida, ombracht.
Massale schietpartijen halen de krantenkoppen, toch is de vermelding van de psychiatrische middelen die erachter liggen in vele artikelen opvallend afwezig.

Hoewel er vele verklaringen kunnen zijn voor zinloos geweld, gaan ze onverminderd door. Een nieuw rapport dat door CCHR International is uitgebracht werpt licht op een gemeenschappelijke noemer in veel van de massaschietpartijen: psychotrope middelen.

Met miljoenen mensen die deze middelen gebruiken, zal het duidelijk zijn dat niet iedereen dergelijke heftige reacties ervaart. Maar wat de waarschuwingen van geneesmiddelenbureaus bevestigen, is dat een percentage van de bevolking dat wel ervaart. In het rapport van CCHR staat dat van de bijna 410 waarschuwingen voor psychiatrische middelen, er 27 waarschuwen voor geweld, manie, psychose, vijandigheid, agressie of moordgedachten, en 49 voor zelfbeschadiging en zelfmoord/suïcidale gedachten.

Een vooraanstaande psychofarmacoloog wees erop dat ongeveer vijf procent van de mensen die antidepressiva gebruiken tijdens klinische testen uitvallen vanwege verhoogde geestelijke en/of fysieke agitatie. Als vijf procent van de 41 miljoen Amerikanen die antidepressiva gebruiken deze verhoogde geestelijke en/of fysieke agitatie ervaren, dan is dat in de Verenigde Staten gelijk aan 2,05 miljoen mensen. Hoeveel zouden er zo geagiteerd van worden dat ze gewelddadig worden?

Het is waarschijnlijk geen toeval dat gewelddaden en zelfmoord in gelijke tred blijven toenemen met de toename van voorgeschreven psychotrope middelen. Het is een geval van Russische roulette spelen met het leven van mensen.

De politie is niet verplicht om het verband tussen voorgeschreven medicijnen en geweld verder te onderzoeken of daarover te rapporteren. En de media stelt er zelden vragen over. Van diegenen waarvan de medische gegevens beschikbaar zijn, waren er over een periode van dertig jaar 65 incidenten van spraakmakend zinloos geweld, waarbij het werd bevestigd dat de betrokken personen psychiatrische middelen innamen of ervan probeerden te ontwennen. Dit resulteerde in 357 doden en nog eens 336 gewonden. Dit omvatte ten minste 36 schietpartijen op scholen en/of aan school gerelateerde gewelddadigheden.

De beruchte Columbine leider, Eric Harris, nam het antidepressivum Luvox toen hij en een vriend 13 mensen om het leven brachten. Nikolas Cruz, die 17 mensen vermoordde in de Marjory Stoneman Douglas middelbare school, had behandelingen ondergaan bij Henderson Behavioral Health. En volgens een recent rapport uit 2016 nam Cruz regelmatig zijn medicatie. Stephen Paddock die op 1 oktober 2017 58 mensen doodschoot tijdens een Las Vegas country muziekfestival, nam het sedatief hypnoticum Valium.

De gevestigde belangen blijven opkomen voor het gebruik van dergelijke middelen. De psychiatrische-farmaceutische industrie harkt alleen in de VS gemiddeld 35 miljard dollar per jaar binnen. Antipsychotica leveren de farmaceutische industrie wereldwijd ten minste 14,6 miljard dollar per jaar op. Is het mogelijk dat deze gevestigde belangen een grondig onderzoek van dit verband voorkomen, ondanks de oproepen die er sinds het bloedbad in de Columbine middelbare school in 1999 zijn gedaan?

Het is waarschijnlijk geen toeval dat gewelddaden en zelfmoord in gelijke tred blijven toenemen met de toename van voorgeschreven psychotrope middelen.

In haar artikel van 1999: “Guns and Doses” [vuurwapens en doses], verklaarde voormalig parlementair medewerker en bekroonde journalist, Kelly Patricia O’Meara: “Hoewel de lijst van scholieren die gewelddadig tekeergaan in een verontrustende mate groeit, zijn er maar weinigen in de geestelijke gezondheidszorg bereid om te praten over de mogelijkheid dat de grote hoeveelheid voorgeschreven medicijnen en geweld met elkaar in verband kunnen worden gebracht.” Dergelijke medicijnen waren de gemeenschappelijke noemer bij schietpartijen op scholen, vermeldde ze.

In reactie hierop zat vertegenwoordiger van de staat Colorado, Penn Pfiffner, een hoorzitting voor om zich te buigen over de connectie tussen gewelddadig gedrag en psychotrope middelen. Hij merkte op: “Er zijn genoeg toevalligheden en een groot genoeg aantal professionele meningen van legitieme wetenschappers om deze kwestie ter sprake te brengen en verdere vragen te stellen.”


EEN EINDE MAKEN AAN PSYCHIATRISCHE MISSTANDEN

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN