MISSTANDEN IN DE PSYCHIATRIE ONTHULD
Veteranen eisen het einde aan het drogeren van soldaten.

Nu het aantal gevallen van zelfmoord onder veteranen bijna driemaal zo hoog is als dat onder de rest van de bevolking, zijn degenen die zich bekommeren om onze militairen, dringend op zoek naar een oplossing waarmee de crisis kan worden bezworen. Die oplossing bestaat uit de onthullende documentaire van CCHR, De Verborgen Vijand: De Dubbele Agenda van de Psychiatrie, waarin het verband wordt aangetoond tussen psychotrope middelen en het hoge aantal zelfmoordgevallen onder veteranen, de plotselinge sterfgevallen en de toename van gewelddadigheden binnen de krijgsmacht.

Commando Sgt. (B.D.) Hannis Latham (links) en Kolonel bij de Luchtmacht John Henke (B.D.), werken als veteranen om andere veteranen en militair personeel te beschermen tegen het toedienen van psychiatrische middelen en laten door het hele land de film regelmatig aan veteranen zien.

“Psychiatrische middelen maken onze moderne oorlogvoering voor onze soldaten die weer thuiskomen veel dodelijker dan welke oorlog in het verleden dan ook,” zei Sgt. Hannis Latham, lid van de Commando’s van het Amerikaanse Leger, het “A” Team de 10e Groep van de Speciale Strijdkrachten (B.D.)

“In plaats van herstelprogramma’s in het leven te roepen voor onze terugkerende veteranen, die hen als normale mensen beschouwen die een uiterst abnormale ervaring hebben meegemaakt, krijgen onze veteranen vaak antipsychotica, slaapmiddelen en antidepressiva voorgeschreven en krijgen ze te horen dat ze zich moeten vermannen en zich niet moeten aanstellen.”

Kolonel John A. Henke (B.D.), piloot bij de Luchtmacht met veel onderscheidingen, aalmoezenier en klinisch psycholoog, die ook aan de studie deelnam van de Pentagon’s Assistant Secretary of Defense Combat Readiness, zegt:

“In plaats van onze veteranen helpen te herstellen van de oorlog, wordt hun pijn onderdrukt met krachtige verdovende middelen. Bij deze middelen zitten ook opiaten en geestveranderende psychiatrische middelen die tot verslaving leiden en bijdragen aan het aantal fatale gevallen van overdosis bij veteranen, dat bijna het dubbele bedraagt van het nationaal gemiddelde.”

Henke and Latham spraken in mei 2014 bij de New Yorkse première van de film. Naast anderen hebben zij de documentaire voortdurend als krachtig voorlichtingsmiddel bij veteranen gebruikt.

Om het besef van psychiatrische wreedheden en misbruik te verhogen, ondersteunt Citizens Commission on Human Rights via hun wereldwijde campagne 12 indrukwekkende reizende tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen, die zijn gebaseerd op het permanente museum in het hoofdkantoor van CCHR in Los Angeles, laten de psychiatrische wreedheden uit het verleden en het heden zien, alsook het op winst beluste samenwerkingsverband tussen de psychiatrie en de farmaceutische bedrijven en verduidelijken de psychiatrische toevoerlijn van verdovende middelen, waardoor miljoenen mensen wereldwijd aan psychotrope middelen verslaafd zijn.

De reizende tentoonstellingen toeren door elk continent en worden opgezet in of bij overheidscentra en andere belangrijke plekken in steden door heel de VS en Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Zuid-Afrika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. De tentoonstellingen worden bezocht door duizenden overheidsambtenaren, wetgevers, medische professionals, psychiaters en psychologen, veteranen en militair personeel.Neuroloog zet vraagtekens bij “plotselinge sterfgevallen”

De neuroloog Fred Baughman Jr. uit Californië heeft een lijst samengesteld van ongeveer 400 sterfgevallen van soldaten en veteranen waar een luchtje aan zit en waarvan vele waren toegeschreven aan een “natuurlijke oorzaak”.

“Wat kun je bij iemand van 20 in godsnaam een ‘natuurlijke oorzaak’ noemen?”, vraagt Baughman zich af.

Door zijn research is hij gaan geloven dat dit “gevallen zijn van waarschijnlijk plotselinge hartstilstand waarop na 4-5 minuten de hersendood intrad, veroorzaakt door een cocktail van psychiatrische middelen, met name antipsychotica”.

Hij heeft overeenkomstige factoren aangetroffen in de cases van Andrew White en drie andere veteranen uit West Virginia, allemaal twintigers die begin 2008 in hun slaap zijn overleden: “Ze hadden allemaal de diagnose ‘PTSD’ gekregen – een diagnose uit de psychologie, geen ziekte (een lichamelijk abnormaal functioneren) van de hersenen; zij kregen allemaal dezelfde cocktail aan middelen voorgeschreven: Seroquel (antipsychotisch), Paxil (kalmeringsmiddel) en Klonopin (benzodiazepine) en allen maakten een ‘normale’ indruk toen ze gingen slapen”.

Samen met andere artsen en met CCHR heeft Dr. Baughman een dringende waarschuwing uitgestuurd: “Ik doe een beroep op de krijgsmacht om per direct een embargo op te leggen aan alle antipsychotica en kalmeringsmiddelen, zolang er geen volledige en openlijke opheldering is van de omvang en de oorzaak van deze epidemie aan sterfgevallen waarvan de waarschijnlijke oorzaak een plotselinge hartstilstand is”.HERSTEL MENSEN­RECHTEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Als non-profit waakhond van de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie te kunnen volbrengen om schendingen van mensenrechten door de psychiatrie uit de wereld te helpen en om de geestelijke gezondheidszorg op te schonen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 170 wetten die burgers beschermen tegen misstanden in de geestelijke gezondheidszorg.

DOWNLOADEN