EEN WOORD VAN ONZE VRIENDEN TER ERE VAN ONS 50-JARIGE JUBILEUM

CCHR ontving ter ere van haar gouden jubileum brieven en lofbetuigingen van haar vele partners en vrienden over de hele wereld.
CCHR ontving ter ere van haar gouden jubileum brieven en lofbetuigingen van haar vele partners en vrienden over de hele wereld.
Sinds haar oprichting in 1969 heeft CCHR samengewerkt met vrijheidsstrijders, moedige advocaten, toegewijde wetgevers en vele anderen, die op hun beurt steunbetuigingen gaven ter gelegenheid van CCHR’s 50-jarige jubileum.

Gedurende al die 50 jaar heeft CCHR samengewerkt met advocaten, ambtenaren, wetgevers, onderzoeksorganen, NGO’s en journalisten om de misstanden in de geestelijke gezondheidszorg aan de kaak te stellen en om de benodigde veranderingen te implementeren om dergelijke misstanden te voorkomen.

Voor CCHR’s 50-jarige jubileum gaven veel van haar vrienden proclamaties, eervolle vermeldingen en lofbetuigingen uit.

Daaronder was een Australische psychiater, Niall McLaren, die over het werk van CCHR schreef als “van essentieel belang als we het hoofd willen bieden aan de eindeloze propaganda van ontmenselijkende psychiatrie” en “het idee dat ongelukkige jongeren of jongeren die van streek zijn, ontdaan moeten worden van hun mensenrechten en gedrogeerd moeten worden tot ze zich hebben aangepast”.

En Oleg Khilkevich, een onderwijsdeskundige die lesgeeft aan een Amerikaanse verpleegkunde-opleiding, zei dat CCHR “een lange geschiedenis heeft van het moedig en onophoudelijk strijden voor mensenrechten. Ze is verantwoordelijk geweest voor veel grote hervormingen die patiënten nu beschermen tegen ‘wrede, onmenselijke of onterende behandeling’, zoals dat in Artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat.”

Professor Lothar Krappmann uit Duitsland, een voormalig lid van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, schreef: “Als u erop wijst dat ik iets bereikt hebt voor de kinderen die een verkeerde diagnose kregen en onjuist behandeld werden, dan moet ik eraan toevoegen dat dit mogelijk was vanwege de goede informatie en documenten die ik van CCHR kreeg.”

“Deze organisatie streeft ernaar om als voorbeeld dienen van de principes die staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Het Amerikaanse congreslid Adam Schiff zei: “Deze organisatie streeft ernaar om als voorbeeld dienen van de principes die staan in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Terwijl we sinds 1948 op vele manieren vooruitgang hebben geboekt, is er nog veel werk te doen. Dit zal op de schouders van de jongere generaties vallen om de goede doelen van menselijke waardigheid, vrede en voorspoed te bevorderen.”

En dus kijkt CCHR terug, niet alleen naar wat ze voor elkaar heeft gekregen in de eerste 50 jaar, maar ook naar de kennis en ervaring die ze nu heeft opgedaan om voort te gaan met dit belangrijke werk, dat van essentieel belang is om in de nabije toekomst de misstanden in de psychiatrie uit te roeien.


FEITEN

50 JAAR – DE CIJFERS

50 jaar lang heeft CCHR de psychiatrie onder de wet gebracht en heeft ze mensenrechten verdedigd. Hier zijn de cijfers.

50

JAAR

van het beschermen van de rechten van mensen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg

188

WETTEN

zijn aangenomen om misbruik in de psychiatrie tegen te gaan

$ 1,4 miljard

IS BETAALD

door de psychiatrie aan strafrechtelijke en civiele boetes

170

PSYCHIATERS

en psychologen worden elk jaar gestraft voor misbruik, of veroordeeld voor misdaden

3923

PSYCHIATRISCHE INSTELLINGEN

gesloten vanwege corrupte en soms dodelijke praktijkenEEN EINDE MAKEN AAN HET MISBRUIK

Als non-profit toezichthouder op de geestelijke gezondheidszorg, steunt CCHR op lidmaatschappen en donaties om haar missie om psychiatrische schendingen van mensenrechten uit de wereld te helpen en de geestelijke gezondheidszorg op te schonen, te volbrengen. Om deel uit te maken van de grootste beweging ter wereld op het gebied van hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, kun je je aansluiten bij de groep die heeft geholpen bij het opstellen van meer dan 180 wetten die burgers beschermen tegen psychiatrische misstanden.

DOWNLOADEN